De taxfreeman

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Gelukkig is er het Tahrir-instituut, waar we ondanks alle gebeurtenissen in het Midden-Oosten nog verdacht weinig van horen, of Idea uit Stockholm was voorzeker het meest nutteloze instituut ter wereld. Wie van de twee directeurs, Koert Debeuf of Yves Leterme, de meest overbodige klaploper is, kan aanleiding zijn tot discussie. Beiden hebben in dat verband hun sterke punten, maar dat na hen een peilloze diepte gaapt, staat vast.

Het International Institute for Democracy and Electoral Assistance heeft, voor zover geweten, nooit één bruikbaar initiatief geleverd om ergens een democratie te vestigen of te verstevigen. Ook van enige electorale assistentie is ons niets bekend. Ja, toch, één keer heeft de secretaris-generaal gewaardeerde hulp geboden. Dat was bij het opstellen van een grondwet in Jemen. Sindsdien heerst nergens meer chaos dan daar, de talloze facties en fracties moorden niet alleen elkaar uit maar ook elke onschuldige burger die ze tegenkomen, en vanuit de lucht test een coalitie van Saoedi’s en andere welwillenden dagelijks nieuwe bommen en raketsystemen uit. Wat in Jemen gebeurt, is niet interessant genoeg voor de westerse media, maar overtreft in gruwel en uitzichtloosheid wat in Syrië te bewonderen valt. En het merkwaardigste daarbij is: niemand in Jemen, geen hond, heeft al was het maar één keer een beroep gedaan op de grondwet van Leterme. Tot daar een eerste vaststelling.

Nu een tweede. U en ik vinden het een morele plicht om belastingen te betalen. Weliswaar staan we te veel af, zeker als je ziet hoe politici met ons geld omspringen, maar in principe zijn we bereid onze bijdrage te leveren tot de gemeen- en maatschappelijke structuren en infrastructuren. Yves Leterme, premier geweest, zij het niet lang, vindt dat hij dat niet moet doen. Wenst in Zweden noch in België ook maar 1 euro taks af te staan van de 14.500 euro die hij bij Idea elke maand in zijn zak steekt. Het zesvoudige van wat de beter betaalde werknemer hier verdient, en dan laten we zijn belastingvrije kostenvergoeding en zijn gratis kost en inwoon nog buiten beschouwing. We spreken evenmin over de obsceen hoge inkomsten die hij beurt uit functies bij de Uefa, de Duitse dieselfraudeur Volkswagen, het telecombedrijf Tele Columbus, en zo links en rechts nog wat.

Derde vaststelling. Yves Leterme is medeverantwoordelijk voor de ondergang van Arco en de beroving van 800.000 coöperanten. Hij was het die het ACW verplichtte het geld van hun spaarders in één enkel bedrijf te stoppen, wat indruist tegen de eerste regel in elk beleggersboek, bovendien in een bank die door haar managers recht naar het faillissement werd gegokt. Dit onder het waakzame oog van de dik betaalde politici in de raad van bestuur. Maar als het van het duo Peeters-Geens afhangt, zult u moeten betalen om een door dezelfde Leterme ook nog onterecht toegekende waarborg uit te keren, terwijl de schuldige zelf vindt dat hij daar geen halve cent moet toe bijdragen.

En ondertussen gaat dat vrolijk zijn gangen, in Stockholm, in Genève, en in Brussel. Wel jammer dat hij heeft leren sms’en. Anders hadden we over twee jaar zeker olympisch goud gehaald in Tokio, waar de 20 kilometer snelwandelen niet rechtdoor maar schuins wordt gemarcheerd.

Lees verder