column

Geen paniek

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Met onze virologen kun je lachen. Meer dan met onze stand-upcomedians, wat ook weer niet zó moeilijk is. Het volstond dat de ene ‘Wit’ riep, of een andere tierde met evenveel vermeend academisch gezag ‘Zwart’, waarna een derde ‘Groen’ bromde, en een vierde sprak van ‘Vivaldi’.

Dat er twee strekkingen zijn, de strekking-Goossens en de strekking-Van Ranst, is de lezer van ‘Kaaiman’ bekend. De rivaliteit tussen die twee blijft crescendo gaan. De Goossensianen, ootmoedigen, erkennen dat ze er al die tijd nog verder naast zaten dan economen bij een economische crisis, en proberen van hun fouten te leren. De Ransisten, hoogmoedigen, maken ons nu plotseling wijs dat ze van in het begin precies wisten welke catastrofe op ons af kwam. Van Ranst onthulde in ‘De afspraak’ niet meer of niet minder dan dat hij daarover niet te bruusk had willen communiceren en voorzichtig had opgebouwd, om paniek te vermijden en de bevolking mee te krijgen. Kijk eens aan. Dan mag hij nog dit weekend publiekelijk zijn excuses aanbieden aan Geert Noels, die half februari tweette dat de overheid de ernst van de toestand verzweeg. Geert was zot geworden, beweerde de Unie van Virologen, te lang gefietst. ‘Denk je nu echt dat wij een potje aan het liegen zijn?’, hoonde Van Ranst toen. Nee, dat dachten wij niet, maar nu ge het zelf hebt toegegeven kunnen we niet anders.

U en ik, met niet één virus in contact geweest, mogen niet meer buitenkomen. En dan is er ene die met tienduizenden virussen in contact komt, die ze bovendien zelf kweekt, en die is omnipresent. Wie zegt dat Van Ranst dat virus niet verspreid heeft? Zijn laboratorium doet er alvast gouden zaken mee. Ze hebben zopas zelfs een tweede centrifuge en twintig propere pipetten aangekocht! En zitten nu met hun duimen en virussen te draaien omdat de vijftienduizend moleculen die Bill Gates ging opsturen niet in Leuven geraken. Vlucht geschrapt.

Met die moleculen gingen ze experimenteren. Elk ervan koppelen aan een virus en dan zien wat het effect was. Kaaiman, al zo dikwijls juister gebleken dan al die experten, schat de kans hoger in dat dat virus die molecule opeet dan omgekeerd. Als ze daar toch niets te doen hebben in het Rega-instituut, zijn wij zo vrij een nieuwe tip te geven. En we zouden die deze keer niet veronachtzamen, want op 2 januari is hier al gewaarschuwd voor de op til zijnde epidemie. Een verantwoordelijk wetenschapper had dezelfde dag alle afspraken tot de zomer afgezegd, en was als een bezetene door zijn microscoop beginnen te turen. Enfin, gedane zaken enzovoort. De tip: spuit eens een oude bus Roundup op dat virus. Glyfosaat lijkt ons het enige probate middel tegen corona. Moet sofort opnieuw toegelaten worden. En helpt het niet, dan kunnen we tenminste het onkruid weer van tussen de terrastegels krijgen.

Nog een geluk dat we het Eurostadion niet gebouwd hebben. Dankzij de enige visionair in dit land: Noplace Bart. Specialist in niet-bouwen.

Lees verder