Nucleair-VA

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Wie de liegende leider hoort voorbijdraven op zijn nieuwste stokpaardje, denkt dat de klimaatproblematiek opgelost is. We bouwen een nieuwe kerncentrale, kleiner maar productiever dan de oude types, die slechts een vijfde kost van alle subsidies die de socialisten aan zonnepanelen hebben verspild. Panelen die nauwelijks genoeg elektriciteit leveren om de lichtjes in de kerstboom eventjes te laten flikkeren. En die bovendien, en dat is weinig geweten, kankerverwekkende stralingen afgeven die ook het pas gedichte gat in de ozonlaag weer openscheuren.

Een kerncentrale is de groenste vorm van energieopwekking. Iedereen die ooit een kaartje kocht voor een rondvaart op de Schelde of de Maas heeft kunnen vaststellen dat er gigantische witte dampen opstijgen uit de koeltorens van Doel en Tihange, maar die zijn, zo beweert men toch, minder schadelijk dan de witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel. Hoewel niemand weet wat er precies in die wolken zit, is het in geen geval CO2. Op de CurieuzeNeuzen-kaart van De Standaard, waar werkelijk geen mens meer over spreekt, was Doel smaragdgroen. Of is dat rood, een smaragd? De enige schadelijke stoffen die rond Doel werden waargenomen, waren afkomstig van de junkies in de kraakpanden van het dode dorp. Ze zullen de trip van hun leven beleven als binnenkort Annick het Saeftinghedok vol water doet stromen.

Er is maar één probleem met kernenergie: het radioactieve afval. Of om preciezer te zijn: men máákt één probleem van kernenergie. Want zoals ze het in Mol doen, goed inpakken en in een diepe put gooien, is een volstrekt veilige methode. Maar omdat niet iedereen daarvan overtuigd is, heeft de liegende leider, sinds kort nucleair expert, ook daarvoor al een oplossing bedacht. Het is gemakkelijker van kernafval verlost te geraken dan van niet-christelijke asielzoekers: innovatie!

Vlaamse wetenschappers, of klimaatspijbelaars die in het weekend bijlessen hebben genomen, moeten een procedé uitvinden om dat afval op een milieuvriendelijke wijze hetzij te recycleren hetzij te verbranden. Waarom niet in de ovens van Neder-Over-Heembeek, waar Bert Anciaux woont? Het getuigt van weinig geloof in de generatie van Anuna, en in de nijvere Vlaamse volksaard in het algemeen, als men vreest dat die kwestie niet door onze slimme jeugd zal worden opgelost. Er zal wel een beursgenoteerde spin-off van een universiteit worden opgericht, denkelijk van de KU Leuven, die een app ontwikkelt waarmee je kernafval in een digitale zuuroplossing ontbindt. En dan voor 15 miljard dollar wordt verkocht aan een Amerikaanse multinational. De twee jongens met hun brilleke: rijk.

In afwachting daarvan voorziet de liegende leider in een tijdelijk alternatief: schiet dat afval de ruimte in, die is ruim genoeg. Misschien kan de voormalige toekomstige burgemeester van Antwerpen uit Puurs zijn goede contacten met de Chinese dictatuur aanspreken, en dumpen we dat hele zootje op de achterkant van de maan, hun mos zal nogal groeien.

In theorie kunnen we het afval ook in de koelkast stoppen, maar daar is nu geen plaats meer. Steekt vol met confederalisme.

Lees verder