Hellepont

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Voor de senior legal counsel van het roemrijke kantoor Van Steenbrugge Advocaten breken drukke tijden aan. Hopelijk krijgt de koning het niet in zijn hoofd hem ook nog op te zadelen met de formatie van de paars-gele coalitie, die hij in zijn lijvige en alweer zo nuttige informateursrapport heeft aanbevolen.

Volgende week gaat in Gent het assisenproces over de dood van Tine Nys van start. Een geval van correct uitgevoerde euthanasie, beweren naast de Jef ook meesters Van Steenbrugge en Mussche, die de verdediging van de drie aangeklaagde artsen voeren en discreet worden geassisteerd door de senior legal counsel, coauteur van de euthanasiewet. Een gifmoord die de regels van die wet flagrant overtrad, vinden meesters Keuleneer en Van Cauter, verdedigers van de drie aanklagende zussen van de vermoorde.

Het is de eerste keer dat zo’n zaak door een volksjury wordt beslecht, wat te danken is aan de minister van Loze Beloften, die het assisenhof had afgeschaft op een wijze die zo ondoordacht was dat geen enkele eerstejaarsstudent rechten ze nog maar had overwogen. Waarna binnen de kortste keren de afschaffing werd afgeschaft door mensen die wel begrip hebben van juridische vereisten. Volgende week begint dat belangwekkende proces met de samenstelling van de jury, en dat daarmee de uitkomst van de zaak grotendeels beslecht wordt, is een overtuiging die men niet in het openbaar mag uiten maar die niettemin de geest in sluipt.

Daarnaast moet geen tand maar een gebit worden bijgestoken voor het Vande Lanottetribunaal, dat hijzelf gepland heeft voor begin juni in Genève, en dat in alle neutraliteit zal vaststellen dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan een dictator is die alle democratische spel- en rechtsregels met de voeten treedt, en op grote schaal de mensenrechten verkracht. Dit na een fair proces waarbij de rechten van de verdediging gevrijwaard zijn, vermits de schending ervan net wordt aangeklaagd. Wie niet gelooft in de onpartijdigheid van een dergelijke parallelrechtbank onderschat de morele kwaliteiten van de oprichters ervan.

Sommigen vinden dat tribunaal uit geostrategisch oogpunt wat onvoorzichtig. Als we in ons verwende West-Europa iets moeten beseffen, is het dat we ons luie luizenleventje enkel kunnen leiden bij gratie van onze twee machtige bondgenoten aan weerszijden van het NAVO-grondgebied: de Verenigde Staten en Turkije. Als één van die twee wegvalt, zijn we aangewezen op het leiderschap van de Europese Unie, en dan is zelfs in tijden van bosbranden emigratie naar Australië een verstandige beslissing. Maar wat doen we, in al onze misplaatste arrogantie? De presidenten van die twee beschermmachten elke dag beledigen, beschuldigen en provoceren. En daar gaat de senior legal counsel nog een schepje bovenop doen?

Welnu, vreest niets, gij simpelen, hebt vertrouwen in de legal counsel. Heeft hij geen succes gemaakt van de sp.a? Van Sabena? Van de NMBS? Van Electrawinds? Van de Oostendse vismijn? Van Flexible Piloting Services? Van de staatsfinanciën? Van het Zilverfonds? Als dat tribunaal er komt, want er rest natuurlijk één prangende vraag: wie gaat dat betalen? Hijzelf? Meester Van Steenbrugge? Of toch maar Fethullah Gülen?

Lees verder