De zijde-A12

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Opgelet iedereen, vooral in de buurt van Groot- en Klein-Willebroek: Kris Peeters is weer in China geweest. Om handelscontracten af te sluiten. Dat worden een paar braakliggende bouwputten bij. Misschien kan Natuurpunt er heide aanplanten, dan moet het elders geen bomen kappen. Er ligt ook nog een geschikt terrein in Machelen, onder de brug van Vilvoorde. Beetje erica inzaaien, paar stokjes helmgras poten, pijpenstrootje hier en klokjesgenitaan daar, en hoe schoon op de wereld, de zomerse hei.

De toekomstige burgemeester van Antwerpen was dus in China om zich met tal van andere wereldleiders te engageren in het prestigeproject van de Chinese president Xi Jinping: een complex van nieuwe zijderoutes. Een soort Oosterweelverbinding maar zonder inmenging van actiegroepen of Raden van State, die in China allemaal zijn uitgemoord tijdens de Culturele Revolutie. Eerder was Peeters als zowat enige westerse politicus bij de plechtige opening van het tweede Suezkanaal, een promotiestunt van de Egyptische generaal Abdul al Sissi, al even democratisch verkozen als Xi Jinping.

Over dat project ‘Belt and Road’ is heel wat te doen omdat het de greep van de Chinezen op handel en wandel in het Westen nog zal vergroten, nadat ze eerder al eigenaar zijn geworden van KSV Roeselare. In de aanloop naar het symposium van deze week pakte de Chinese overheid uit met een dubbele bladzijde publireportage, waarvoor ze niet toevallig de weinig kritische krant De Morgen had uitgekozen. Daarin één volle pagina interview met een trotse Chinese ambassadeur, de heer eens even kijken Qu Xing, en één even volle pagina interview met een glunderende Belgische minister van Werk, Economie, Consumentenzaken en Buitenlandse Handel in de door een ander geleide federale regering, de heer ook eens even kijken Kris Peeters.

Deze laatste beweert dat ‘Belt and Road’ veel potentieel heeft, dat de betrekkingen tussen België en China uitstekend zijn omdat voor Chinezen een contract een contract is, en honderd contracten honderd contracten, en dat wegeninfrastructuur cruciaal is voor de welvaart en de Belgische regering haar grote expertise in dit domein gratis ter beschikking wil stellen van de Aziaten.

Na deze schandelijke kruiperij ten bate van de Chinese propagandamachine probeerde Peeters te redden wat van zijn imago te redden viel, dat was niet veel, door erop te wijzen dat hij de Chinezen wel in het gareel zou houden, en eventuele schendingen van mensenrechten, sociale wetten en milieuafspraken persoonlijk zou beteugelen.

Nu de Chinezen de haven van Piraeus volledig hebben overgenomen, is die van Antwerpen hun volgende doelwit. En dan konden ze niemand beter voor hun kar spannen dan de nieuwe burgemeester. Die hen alvast heeft gewezen op de dankzij zijn tussenkomst braakliggende Opel- site, en hun heeft beloofd hun bezwaren tegen de wet-Major te zullen inwilligen.

Kris Peeters deze week in Knack: ‘Ik heb 13 jaar een labrador gehad, die vorig jaar helaas is overleden. Als ik ’s avonds na elven thuiskwam, wist ik altijd dat hij nog wakker was. Ik dronk dan een glas wijn, en praatte wat met hem. Hij keek dan enkel met zijn droeve ogen terug, maar ik had altijd het gevoel dat hij me begreep.’ Kijk, dit soort charmante opmerkingen leest een echtgenote graag.

Lees verder