Rapper!

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Maximaal 100 kilometer per uur op de snelwegen, stilaan traagwegen, de Nederlandse regering heeft weer drastisch ingegrepen, deze keer in de strijd tegen de milieuvervuiling. Door trager te rijden zouden auto’s minder stoffelijke schade, nee minder schadelijke stoffen, uitstoten, zo schijnen wetenschappers uit onderzoeken te hebben opgemaakt.

Hoed u als wetenschappers uit onderzoeken iets opmaken. Het is dan hooguit een week wachten tot andere wetenschappers uit andere onderzoeken, of uit dezelfde, het tegenovergestelde opmaken. Desnoods, en tegen een redelijke vergoeding, zijn er wel een paar bereid wetenschappelijk aan te tonen dat auto’s goed zijn voor het milieu. Het is maar hoe je het bekijkt. Door trager te rijden stoten voertuigen misschien minder stikstof uit, maar ze zijn ook langer onderweg. Korter meer stikstof of langer minder stikstof, dat zou op het einde best dezelfde hoeveelheid stikstof kunnen betekenen.

We moeten hier verwijzen naar prins Laurent, die op aantijgingen over zijn roekeloos rijgedrag gevat riposteerde: ‘Hoe sneller ik rijd, des te rapper ben ik thuis, en des te veiliger voor andere weggebruikers.’ Een van de toezichters die door het Paleis was aangesteld om de prins zo veel als menselijk mogelijk in de gaten te houden, heeft ooit verteld hoe hij met hem was meegereden van Brussel naar Parijs, toen naast de autostrade een tgv voorbijzoefde en Laurent wou uittesten of hij die met zijn Ferrari kon volgen. Met één druk op het gaspedaal schoot hij van 150, wat al 20 te snel was, naar 240 per uur, maar hij moest tot zijn ergernis vaststellen dat een tgv niet wordt opgehouden door elkaar inhalende vrachtwagens, en hij wel. Toen hij Bils Deroo eindelijk aan de kant had getoeterd, was de trein verdwenen.

Nederland is geen land van halve maatregelen. Een provincie onder water na springvloed? Bij ons zouden ze de zandzakjes wat verzwaren. Hollanders: de Deltawerken. Het Veerse Gat? Dicht. En de haven ligt voor joker, zoals Jaap Fischer prachtig bezong hoe Veere door die werken van een vissers- en handelshaventje, met vroeger een bloeiende trafiek met Schotland, verschrompelde tot een recreatiepark voor dikke Duitsers. ‘De havenkroeg wordt uitgebreid, er komt een tweede havenmeid. Aus Bremen. De vissers op het wandelpad, zij krabben stug hun Veerse... Ach nee, het Gat is dicht, de haven ligt voor jooohooker.’ Enzovoort.

Leg de Deltawerken naast de Oosterweelverbinding en het schaamrood stijgt je als Vlaming naar de wangen. Een vergelijking tussen Nederlandse en Vlaamse wegen maak je niet meer. Dat is dezelfde verhouding als tussen Rembrandt van Rijn en Rik Daems. Fietspaden. Spreek het woord niet uit want een Vlaming wordt suïcidaal als hij het beeld van Nederlandse fietspaden naast dat van Vlaamse moet leggen. Het begrip ‘ruimtelijke ordening’ zou in Van Dale moeten staan als ‘Noord-Nederlands’. Bespaar ons de schande van een BeNeLiga voetbal. Openbaar vervoe... alstublieft, stop ermee.

Laten we één keer even drastisch durven te handelen als de Nederlanders, geen Delta- maar een Deckerplan: ook op onze snelwegen 100 kilometer per uur. Minimum.

Lees verder