Dismas

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

En kwaad dat ’m was, kwaad! Stoom, roet en fijnstof spoten uit zijn oren toen hij in het parlement van niets meer of minder werd beschuldigd dan van medeplichtigheid aan moord. En niet door het schorremorrie van de oppositie maar door achtbare leden van de meerderheid. Ze lieten alleen in het midden aan welke kant van ons Heerke hij moest hangen, denkelijk niet aan de zijde die hem vandaag nog met Hem in het paradijs zou brengen.

Mensen denken: ‘Keurige man, de minister van Loze Beloften, hij praat zo voornaam.’ Mis. Een nijdig bazeke, rancuneus bovendien. Als je hem op de ene wang hebt geslagen, moet je, ondanks de consignes van zijn geloof, helemaal rond om hem ook op de andere een mep te kunnen verkopen. Wij hebben eens gehoord hoe hij een collega van De Tijd probeerde te intimideren. Alleen was hij toen aan het verkeerde adres, met Bpost gestuurd.

Om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken zijn er grosso modo twee methoden. De eerste, in zowat alle landen toegepast, is het aantal gevangenissen verhogen. De tweede, alleen in België aangewend, is het aantal gevangenen verlagen. De minister van Loze Beloften besliste dat op eigen houtje, ‘en stoemelings’ in een omzendbrief: alleen wie een heel lange celstraf krijgt, moet daarvan ongeveer een derde uitzitten. Al de anderen worden meteen na hun veroordeling vrijgelaten.

Het kostte een verpleegster uit Grobbendonk het leven. Afgeslacht door twee gedrogeerde geweldenaars die in elk ander land achter de tralies hadden gezeten, maar bij ons dankzij de omzendbrief-Geens prompt in vrijheid waren gesteld. Opnieuw zou in om het even welk land de verantwoordelijke minister ontslag nemen, in België nam hij niet alleen geen ontslag maar legde de schuld nog bij zijn coalitiepartners ook: ze hadden hem maar moeten tegenhouden. ‘’t Was kik niet alleen meester, Pol en Peer waren er ook bij.’ Iedereen kent de oude truc van klikspanen die later vaak in onderwijsinstellingen van jezuïeten belanden, of in een faculteit kerkelijk recht.

Mogen wij u waarschuwen voor de tsunami aan loze beloften die op u afkomt. Dat Koen Geens volgend jaar kans maakt op een nieuwe termijn als minister is al weinig waarschijnlijk, als minister van Justitie lijkt het uitgesloten. En dus kan hij om het even wat aankondigen, voor zijn opvolger het plezier om uit te leggen waarom er niets van gekomen is. ‘Een Vandenbrouckske doen’ heet dat in de Wetstraat. Met zijn laatste belofte dat er binnen drie jaar een proces komt over de Bende van Nijvel heeft hij de grens weer een eind verlegd. Ze hebben na dertig jaar nog geen enkele dader, en bewezen alleen dat de enige die bekende dat hij een dader was géén dader was, maar binnen drie jaar komt er een proces. Dat zal dan tegen onbekenden zijn.

Onlangs zuchtte Jean De Codt, voorzitter van het Hof van Cassatie en de hoogste magistraat van het land, in DS Weekblad: ‘U moet de zogenaamde potpourriwetten eens lezen. Je krijgt er hoofdpijn van. Ze zijn moeilijk te interpreteren en toe te passen, en ze zijn ronduit slecht opgesteld.’ De heer De Codt zegt hier, en vermoedelijk met meer kennis van zaken, hetzelfde als Kaaiman. Hij zal verheugd zijn met het gezelschap.

Lees verder