Wie zal dat betalen? U!

De vlijmscherpe column van Koen Meulenaere

Twee berichten. Eén: uit zijn tiende en hopelijk laatste gelekte nota blijkt dat Paul Magnette geen idee heeft waar hij zal landen met zijn begroting. Twee: volgens het Rekenhof wordt onze begroting zo slordig opgesteld dat ze totaal onbetrouwbaar is, tot 25 miljard euro ernaast voor sommige posten.

Het Rekenhof is een vervelende instelling die het best zou worden afgeschaft. Kan, veel goedkoper, worden vervangen door Kaaiman, die hier al sinds zijn eerste dagen op De Tijd om de haverklap verkondigt dat onze begrotingen niet met de natte vinger maar met de natte arm worden opgesteld. Met een nat lijf, recht uit het bad. Dat zwiert maar wat op papier, en op het moment dat bij het sluiten van de nationale rekeningen blijkt hoe erg verkeerd die raming was, heeft geen mens er nog interesse voor. Onbegrijpelijk maar het is zo.

Van tijd tot tijd, niet te vaak want het mag niet opvallen, grijpen wij terug naar oude ‘Kaaimannen’. Vanzelfsprekend alleen naar die waarin wat werd verkondigd bij toeval ook is uitgekomen. En we zwijgen in alle talen over de vele andere die er compleet naast zaten. Is dat eerlijk? Nee.

Zo diepen we vandaag een stukje op dat op 10 mei dit jaar door de mazen van het eindredacteursnet is geglipt: ‘Niemand durft het te zeggen, en dus is het weer alleen in deze rubriek dat de waarheid wordt geschreven: de belastingen moeten drastisch omhoog. En drastisch wil zeggen: minstens verdubbelen, liever verdrievoudigen, en het liefst vervijfvoudigen. Welke belastingen? Om te beginnen de personenbelasting en de heffingen op onroerend goed, de enige die niet te ontwijken vallen. Daarnaast successierechten, btw, accijnzen, SZ-bijdragen, verkeersboetes, en kijk- en luistergeld.’

Zo stond het er, en zo staat het er vandaag opnieuw. De belastingen moeten worden verhoogd, er is geen andere uitweg uit het moeras dat onze regeringen van de laatste twintig jaar hebben achtergelaten. Wie u iets anders wijsmaakt liegt. Of is een politicus, wat op hetzelfde neerkomt. De overheid moet het komende decennium honderden miljarden euro’s uitgeven om de broodnodige werken aan onze steeds kadukere infrastructuur uit te voeren, de vergrijzing en de klimaatdoelstellingen te betalen, ons onderwijs op peil te houden, de mobiliteit en impliciet het aanbod aan openbaar vervoer te verhogen, de armoede te bestrijden, en de mankracht te verhogen in onmisbare overheidsdiensten als politie, justitie, landsverdediging, en de zorgsector in al zijn facetten.

We spreken nog niet over projectsubsidies in de cultuur, de ontelbare beloften van minister van Loze Beloften Koen Geens, en de zelfbediening van de politieke klasse. Bovenop dat alles moet ze zeer snel 15 miljard vinden om met haar begrotingen van dit en volgend jaar nog maar in de buurt van de Europese vereisten te komen.

Wel? Wie gaat dat betalen? Zal het geld uit de lucht vallen? Nog eerder een kudde giraffen. Zullen we de grote bedrijven doen dokken? Dan zijn ze de volgende dag weg en zijn er duizenden werklozen bij. Een heffing op grote vermogens? Welkom op onze Kaaimaneilanden, rijkelui.

Nee, nee. Het antwoord is veel simpeler: u zult dat betalen. ‘Alle baten helpen’, zei de begijn, en zij roerde haar pap met een naald.

Lees verder