column

Kop dicht

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

In China mogen ze niet meer praten tijdens de lunch. Zoals bij de kartuizermonniken, maar om een andere reden.

Wat u hoort rinkelen is het bekende belletje. Weken geleden werd deze drastische maatregel hier al aangeprezen met het devies: ‘Speakdown voor Speekdown.’ Er werd gesuggereerd alvast woorden met medeklinkers als t, k, f, s, ch, en p te mijden. En nu hebben de Chinezen wel meer woorden met w en ng, maar toch hebben ze besloten het spuwspreken effectief te verbieden zodra het masker van de mond moet om plaats te maken voor eetstokjes met slachtafval.

Ondertussen tieren de theorieën welig verder dat het dodelijke coronavirus op de wereld is losgelaten vanuit een laboratorium in Wuhan, en niet door een toevallig over de wekelijkse markt fladderende fleermuis. Het zou niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. Op het bedrijventerrein in Haasrode had Philip Morris tot voor kort een lab waar ratten met nicotine werden ingespoten. De bedoeling was om na te gaan welke dosis dodelijk was, al was dat slechts een bijkomstigheid, maar vooral om te testen welke dosis vereist was om een rat verslaafd te maken aan tabak. Omdat de mens weinig verschilt van de rat, zou die hoeveelheid dan nadien door de sigaretten gemengd worden. Voor de tabaksindustrie prevaleert winst op volksgezondheid, niet het enige punt van overeenkomst met de bankensector.

In dat folterhuis had je een infraroodcamera nodig om door de damp van de genoeglijk paffende ratten heen te kijken. Gaia ging er vaak de ingang blokkeren, maar wat Michel Vandenbosch nooit heeft geweten is dat de medewerkers van Philip Morris dan gewoon binnenstapten bij het bedrijf ernaast, vanwaar een keldergang naar hun eigen gebouw leidde.

Op een nacht zijn alle ratten waarvan de longen het nog toelieten ontsnapt, omdat de nachtwaker de deur niet goed had afgesloten. Haasrodenaars meenden te hallucineren toen ze ’s morgens niet alleen ongedierte door hun keuken zagen drentelen, maar daarenboven ontdekten dat die beesten niet met hun kaas maar met hun pakjes sigaretten aan de haal gingen.

Andermaal zijn Belgen dus slecht geplaatst om Chinezen met de vinger te wijzen. Er is nu trouwens ook een plausibele thesis die zegt dat het virus niet per ongeluk vanuit China is verspreid, maar met opzet vanuit Turkije.  Een van de ergste gevolgen van deze pandemie is namelijk de mislukking van het anti-Turkijetribunaal van Johan Vande Lanotte, senior legal counsel van de voorheen zo succesrijke associatie Van Steenbrugge Advocaten. Dat dat internationaal gerechtshof een voltreffer zou worden was gezien de initiatiefnemer geen zekerheid, maar dat het niet eens de oprichtingsfase zou overleven had toch niemand durven te voorspellen.

De Turken hebben een en ander uit te leggen. Zij het niet meer voor het Vande Lanottetribunaal.

Lees verder