Torfs Story

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Volgende week dinsdag, 8 mei, vieren we de capitulatie van nazi-Duitsland en Rik Torfs.

Inderdaad, het is dan precies één jaar geleden dat Torfs bij de rectorverkiezing aan de KU Leuven werd verslagen door Luc Sels. Die heeft intussen de schade bijna hersteld. Nog een paar door zijn voorganger opgerichte vzw’s afsluiten, enkele onnuttige vastgoedcontracten verbreken, tienduizend aangekochte boeken van de getormenteerde schrijfster Griet Op de Beeck naar de papiercontainer slepen, Riks persoonlijke assistente Hildegard Warnink terugwijzen naar mand en salaris waarvoor ze wel gekwalificeerd is, en het puin is min of meer geruimd.

Eind juni loopt ook het jaar af waarin Torfs zijn volledige wedde kreeg doorbetaald om niets te doen. Twaalf maanden vakantie op kosten van de universiteit, waar dat voor nodig is, begrijpt niemand, maar het is een gebruik dat hij alvast zelf niet heeft afgeschaft. Die vorstelijke gage heeft hij nog aangevuld met een lucratief contract bij Het Laatste Nieuws, denkelijk een katholiek dagblad want anders zou de ex-rector van een katholieke universiteit er niet in schrijven. Toen de vroegere stercolumnist, de bevlogen liberaal Karel De Gucht, vernam hoeveel die tjeef werd betaald en hoe weinig hij, hield hij er onmiddellijk mee op. Columnisten zijn principiële mensen, en zeer jaloers. Voor Torfs was dat dubbele inkomen nog niet genoeg, want hij voegde er een ruime variëteit aan opdrachten voor radio en televisie en in het lezingencircuit voor de derde leeftijd aan toe.

Dat klaploperjaar zit er dus bijna op en de grote vraag is nu: wil de KU Leuven die kwibus wel terug? Als wij rondhoren in kringen van hoogleraren is het antwoord veelal: ‘Nee.’ De faculteit Kerkelijk Recht wordt nog bezocht door een paar devote studenten uit katholieke stamlanden als Polen en Brazilië, en is alleen nuttig voor de docenten. Maar het opheffen ervan, wat elke normale manager al de eerste dag van zijn aantreden na een vluchtige blik op kosten en baten zou bevelen, kon te makkelijk worden uitgelegd als een afrekening van de nieuwe rector met de oude. En daarom is Luc Sels verplicht dit zowel economisch als academisch onrendabele vehikel in leven te houden, al beseft eenieder dat de KU Leuven in zovele internationale lijsten bovenaan staat dankzij haar voortreffelijke ingenieurs, medici, chemici, en andere exacte wetenschappers, en zeker niet dankzij een farceursfaculteit als Kerkelijk Recht.

Maar ook indien de afdeling tegen beter weten in blijft bestaan, wil toch iedereen af van Torfs. Het probleem is: hoe? Een tweede paria verbannen naar de London School of Enocomics is uitgesloten. Ze hebben daar ook aan Paul De Grauwe het laatste jaar al een vol loon uitgekeerd op voorwaarde dat hij geen klap meer zou uitvoeren, en zelfs voor economen staat er een rem op verkwisting.

Daarom tijd voor Kaaimans traditionele toptip: aangezien hij toch voor Het Laatste Nieuws schrijft, kan Torfs vanaf september misschien Kerkelijk Recht gaan doceren aan de VUB? Een universiteit waarvan de academische ethiek meer overeenstemt met zijn mensbeeld. Kan hij De Gucht ook daar wegjagen.

Lees verder