column

R.I.P.

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Steven Van Gucht heeft er als laatste genoeg van en stopt met zijn dagelijkse onheilstijding over hoeveel doden er bij zijn gekomen. Voorgelezen als betrof het de waterstanden van de Rijn en de Moezel. Verwacht nooit empathie van een wetenschapper, en buiten die categorie ook niet van een viroloog.

Is het u opgevallen dat ze al die tijd niet één keer hebben vermeld hoeveel geboorten er zijn geweest? Wellicht is de Belgische bevolking tijdens deze crisis gegroeid in plaats van gekrompen, maar dat valt onder de virolomerta. Nu willen wij niet op iedere slak zout leggen, Michel Vandenbosch weet ons wonen, maar dat de doden plotseling geen vermelding meer verdienen, is het volgende in een lange reeks schandalen op het conto van de virologen. En van hun apostelen in de media. Als ze niet van corona zijn gegaan, tellen overledenen niet mee.

We zijn benieuwd of het totale sterftecijfer van april wordt bekendgemaakt. In april sterven in België elk jaar, gemiddeld en grof afgerond, 9.000 mensen. Dat moeten er dus dit jaar 16.800 zijn, of ze hebben u de hele tijd blazen wijsgemaakt met hun dagelijkse dodentol. Zoals eerder met hun ‘geen paniek’ en ‘geen mondmaskers’. Steven Van Gucht riep nog dit weekend in De Morgen dat hijzelf zeker geen masker zal dragen in de supermarkt. Je krijgt toch wat van die lui?

Bij de VRT hebben ze het zelfs afgebracht om op 1 mei als afsluiter van ‘Het Journaal’ met Marc Van Ranst naar de Panamarenko-tentoonstelling te trekken. Hij is nog niet genoeg op televisie. Voor alle mensen die al maanden opgehokt zitten en in armoede, depressies, gezinscrisissen of eenzaamheid worden gestort, geldt één bevel: ‘Blijf in uw kot en maak geen niet-essentiële verplaatsingen.’ Voor de virologenjunta zelf geldt dat blijkbaar niet. Van Ranst is sinds begin maart niet in zijn kot gewéést. Weet niet eens meer waar dat is. Nog eerder zal Kris Peeters de Goedehoopstraat terugvinden, dan Marc Van Ranst zijn huis in Willebroek. En wie kan uitleggen wat er essentieel was aan zijn trip naar de Campo-galerij in Berchem mag spreken.

U en ik mogen niemand bezoeken of ontvangen, hij doet niets anders. Voor u en mij zijn alle musea en tentoonstellingen gesloten, voor hem gaan ze speciaal open. Als hij zo een fan van Panamarenko is als hij beweert, is het merkwaardig dat hij niet eerder is gaan kijken. Die expositie is trouwens fel overroepen, dat mag ook eens gezegd worden. Omdat het niet mag gezegd worden. Wat de VRT bezielt om die viroclown elke dag in al hun programma’s op te voeren is voer voor vriendjespolitiekologen.

Met virologen is het als met advocaten: de besten komen niet op televisie en op televisie komen niet de besten. ‘Gij kunt het waarschijnlijk beter’, schreef ons al sarcastisch zo een bacillenfitter. Geen idee, nooit uitgeprobeerd. Wij kunnen ook geen brandend huis blussen, maar als we de pompiers er 50 meter naast zien spuiten, hebben we toch een vermoeden van hun competentie.

Lees verder