Knollenland

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Zelfverklaarde kwaliteitsmedia als De Standaard en haar gesproken app VRT-nieuwsdienst pakken geregeld uit met opiniepeilingen over de kiesintenties. Die blijken telkens de bal compleet mis te slaan. Er volgt dan een korte bespiegeling over het waarom. Veel verklaringen zijn voorhanden, maar in se komen ze alle neer op hetzelfde euvel: de kiezer is te dom om te stemmen zoals de kwaliteitsmedia willen. Dat die peilingen broddelderij zijn, wordt preventief van de hand gewezen, want wat moet je anders concluderen over media die ze altijd opnieuw publiceren?

Die opinieonderzoeken worden uitgevoerd via een steekproef, zogezegd een representatieve, bij in het beste geval 2.000 Vlamingen. Dat ze representatief is, beweren de peilingbureaus zelf. Hoewel het tegendeel vaak genoeg is aangetoond, blijven de kwaliteitsmedia die leugen clichématig overnemen. Om het risico op door de mand vallen te verkleinen schermen de enquêteurs met een standaardfoutenmarge van 3 procentpunten. Jammer genoeg wordt niet gepreciseerd of dat 3 procentpunten naar onder of 3 procentpunten naar boven is, zodat de eigenlijke marge 6 procentpunten bedraagt.

Laten we die techniek eens toepassen op een andere actuele kwestie: Groenland. Als 2.000 Vlamingen bevragen volstaat om de mening van afgerond 5 miljoen kiesgerechtigden te kennen, spreken we over een staal van 0,04 procent. Groenland telt 56.000 groene inwoners, van wie 36.000 kiesgerechtigden. Welaan, 0,04 procent van 36.000 is 14. Het volstaat dus 14 Groenlanders te bellen en we weten wat de bevolking denkt. Dat heeft Kaaiman gedaan! Wij hebben effectief 14 representatieve Groenlanders opgebeld. En wat bleek? Met inachtneming van de standaardfoutenmarge van 3 procent procentpunten kunnen wij u melden dat tussen 97 en 103 procent van de Groenlandse bevolking vóór de aanhechting bij de Verenigde Staten is. Vóór, niet tegen.

Eens te meer is wat Donald Trump verkondigt minder dom dan wat Narcis Soenens erover uitbraakt. Want de bezetter van Groenland en bijgevolg de vijand van de Groenlanders is niet Amerika maar Denemarken. Spreek een Eskimo niet over de Unie van Kalmar of hij smelt van colère. Die gehate kolonisator buitenwerken en vervangen door een machtige bondgenoot als de VS, is voor elke Groenlander de kans van zijn leven. Zeker als die goede mens in Washington ervoor wil betalen. Hoeveel? Dat hebben ze niet eens gevraagd, de duiders van de internationale pers. Zozeer begaan met hun pennen in hoon te drenken. We moeten dus gokken. Als Omega Pharma, lucht in kartonnen doosjes, aan de Amerikanen verkocht wordt voor 3,6 miljard dollar, is Groenland minstens 36 miljard dollar waard. De Denen krijgen als schenders van het internationaal recht niets, dus dat bedrag wordt onder de Groenlanders verdeeld. Even rekenen: 36 miljard dollar gedeeld door 36.000 volwassen Groenlanders, dat is 1 miljoen dollar voor elke Groenlander. Wat denkt u dat ze daar denken over Trump?

Nog één ding. Als u door de tendentieuze berichtgeving in onze media zou denken dat het in Groenland pittoresk is, denk dan maar gauw iets anders. Kaaiman kan het weten, want hij heeft een nonkel die er geweest is.

Lees verder