column

's Werelds loon

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

‘Dankbaarheid’ is in de advocatuur een minder bekend begrip dan bijvoorbeeld ‘ereloon’. Maar zelfs aan de balie zijn er ondankbaren, ondankbaarderen, en ondankbaarsten. De indruk kan ontstaan dat de succesvolle strafpleiter Walter Van Steenbrugge tot die laatste categorie behoort. Want nadat hij en zijn kantoor twintig jaar lang gratis reclame hebben gekregen van de VRT-nieuwsdienst, vraagt hij plots een onderzoek naar de bedenkelijke rol die Kathleen Cools heeft gespeeld in het proces over de gifmoord op Tine Nys.

Op de slotdag van dat proces, een zoveelste succesparel aan zijn kroon, had meester Van Steenbrugge het al aangeklaagd in de rechtszaal, maar dat is wat onder de radar gebleven. In het verslag in het VRT-journaal werd er zelfs met geen woord over gerept! Wat eens te meer aantoont hoe onbetrouwbaar en partijdig de openbare nieuwsdienst het nieuws selecteert en presenteert.

Meester Van Steenbrugge eist dat het parlement onderzoekt of broeder René Stockman, de generaal-overste van de Broeders van Liefde en volgens Karel De Gucht een straatcrimineel, het openbaar ministerie onder druk heeft gezet om de artsen die bij het zachtjes inslapen van Tine Nys betrokken waren alsnog voor assisen te brengen. En in het verlengde daarvan of het toeval was dat in ‘Terzake’ de twee zussen van Tine Nys een gratis tribune kregen om hun kant van de zaak zo schrijnend mogelijk te vertellen, uitgerekend twee weken voor het openbaar ministerie moest beslissen over het al dan niet buiten vervolging stellen van de artsen. Dat lijkt sterk op beïnvloeding van de procesgang via de media. Als meester Van Steenbrugge van iets gruwt, is het wel daarvan.

En dat is niet alles. Kathleen Cools, de anchor van ‘Terzake’ en stagiaire ‘Interviewtechnieken’, is de moeder van Hendrik Lemmens, medewerker van meester Keuleneer die de twee zussen vertegenwoordigde. En ze is de vrouw van Willem Lemmens, iets filosoofachtigs aan de Universiteit Antwerpen en een groot tegenstander van euthanasie. Je moet geen al te achterdochtige complotdenker zijn om daar een samenzwering in te zien. Is het al niet erg genoeg dat in ‘Het journaal’ anchors hun eigen echtgenoten interviewen en dat duiding bij de Amerikaanse politiek wordt verstrekt door de schoonzoon van een van de belangrijkste Amerikaanse politici? Alsof - we blijven het, vruchteloos, herhalen - de schoonzoon van Marine Le Pen de Franse politiek zou mogen toelichten.

En dan nu de primeur van het jaar: Kaaiman steunt zijn goede vriend meester Van Steenbrugge! De manipulatie van het nieuws door de VRT moet ophouden. En de Academische Raad moet zich dringend buigen over het ontslag van Willem Lemmens. Een professor die zich uitspreekt tegen euthanasie: waar eindigt dat?

Benieuwd of meester Van Steenbrugge nog vaak zal worden uitgenodigd in de VRT-kletsprogramma's.

Lees verder