Rabbi Kris

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Een kleine verduidelijking van Kris Peeters in ‘Terzake’:

‘Dus dat is nu vandaag euh het grote euh onderwerp geweest in het debat, ten eerste de gelijkheid tussen man en vrouw, daar mag geen komma, geen jota aan getwijfeld worden door iedereen die op onze lijst staat, ook niet over de holebi’s enzovoorts, als dat het probleem zou zijn, kan het natuurlijk niet. Dan krijg je het probleem van een hand te geven, euh het is natuurlijk zo dat euh in die Joodse gemeenschap euh mannen geen hand geven aan vrouwen en vrouwen geen hand geven aan mannen, goed, dat is de Joodse gemeenschap, als daar de afspraken zijn enzovoorts, natuurlijk euh, buiten de Joodse gemeenschap in Antwerpen euh als u een orthodoxe Jood zou ontmoeten en u steekt uw hand uit en die weigert uw hand, dat u dan zegt ja, euh, dit is niet correct wanneer u mij dat hand niet geeft en dat is waar ik ervan uitga dat ook Aron Berger met respect voor de vrouwen zegt, ik ga niet euh mijn hand weigeren of ze geen hand geven euh ook al ben ik daar religieus enzovoorts omdat dat voor mij belangrijk is dat hij dat wel doet omdat hij daardoor respect heeft voor de vrouwen en daardoor ook euh wat in onze contreien euh belangrijk is om dan de hand te geven. Maar euh wij, wij gaan morgen dat met Aron Berger, want daar zit nu het punt spijtig genoeg, dat hand geven, maar ik wil daar wel geen onduidelijkheid over want hij staat op een lijst waar ook euh holebi’s op staan, dus dat weet hij ook en dat hand geven is nu een specifiek probleem geworden vandaag en ook dat zal ik oplossen, maar euh ik kan dat niet zelf oplossen, het is Aron Berger die daar duidelijkheid over moet geven, maar wij hadden alles voorzien voor morgen, met euh tekst en uitleg enzovoorts euh, ik vind het wel belangrijk dat wij morgen hem de kans geven om dat zelf te duiden en ik hoop, en ik ga er ook van uit, dat hij één zegt die euh rechten van mannen en vrouwen, die gelijkheid dat is zonneklaar en dat ook het hand geven dat hij dat duidelijk maakt dat wanneer een vrouw een hand verwacht dat hij dat ook doet, ik vind het belangrijk dat hij dat zegt, als ik dat hier vanavond zeg, dan euh-euh zijn er veel kijkers hopelijk van overtuigd maar nog belangrijker is dat hij dat zegt, euh, want voor mij is het wel belangrijk dat één hij dat zegt en twee dat dat zo snel als mogelijk wordt uitgeklaard en euh dat daar zal ook veel van afhangen, ik vind het wel belangrijk dat men de mogelijkheid geeft om hem aan het woord te laten, euh daar duidelijkheid over te geven en dat dat euh morgen gebeurt euh dat euh dat hoop ik dat heel wat euh onrust in mijn eigen partij en uitspraken van mensen die beter ook eerst hadden euh-euh gevraagd van ja maar hoe zit dat nu met die Aron Berger, maar als de afspraak is woensdag gaan we tekst en uitleg geven enzovoorts en met alle gevoelige punten en dan gaat u tekst en uitleg geven, ja daar is dan iets voordien gebeurd wat ik betreur, maar goed, euh er is ook een rode lijn maar de vraag is, is die rode lijn overschreden of niet, en ik heb geen probleem ook in mijn eigen partij dat men nog eens onderstreept dat er een rode lijn is maar de vraag is, wordt die rode lijn nu al of niet overschreden en dat is euh nu eigenlijk de vraag en daar hoop ik dat Aron Berger de mogelijkheid krijgt om daar zelf tekst en uitleg over te geven en dat het niet via via is en euh de een heeft de ander enzovoorts.’

Zo. Nog iemand vragen?

Lees verder