column

Loze Bende

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Gelukkig mochten ze in de carnavalstoet in Aalst niet spotten met de Bende van Nijvel, of het had er niet goed uitgezien voor minister van Loze Beloften Koen Geens.

Kondigde al drie jaar geleden aan dat hij zich persoonlijk achter het onderzoek naar de Bende zou zetten. In het verleden waren pogingen gedaan om dat te manipuleren, verklapte hij, jammer genoeg zonder te onthullen wie wat had geprobeerd en met welk succes. Maar zoiets was onder een minister als hij vanzelfsprekend onmogelijk. Integendeel: over een niet te lange periode zou elke steen zijn omgedraaid en kon ook dit dossier worden afgesloten.

Zijn woorden echoden op tegen die van Jef Vermassen, die net was komen aandraven met zijn verhaal over Christian Bonkoffski. Die brave man had op zijn sterfbed aan zijn broer toegegeven dat hij de reus van de Bende was en de broer had, na enig begrijpelijk aarzelen, Jef ingelicht. Die deed iets wat hij zelden doet: hij meldde het aan de pers. En gaf de indruk dat hij ook de namen van de opdrachtgevers achter de Bende in zijn bureaula had steken.

Ze stonden trouwens zwart op wit in het dossier. Het volstond dat grondig te lezen. Mits crowdfunding bood meester Van Steenbrugge aan die taak op zich te nemen, maar de geldinzameling kwam vreemd genoeg niet echt van de grond.

De minister nodigde de camerateams van de diverse media ten kantore uit en zorgde voor een telegeniek decorum door ook de slachtoffers van de Bende, of hun nabestaanden, op te vorderen. Hij beloofde plechtig dat hij ze elke maand op de hoogte zou houden van de - natuurlijk onvermijdelijke - vooruitgang.

Lang heeft hij ook die belofte gehouden, al moest hij door zijn succesrijke missie als koninklijk opdrachthouder vorige maand één keer verstek laten gaan. Er werden nieuwe detectives ingeschakeld, in een groothandel voor kantoorbenodigdheden werden extra flipcharts en fluorescerende viltstiften gekocht, Bulgaren leverden tweedehands dienstauto’s, en de koffiezetter werd ontkalkt. Een instructeur gaf een vervolmakingscursus magneetvissen.

Dankzij al die initiatieven kon de minister twee jaar geleden aankondigen dat het proces tegen de Bende binnen drie jaar zou plaatsvinden, ten laatste in 2021 dus. Nu hij geen koninklijk opdrachthouder meer is, en zijn inauguratie tot eerste minister enkele weken is uitgesteld, kan hij misschien weer eens een stand van zaken geven, of kwaadwilligen zouden nog vermoeden dat dat onderzoek geen halve stap verder staat dan toen hij drie jaar geleden zijn show opvoerde.

Stof genoeg voor wat spot zou je denken, toch in een context van carnaval, maar dat was buiten de fijngevoeligheid van de Aalstenaar gerekend.

Lees verder