Loss for Life

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Mevrouw,

Mijnheer,

De Nationale Bank van België organiseert reeds vele jaren een maandelijkse enquête om het vertrouwen van de gezinnen te meten. Die enquête heeft een louter wetenschappelijke, en dus geenszins commerciële bedoeling. Voor de enquête van volgende maand is uw nummer uit de telefoongids gekozen. Mogelijkerwijs wordt u dus tijdens de eerste twee weken van februari opgebeld. Hoewel het nog niet vaststaat of u al dan niet zult worden gecontacteerd, vinden we het gepast u vooraf op de hoogte te brengen. Het telefoongesprek neemt slechts een zestal minuten in beslag. Volledig vertrouwelijk wordt uw mening gevraagd over enkele dagelijkse aangelegenheden. We geven u de verzekering dat u, indien u deelneemt, drie jaar lang niet meer voor deze enquête zult worden gecontacteerd. Als dank voor uw deelneming kunt u een van de 100 Win for Life-loten winnen, die elke maand onder de deelnemers aan de enquête worden verloot.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking,

Departement Algemene Statistiek.

Het was te verwachten. Geen maand is Marcia De Wachter weg of bij de Nationale Bank wordt het geld al door ramen en deuren naar buiten gesmeten. Honderd Win for Life-loten, zeg! Alsof die niets kosten. Alleszins meer dan ze opleveren. Kent u iemand die met een Win for Life al een win for life heeft gewonnen? Ja, Jannie Haek, die moet dankzij zijn persoonlijke win for life in de Nationale Loterij de rest van zijn leven geen klap meer uitvoeren. Maar dat deed hij voordien ook al niet.

Win for Life is bij ons weten de snelste manier om geld te verliezen. Steek het in brand en het duurt langer voor het tot stof en as is weergekeerd. Gooi het in de zee - wij raden daarvoor altijd de pier van Blankenberge aan -

en u ziet het nog minutenlang op de golven dobberen. En als u een euro in de verrekijker steekt nog langer. Tenzij die weer defect is, dan bent u een euro extra kwijt. De kans dat een deelnemer aan de rondvraag van de Nationale Bank, Kaaiman om maar iemand te noemen, tot zijn dood wordt uitbetaald, is nihil.

Eerst en vooral is het al niet waarschijnlijk dat van alle participanten uitgerekend een eeuwige pechvogel als Kaaiman bij de gelukkigen hoort die een

van de honderd te verloten loten winnen. En dan zou het toch een ultiem toeval zijn, of een godsbewijs, als dat ene lot ook nog eens een levenslange uit-kering zou opleveren.

Een statisticus die wij hiermee lastigvielen, beloofde het na te rekenen. Belde een dag later dat de berekeningen ingewikkelder waren dan hij in eerste instantie had gedacht, en hing pas twee weken later, met een vermoeide stem, opnieuw aan de lijn: ‘Een op 36 miljard. Ongeveer, want de negenproef komt niet uit.’

Nu Marcia weg is durven wij strenger te spreken tegen de Na-tionale Bank. Dat ze de mensen lastigvalt met een enquête, tot daar toe, zelf nemen wij de hele maand februari de telefoon niet op. Maar dat een overheidsinstelling gokken bij een andere overheidsinstelling propageert terwijl een derde overheidsinstelling gokken probeert te bannen, dat is een zaak voor de FSMA. Helaas zit die zelf vol gokkers.

Lees verder