Garçon!

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Wie de rekening moet betalen, schijnt Vlaamse noch federale politici wakker te houden. Het antwoord is dan ook duidelijk: u.

De Vlaamse formateursbulle van de liegende leider rept met geen woord over de prijs. En de federale schertsregering in strompelende zaken, komt die nog wel samen? Weet iedereen daar nog wie welke portefeuille heeft? En weten ze überhaupt welk departement ze zelf zouden moeten beheren? Wist u dat onze voorzitter, Wooter Beek, naast voorzitter, burgemeester, onderhandelaar en pipo ook nog minister is? Hijzelf wellicht niet.

Terwijl onze politici het niveau van het schooltoneel niet meer overstijgen, is de financiële toestand van ons land dramatisch. Volgens het Monitoringcomité kampt de begroting dit jaar met een gat van 7 miljard euro, en volgens de Nationale Bank is er volgend jaar meer dan 10 miljard euro te kort. Bij de openbare schuld komt dan respectievelijk 1,7 procent en 2,5 procent bij. Is dat erg? ‘Ja’, zegt iedereen die er verstand van heeft. ‘Nee’, zegt Paul De Grauwe. Ja, dus.

Gelukkig is er Kaaiman, macro-econoom. De Grauwe is Makroeconoom, dat is niet hetzelfde. Luister hier. Het oorspronkelijke Europese Stabiliteitspact bepaalt dat het begrotingstekort maximaal 3 procent van het bbp mag bedragen, en de staatsschuld 60 procent. De voorbije 15 jaar hadden dus op Slovakije, Luxemburg en de drie Balten na alle eurolanden uit de euro gezet moeten worden. Maar in de EU leven ze geen enkele norm na, en zeker niet als ze die zelf hebben opgesteld.

Talloze malen hebben wij het geschreven: er zijn twee methoden om begrotingstekort en schuld binnen die Europese limieten te krijgen: één die lukt en één die niet lukt. Uiteraard kiest onze overheid de tweede. Ze probeert het tekort en de schuld te verminderen, en dat vruchteloos. Terwijl Kaaiman voorstelt om het bbp te verhogen. Hoe? Door het simpelweg te zeggen. Neem de proef op de som: niemand kan u uitleggen wie het bbp berekent, en nog minder hoe. De woorden schatting en raming vallen al snel, en er wordt zelfs niet teruggedeinsd voor extrapolatie, vaksynoniem van quatsch. Met andere woorden: je plakt op dat bbp het bedrag dat je het best uitkomt.

‘Onzin’, schimpten mensen met meer financiële pre- dan competenties. Tot de Ieren het in de praktijk deden. Zonder tegenkanting van de Europese Commissie of de Eurogroep verhoogden ze in 2015 hun bbp in één klap met 26,3 procent en verminderden hun schuld met een evenredig percentage. Volgens het hoofd van de Ierse Dienst voor Statistiek was dat omdat veel multinationals hun hoofdzetel naar Dublin hadden verplaatst, denkelijk om fiscale redenen maar daarover bleef het hoofd veeleer vaag, en omdat veel technologiebedrijven hun ‘intellectuele eigendom’ in de republiek hadden ondergebracht. Daarom hebben wij indertijd geopperd om Etienne Vermeersch bij ons bbp te tellen, dan moest er niets meer worden bespaard. Helaas kunnen we dat vandaag niet meer, en als we zijn zelfverklaarde opvolger en warme vriend Ignaas Devisch in rekening brengen, moeten we die van het bbp aftrekken.

Er is een beter middel. Er staat in België, beweren de banken, 279 miljard euro op de spaarboekjes. Wel, tel dat op bij het bbp en we zijn uit de problemen. ‘Kan niet’, horen wij alweer roepen. Ah, nee? Hou de Ieren maar in de gaten. Zodra die backstop geregeld is.

Lees verder