Wakkere wekker

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Toen de hertog Jan kwam vaa-haaren, te peerd parmant, al triomfant, na zevenhonderd jaa-haaren... Jaja, we zijn weer in ons edel Brabants land, in de befaamde elektrozaak waar we al een jaar of twee niet meer gepasseerd waren.

- Dag madam.

- Nee toch hé. Nu dacht ik echt, nee ik hoopte, ik heb gebeden, dat ge verhuisd waart. Of opgesloten. Wat nu weer?

- Het is voor mijne wekker.

- Laat me raden, ge hebt hem kapotgesmeten.

- Hoe weet gij dat, madam?

- Ja, hoe zou ik dat weten?

- Luister hier: als hij begon te piepen en ge duwde hem uit, begon hij twee minuten later opnieuw te piepen. Nu vraag ik u.

- Dat is een veiligheid hé, meneer. Als ge weer in slaap valt, wekt hij u nog eens. Ge moet twee keer duwen, dan staat hij af.

- Ja, dat denkt gij. Jaren geen problemen mee gehad, en ineens piepte hij om de twee minuten opnieuw. Eén keer duwen, twee keer duwen, langer duwen, rechts duwen, links duwen, hij stopte iedere keer wel, maar na twee minuten: piep-piep-piep. Ik heb de batterij er moeten uithalen om hem te doen zwijgen.

- Waarom hebt ge de wijzer van het alarm niet teruggedraaid?

- Ook gedaan, madam, ook gedaan. Begon hij om vier uur ’s middags te piepen. Ik dacht eerst dat het de rookmelders waren. Ik had al bijna de brandweer gebeld.

- En dan hebt ge hem maar aan stukken gegooid?

- Ja, tegen de muur. En toen piepte hij nog.

- En nu wilt ge een nieuwe? Die maar ene keer piept? Dan heb ik voor u precies wat ge nodig hebt, die daar, die zwarte. Vintage-model. Laten we zeggen: 35 euro, speciaal prijske voor u, want eigenlijk is het 25.

- Dank u, madam, dank u. Voor een goede klant moogt ge al eens iets doen hé.

- De batterij zit er al in. Ziet ge dit knoppeke? Als ge dat uittrekt en ge draait eraan, verschuift de grote wijzer. En als ge het induwt, kunt ge de wijzer van het alarm verdraaien. Verstaat ge min of meer het principe?

- Madam, hoewel ik er misschien wel zo uitzie, ben ik niet achterlijk. Ik heb nog maar pas in de gazet een wetenschappelijke serie geschreven over artikel 195 van de grondwet.

- Het artikel zelf of de overgangsbepalingen?

- De overg...? Kent gij de overgangsbepalingen van artikel 195?

- Vanbuiten zelfs. Evenwel kunnen de Kamers, samengesteld ingevolge de vernieuwing van de Kamers van 13 juni 2010, in overeenstemming met de Koning, beslissen over de herziening van de volgende bepalingen, artikelen en groeperingen van artikelen, uitsluitend in de hierna aangeduide zin...

- Madam, stop! Ik heb er juist drie dagen luie Jan mee gespeeld. Nog een vierde en ik vlieg buiten. Controleer liever eens of dat klokske werkt.

- Goed, dan duwen we het knoppeke in, en draaien tot de alarmwijzer onder de kleine wijz... DRRIIIIIIINNNNGGGGG!!!!

- Ho madam! Ho! Zet dat af! Wat is dat voor iets? Dat maakt nog meer lawaai dan de sirene van de Civiele Bescherming. Straks loopt iedereen naar de schuilkelders. Waarom klinkt dat zo luid?

- Omdat ge dan van de eerste keer klaarwakker zijt, dan moet hij geen tweede keer rinkelen.

Lees verder