Spijtoptantspijt

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Er is één grote overeenkomst tussen de regering in lopende zaken en de regering in niet-lopende zaken: de wetsontwerpen van minister van Loze Beloften Koen Geens belanden in een verschroeiend tempo in de vuilnismand.

Een van de ongetwijfeld nog vele volgende in het rijtje is de wet op de spijtoptanten. Je moet geen halve maand rechten gestudeerd hebben om in te zien dat die aan alle kanten rammelt en een toets door echte juristen niet zal doorstaan. Volgens Geens is nochtans ook aan deze regel dag en nacht gewerkt. Hij schijnt te geloven dat dat een garantie voor kwaliteit is. Bij de Raad van State en het Grondwettelijk Hof zijn ze vijf jaar lang overstelpt met alle wetten en besluiten van Geens. In zoverre dat ze niet eens meer de klachten of vragen van een benadeelde partij afwachten, maar uit eigen beweging meteen een lijst opstellen van de vele fouten in de bedenksels van de minister. Dat spaart tijd.

Over de spijtoptantenwet Kaaiman, 29 november 2018: ‘Dejan Veljkovic is de eerste die van de nieuwe regel gebruik wil maken, en dat hij ook de laatste zal zijn die van de nieuwe regel gebruik mág maken, is een voorspelling van Kaaiman die u natuurlijk weer niet ernstig moet nemen.’

Wie gelooft dat een makelaar uit ex-Joegoslavië eerlijk en oprecht al zijn malafide praktijken gaat opbiechten en zijn malafide vrienden verlinken, gelooft ook in Sinterklaas, de Kerstman en de mandatarissen van CD&V. Dat hele handeltje met het gerecht heeft één concreet gevolg: miserie voor al wie Veljkovic ooit heeft dwarsgezeten. Dat de andere advocaten bij operatie ‘Propere Handen’ deze kans zouden laten liggen, was ondenkbaar. Meester Van Steenbrugge en meester Rieder moeten momenten van zwakte hebben gekend de voorbije weken, want het zijn hun confraters Frank Scheerlinck en Joris Van Cauter die naar het Grondwettelijk Hof stappen. Dat de nieuwe klikwet tot een ongelijke behandeling van de verdachten leidt, ligt voor de hand. Of hij geldt voor iedereen of voor niemand en het is niet het parket dat mag oordelen voor wie wel en voor wie niet. Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, telkens weer stoot Geens zich aan dezelfde juridische steen.

De kans is dus groot dat het Grondwettelijk Hof, ondanks Rebecca Vanden Broucke een van de weinige respectabele instellingen in dit land, eerst de firma Van Gansewinkel contacteert om de overvolle vuilniscontainers met de andere werken van Geens te komen ledigen, en er dan meteen zijn spijtoptantenregeling in kiepert. Daarna kan zowat het hele onderzoek naar de malversaties in het voetbal in de kachel. De CO2-uitstoot in ons land zal weer fors stijgen. Sebastien Delferrière en Bart Vertenten fluiten de topmatchen in play-off 1, zoals geëist door Hannes Van Der Bruggen. Alleen voor Ivan Leko, de cliënt van meester Van Steenbrugge, zien we het somber in.

Er zijn nog 50 dagen tot de ontbinding van het parlement. Als de nieuwe Eubelius-vennootschapswet en het nieuwe strafwetboek nog goedgekeurd moeten geraken, is haast geboden. Anders is al het werk van de minister van Loze Beloften, net als de minister zelf, ijdel geweest. Wie heeft dat ook weer voorspeld?

Lees verder