De wet-Eubelius

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Van alle opmerkelijke rubrieken in De Tijd is de rubriek ‘Opmerkelijk’ de opmerkelijkste. Van wat daarin soms, kwansuis, wordt meegedeeld val je achterover. Vorige zaterdag: ‘Parlement moet nieuw wetboek vennootschappen volledig herzien’.

De wet-Eubelius! De zoveelste fantasie van minister van Loze Beloften Koen Geens die door de Raad van State of het Grondwettelijk Hof naar de vuilnisbak wordt verwezen. Wil iemand dringend de mannen van Van Gansewinkel bellen, want die bak zit al overvol en zijn nieuwe strafwetboeken moeten er binnenkort nog bij.

‘De Raad van State’, lezen we met stijgend ongeloof, ‘heeft een vernietigend advies overgemaakt aan de bevoegde commissie in het parlement. De Raad had eerder al bezwaren geformuleerd bij het voorontwerp dat Geens had ingediend, maar besluit ook na de aangebrachte verbeteringen dat men het ontwerp beter kan onderwerpen aan een volledig heronderzoek. De Raad waarschuwt dat een nieuw wetboek enkel zin heeft als het coherent is, en ziet in wat voorligt tal van tegenstrijdigheden, foute vertalingen, onnauwkeurigheden en onoplettendheden.’

Hallo? Is daar nog iemand? De Raad van State zucht wel vaker bij het juridisch gestuntel van de wetgevende macht, en nog meer bij dat van de uitvoerende macht, die volgens baron de Montesquieu niet eens wetsontwerpen zou mógen indienen. Maar in deze bewoordingen de vloer aanvegen met de minister van Justitie? Nooit gebeurd. U of ik nam na zo een blamage ontslag. We hadden dat waarschijnlijk al eerder gedaan, indien we 800.000 mensen hadden voorgelogen dat ze het van hen gestolen geld gingen terugkrijgen voor eind 2015. Koen Geens niet. Als het zijn bedoeling is alle hogere rechtscolleges in het werk te verzuipen, is hij toch in één opdracht geslaagd.

In deze, minder opmerkelijke, rubriek kon u al lezen hoe de minister advocaten van zijn eigen kantoor heeft ingeschakeld om samen met academici en andere kennelijk niet al te onderlegde deskundigen dat vennootschapsrecht te herschrijven. Diezelfde advocaten trokken het land door om studiedagen te geven aan hun confraters. Volgens de minister, die uit het Arco-dossier goed vertrouwd is met ‘liegen’, was dat gelogen.

Hieronder enkele voorbeelden.

2 februari 2018, Kamer van Koophandel, Vilvoorde.

20 maart 2018, Kasteel Den Brandt, Antwerpen.

18 april 2018, De Waerboom, Groot-Bijgaarden.

19 april 2018, Regenboogstadion, Waregem.

23 april 2018, Damier Hotel, Kortrijk.

23 mei 2018, Crown Plaza, Brugge.

19 juni 2018, Holiday Inn, Gent.

De sprekers waren telkens of Philippe Mulliez en Wim Goossens, of Matthias Wauters, Filip Jenné, Felix Dobbelaere, Joke Pattyn, Carl Clottens en Joris De Wolf. Allen advocaten bij Eubelius.

De prijs voor deelneming aan het seminarie bedroeg 185 euro per persoon. Dat is veel, voor toelichting bij een wet die nu in de vuilnismand ligt. Arco indachtig is er weinig kans op teruggave.

Lees verder