Drievuldigheid

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Toen ze onlangs bij ‘Terzake’ iemand nodig hadden om een seksist als Sint-Paulus eens op zijn plaats te zetten, gingen ze aankloppen bij Dirk Verhofstadt, de bekende bijbelexegeet. Heeft dertig jaar boekjes zitten lezen in allerlei met uw geld betaalde instanties waar zijn broer hem nog gedropt kreeg. En had, als alle paarse broeders, recht op een voor hem ineen getimmerde leerstoel aan de Gentse universiteit. In een gesticht waar Ignaas Devisch en Hendrik Vos mogen lesgeven, ligt de lat zo laag dat ook Pa Back er nog gracieus overheen wipt.

Na Verhofstadt kwam bisschop Johan Bonny in de studio aan de handjes wapperende Stef Meerbergen uitleggen dat Paulus al die jaren verkeerd vertaald was. Hij had niet geschreven dat de vrouw onder-geschikt was aan de man, zoals Dirk Verhofstadt met zijn domme kop volhield, maar dat man en vrouw elkaar moesten onder-steunen, als gelijken. Voorts zei hij dat het homohuwelijk rechtsgeldig was en cannabisbezit voor eigen gebruik moest worden toegelaten. Die Bonny zal ons ooit nog wijsmaken dat de kruisiging van Jezus eveneens een vertaalfout betreft, in werkelijkheid gestorven in een verkeersongeval.

Het scheelde geen haar of ook de Moeder Gods was weer ter discussie gesteld. We hadden bijna ‘God de Moeder’ geschreven, maar dat is niet correct. De Mechelse catechismus, artikel 31: ‘Er zijn drie goddelijke personen, te weten de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’ Drie mannen dus, al is dat bij de Heilige Geest, net als bij Bo Van Spilbeeck, nooit expliciet gespecifieerd. Rare figuur trouwens. Bij Vader en Zoon kunnen we ons iets voorstellen, Karel en Jean-Jacques De Gucht bijvoorbeeld, al deugen het karakter en gedrag van Mireille niet echt voor de rol van Maagd Maria. Maar wie of wat is, in godsnaam, de Heilige Geest? Een inwonende nonkel van wie Vader en Zoon niet verlost geraken?

Volgens kerkjuristen was er eerst God de Vader en daarna God de Zoon, dat klinkt nog logisch. God de Vader schiep de aarde, God de Zoon verloste de mensheid van de erfzonde en enkele kleinere ongemakken. God de Heilige Geest gaf blijkbaar ontstaan en bezieling aan de kerk, toen hij op een mooie Pinksterdag geen madeliefjes ging plukken of eendjes voeren, maar de deur van het cenakel uit haar hengsels blies. Even later piepten de rookmelders omdat er vurige tongen hingen boven het hoofd van elke apostel en van Maria, vreemd genoeg ook present in dat bovenzaaltje waar eerder het Laatste Avondmaal was gehouden.

Voor alle duidelijkheid: bij die plofkraak was er géén duif in het lokaal, ze zou het niet overleefd hebben, maar er is wel ooit een duif geweest. De Mechelse in artikel 103: ‘Is de Heilige Geest zichtbaar op aarde nedergedaald? Ja, de Heilige Geest is zichtbaar nedergedaald op Jezus Christus bij zijn doopsel in de gedaante van een duif, en op de apostelen met Pinksteren in de gedaante van vurige tongen.’

Daarmee zijn de meeste vraagtekens weggeveegd. Blijft de verwarrende passage uit het Angelus: ‘De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.’ Maar voor ingewikkelde vaderschapskwesties kan men beter te rade gaan bij Guy dan bij Dirk Verhofstadt.

Lees verder