Verzet

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Dit stukje handelt, in tegenstelling tot wat de titel kan doen vermoeden, niet over de moedige brigades die zich tijdens de oorlog op gevaar van eigen leven hebben teweergesteld tegen de Duitse bezetter, en wier rangen na september 1944 zeer snel fors bleken te zijn aangegroeid. Evenmin over de afstand die een vélocipède per pedaalomslag aflegt en die kan worden becijferd door de omtrek van het aangedreven wiel te vermenigvuldigen met het aantal tanden op het voorste kettingblad gedeeld door het aantal tanden op het achterste tandwiel.

Nee, het gaat over een juridische techniek, vanzelfsprekend alleen toepasbaar in België, die het een beklaagde mogelijk maakt om vrijuit te gaan door niet op zijn proces te verschijnen. Hij wordt dan bij verstek veroordeeld en in plaats van in beroep te gaan kan hij eerst in verzet gaan, waarna de hele zaak opnieuw in eerste aanleg moet worden behandeld, vooraleer nadien nog altijd beroep en cassatie mogelijk zijn, al zijn die vaak tussenin door verjaring overbodig geworden. Je begrijpt niet dat niet iedereen dat doet. Volgens Koen Geens, huidig minister van Justitie en ex-potsenmaker op Financiën, is het weldra afgelopen met die doorzichtige advocatentruc.

Kort na zijn aantreden ontvouwde Geens al een plan om justitie met 20 procent minder mensen en 20 procent minder middelen 20 procent efficiënter te doen functioneren. Een proces zou vanaf het jaar 2015, dat bijna halfweg is, van klacht tot eventuele cassatie maximaal één jaar duren. In een normaal land wordt iemand die zo een dwaasheid aankondigt geïnterneerd en zijn burgerrechten ontnomen. Nimmer zal hij nog een openbare functie uitoefenen. In België blijft hij minister.

Het proces over de dood van Jonathan Jacob na een ontmoeting met de Antwerpse ordetroepen in een Mortselse politiecel zette de kwestie op scherp. Van de elf aangeklaagden kwam niemand opdagen. Dat mag niet verwonderen van de Broeders Alexianen, die volgens de regels van hun congregatie alleen verantwoording verschuldigd zijn aan ons Heerke en de Heilige Alexius van Edessa, maar van leden van een grootstedelijk politiecorps en van de commissaris van een kleinstedelijk politiecorps, allen ambtenaren in dienst van de overheid, zou men verwachten dat ze gehoor geven aan een oproep van een rechtsinstantie. Neen dus. Het gevolg is dat ook deze zaak mogelijk helemaal opnieuw moet worden gevoerd en dat ook deze feiten dreigen te verjaren. Dezelfde avond beweerde minister Geens in het Journaal dat hij die schandelijke praktijk onmogelijk zal maken.

Eén dag later. Kaaiman leest zijn krant: ‘De vliegroute Leuven Rechtdoor moet binnen de drie maanden opgeheven worden en de vliegroutes vanop Brussels Airport moeten teruggebracht worden naar de situatie van voor 6 maart 2014. Als dat niet gebeurt, moet de Belgische staat een dwangsom van 50.000 euro betalen. Dat heeft de Brusselse kortgedingrechter beslist, na een klacht van de gemeenten Rotselaar, Haacht, Holsbeek en Aarschot. De beschikking is wel bij verstek uitgesproken, de Belgische staat kan dus nog verzet aantekenen.’

Met andere woorden: de regering doet het zelf! Dat ze bij de CD&V niet moe worden van het gezwets van die Geens en van het kinderachtige profileringsgedrag van Kris Peeters en de kleuterklas die zijn communicatie leidt. Beek, ingrijpen!

Lees verder