Karpetmeester

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Het moet zijn dat meester Van Steenbrugge alsnog begonnen is met het doorploegen van de 30 miljoen bladzijden pv’s over de Bende van Nijvel.

De opbrengst van de crowdfunding die hij hiertoe zelf op televisie aankondigde, viel wat tegen. 53 euro is gezien de context niet slecht, maar onvoldoende om een pleiter van zijn niveau te compenseren voor het via vrije tariefbepaling afzetten van rechtzoekenden. Maar er zijn tekenen dat hij dan maar voor eigen rekening aan het speuren is naar leden en opdrachtgevers van de Bende. Anders is het niet te verklaren dat twee van zijn cliënten deze week veroordeeld werden tot een boete van 48 miljoen euro. En nog wel in beroep, dé specialiteit van de associatie Van Steenbrugge, Tutti, & Quanti.

‘Boete’ is trouwens niet de juiste juridische term, het gaat om een verbeurdverklaring. Die komt boven op de boete, van liefst 600.000 euro, en boven op een celstraf van 30 maanden. De gedupeerden zijn de gebroeders Dejager van Osta Carpets, die wegens een kleine vergetelheid bij het invullen van hun belastingbrief al jaren het lijdend voorwerp zijn van een haatcampagne van de fiscus en het gerecht. De gebroeders hadden in 2006 gebruikgemaakt van fiscale amnestie en hadden een paar bedragen waarop nog taks verschuldigd was van Zwitserse naar Belgische rekeningen overgezet. Hierbij waren ze echter een spaarboekje met daarop ‘een klutske geld’ vergeten. Dit kwam ter ore van een tollenaar, en de poppen gingen aan het dansen.

In eerste aanleg kregen de broers voor hun onzorgvuldigheid een minnelijke schikking voorgesteld: 600.000 euro boete en 10 miljoen euro van die klutskesrekening verbeurdverklaard. Een redelijk voorstel waarin ieder van ons zich had kunnen vinden, maar toen begingen de gebroeders hun noodlottige vergissing: ze vroegen raad aan meester Van Steenbrugge. Die adviseerde wat hij noodgedwongen al zijn klanten adviseert: in beroep gaan.

Een demarche die slecht viel bij het gerecht, en dat deed ook het pleidooi van de beroemde tv-advocaat voor het hof van beroep in Gent: dezelfde 600.000 euro boete, 30 maanden cel, en 50 (vijftig!) miljoen euro verbeurdverklaard in plaats van 10 miljoen. Volgens meester Van Steenbrugge hadden, net als al zijn andere cliënten, ook de Dejagers geen eerlijk proces gekregen. En dus: cassatie!

Cassatie sprak, bevestigde het Gentse arrest maar liet de hoogte van de verbeurdverklaring nog eens herbekijken, nu door het hof van beroep in Antwerpen. Denkelijk heeft meester Van Steenbrugge daar niet meer gepleit, want het bedrag werd verlaagd van 50 naar 48 miljoen euro.

Meester Van Steenbrugge heeft nu een tip gekregen dat de Reus van de Bende op zijn sterfbed een bekentenis zou hebben afgelegd aan zijn broer, en vond in het dossier aanwijzingen dat de wapens die bij de overvallen werden gebruikt verstopt zouden zitten in een kist in het kanaal Brussel-Charleroi. Hij heeft zich meteen zwemvliezen, een snorkel en een sterk magneetijzer aangeschaft. Voor 52 euro.

Lees verder