Libra Belgique

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Voor Mark Zuckerberg hebben wij veel sympathie sinds de dag dat hij tijdens een verhoor in het Europees Parlement de fractieleiders dodelijk belachelijk heeft gemaakt. Met op kop, kan het anders, Guy Verhofstadt. Ze wilden allen hun tien minuten mediapubliciteit hebben en bleven maar kakelen en kwakelen in plaats van hun vragen te stellen. Toen ze eindelijk ophielden, keek Zucker op zijn horloge van 1 miljoen dollar, zuchtte: ‘Oei, mijnen trein gaat vertrekken’, en stormde het parlement uit, al die verwaande ijdeltuiten onthutst achterlatend.

Waarover ging dat ook weer? Cambridge Analytica. Facebook had onvoldoende voorbehoedsmiddelen ingezet tegen het verspreiden van fake news, dat was het. Zo had het geen filter die De Standaard automatisch uit zijn systeem zwierde. En het had de Russen niet verhinderd reclame te maken voor Donald Trump. Een slimme actie van de Russen, wetende wat we nu weten over de houding van Trump tegenover hun land. Voor hij wegsprintte naar het Centraal Station, beloofde de Facebook-baas dat hij schriftelijk zou antwoorden op de vragen van de fractieleiders, maar er moet iets verkeerd gelopen zijn bij de Regie der Belgische Posterijen, want ze wachten nog op die brief.

Zuckerberg kunnen wij dus smaken, maar als hij denkt dat hij met zijn libra zoal niet het warm water dan toch de warme munt heeft uitgevonden, mag hij het al zeker in ons land vergeten. Rebecca Vanden Broucke! Formerly known as Fientje Moerman. Die gaat dat tegenhouden. Rebecca is een paar jaar geleden op bizarre wijze benoemd tot raadsvrouw in het Grondwettelijk Hof. Het nieuwe geld dat Facebook in omloop wil brengen, is flagrant in strijd met onze constitutionele voorschriften. Voor mensen als Zuckerberg is de grondwet misschien een e-vodje papier, maar daar gaat hij zich dan lelijk aan mispakken.

Artikel 112: ‘De koning heeft het recht munt te slaan, ter uitvoering van de wet.’

Nu kan over artikel 112, zoals over alle andere artikels, dagenlang geredetwist worden. Wat staat er precies, en vooral: wat staat er precies niet. Er staat in elk geval niet: ‘De baas van Facebook heeft het recht munt te slaan.’ Anderzijds ook niet dat hij dat recht niet heeft. Evenmin dat ‘alleen’ de koning het recht heeft munt te slaan. Sinds de invoering van de euro en de ECB slaat onze koning trouwens niet veel munt meer. Munt uit slaan nog wel, uit de dotatiepot bijvoorbeeld, maar zelf een gouden Louis of een zilveren Maple Leaf smeden? Nee, die stielkennis is uit onze monarchie verdwenen. Een bijkomende vraag is of een virtuele munt wel geslagen wordt, maar net als de Bijbel moet de grondwet grotendeels overdrachtelijk geïnterpreteerd worden.

De spoedige komst van de libra dwingt ons artikel 112 te verfijnen of te verruimen, en dus zeker voor herziening vatbaar te verklaren. Zijn ze dat toch op de lijst vergeten te zetten, zeker? Het parlement had 40 artikels aangestipt die vermassacreerd konden worden, door de premier teruggebracht tot 11, maar het enige dat dringend moet worden aangepast staat er niet bij. Volgens Siegfried Bracke wordt ons land geleid door een bende klojo’s. En hij kan het weten, hij was zelf hun eerste in rang.

Lees verder