Files op Antwerpse ring zijn nog niet weg

©BELGA

De spade kan nog dit jaar in de grond, maakt de Vlaamse regering zich sterk. Maar dat betekent niet dat de files rond Antwerpen meteen verdwijnen.

Antwerpen heeft qua filezwaarte Brussel voorbijgestoken, bleek deze week uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. Het akkoord dat de verschillende Antwerpse spelers gisteren sloten, moet eindelijk een uitweg bieden uit de Antwerpse mobiliteitsimpasse. Om dat kracht bij te zetten, verspreidde minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gisteren een foto van zichzelf met een geel schopje. Op termijn moet bovendien de volledige Antwerpse ring worden overkapt. Maar de weg is nog lang.

1. Het prijskaartje loopt steeds hoger op

Het prijskaartje voor de Oosterweelverbinding bedraagt 3,5 miljard euro. De Vlaamse regering betaalt dat geld uit eigen zak, maar houdt er geen rekening mee in haar doelstelling om haar begroting in evenwicht te krijgen. Op termijn moet de investering zich via een tolheffing terugbetalen.

©Mediafin

Daarbovenop engageert de Vlaamse regering zich om 1 miljard euro te investeren in de overkapping van een eerste deel van de Antwerpse ring. ‘We gaan die factuur niet doorschuiven naar de volgende regering’, benadrukte Weyts. Jaarlijks is er een budget dat het agentschap Mobiliteit en Openbare Werken door allerlei omstandigheden niet uitgeeft. Dat geld wordt nu ‘opgespaard’ om budget op te bouwen voor de overkapping. Antwerpen past zelf nog 250 miljoen euro bij voor de overkapping.

De actiegroepen vonden het cruciaal dat ze financiële garanties kregen voor de overkapping vooraleer ze hun protest bij de Raad van State lieten vallen. Maar dat budget is niet voldoende voor een volledige overkapping van de Antwerpse ring, erkennen alle spelers. Alexander D’Hooghe, de intendant die de overkapping van de Antwerpse ring onderzoekt, berekende eerder al dat een maximaal overkappingsscenario tot 9 miljard kan kosten.

‘Het geld dat de Vlaamse regering op tafel legt, garandeert dat op korte termijn kan worden gestart met een eerste deel van de overkapping’, zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. ‘Bovendien engageert de regering zich om de ring op termijn volledig te overkappen. We beseffen dat dit een werk van lange adem is dat wellicht pas in de eerste helft van de jaren dertig volledig wordt afgerond.’

Tot slot moet nog geld worden gevonden voor het Radicaal Haventracé (zie kaart) en de nog aan te leggen A102, die Ekeren met Wommelgem verbindt. De financiering van die laatste verbindingsweg is minder dringend omdat de procedures daar nog in een relatief prille fase zitten. Als alles goed loopt, kunnen de werken voor de A102 rond 2021 starten. Dan moet daar ongeveer 800 miljoen euro voor worden gezocht.

De werken in het westen zijn minder duur omdat de bestaande wegen vooral worden uitgebreid. Maar de bouw van de geplande tweede Tijsmanstunnel zou wel al snel 200 miljoen euro kosten. Daarvoor circuleert het denkspoor om Europees geld aan te vragen om de investering uit de Vlaamse begroting te houden.

2. De procedures zijn nog niet helemaal van de baan

‘Nog dit najaar gaat de spade in de grond’, benadrukt Weyts. Er moet voor de start van die werken op Linkeroever nog wel een akkoord worden gevonden met de gemeente Zwijndrecht, die de geplande werken op haar grondgebied heeft afgekeurd. Weyts maakt zich sterk dat zo’n akkoord op korte termijn haalbaar is, maar volgens burgemeester André Van de Vyver staat dat overleg nog nergens.

We gaan de factuur voor de overkapping van het eerste deel van de ring niet doorschuiven naar de volgende generatie.
ben weyts
Vlaams minister van Mobiliteit

In theorie zouden de werken in 2024 worden afgerond. Een jarenlange vertraging is afgewend dankzij de belofte van de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos om tegen eind april afstand te doen van hun protest bij de Raad van State. Enkele burgers die de zaak mee aanspanden, volgden dat voorbeeld gisteren (nog) niet. Weyts heeft er vertrouwen in dat hij via overleg de komende weken ook met hen tot een overeenkomst kan komen.

Dat sluit niet uit dat nog anderen naar de Raad van State trekken, bijvoorbeeld tegen de plannen voor de A102. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaf gisteren wel aan dat de Vlaamse procedures ondertussen verbeterd zijn. ‘Vlaanderen heeft geleerd uit de fouten uit het verleden’, zei hij in het VRT-journaal.

3. De vragen over de mobiliteit blijven

De onderhandelaars engageren zich ertoe om het wegverkeer in te perken. De helft van het verkeer in en rond Antwerpen moet in de toekomst uit alternatieven bestaan, zoals de fiets en het openbaar vervoer. Hoe de Vlaamse regering die belofte wil waarmaken, is nog niet duidelijk.

Het is ook nog niet duidelijk hoeveel de tol zal bedragen. Die is volgens eerdere berekeningen cruciaal om verkeer dat Antwerpen moet passeren of naar de haven moet weg te houden van de stad. Tot slot blijft het uitkijken naar de effecten op het zuidoosten van de ring. Dat deel van de ring wordt weliswaar uitgebreid en overkapt, maar het moet zowel het lokale als het doorgaande verkeer van noord naar zuid dragen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect