Belasting op vermogenswinst kan 5 miljard opleveren

Een belasting van 25 procent op álle beleggingsinkomsten, ook de meerwaarden, kan 5 miljard euro opbrengen, berekende de afdeling Fiscaliteit van de Hoge Raad voor Financiën.

De discussie over een belasting op vermogenswinsten, die al gevoerd werd in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei, is opnieuw actueel als gevolg van het vakbondsprotest tegen de besparingsplannen van de regering-Michel en de verkoop door Marc Coucke van zijn bedrijf Omega Pharma, die hem een grotendeels onbelaste 1,25 miljard euro opleverde.

Beleggingsinkomsten worden in België al voor een deel belast: opbrengsten uit vastgoedbeleggingen in de personenbelasting en via de onroerende voorheffing, inkomsten uit geldbeleggingen door de roerende voorheffing op dividenden en rente-inkomsten. Maar sommige beleggingsinkomsten - een aantal kapialisatiefondsen, meerwaarden - ontsnappen aan belastingen.

In een rapport dat in augustus werd gepubliceerd, becijferde de afdeling Fiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën wat een veralgemeende heffing van 25 procent op alle inkomsten uit beleggingen, in vastgoed of financiële beleggingen, zou kunnen opleveren.

De huurinkomsten

De werkelijke huurinkomsten van vastgoedbeleggingen belasten tegen 25 procent zou volgens de berekening van de Hoge Raad voor Financiën 283 miljoen euro extra opleveren. Nu worden die inkomsten (wat verhuur aan privépersonen betreft) belast in de personenbelasting op basis van het geïndexeerde en verhoogde (met 40 procent) kadastraal inkomen. Volgens de Hoge Raad wordt in de huidige aanpak de belastinggrondslag met bijna 3 miljard euro onderschat.

De roerende voorheffing

Een veralgemening van de roerende voorheffing van 25 procent voor alle inkomsten uit financiële beleggingen, ook uit spaarboekjes (die nu voor een deel vrijgesteld zijn of belast worden tegen 15%) en volksleningen (nu 15%) zou een bijkomende opbrengst opleveren van 1,15 miljard euro. In de verondersteling dat een eerste schijf van de roerende inkomsten vrijgesteld wordt, blijft er toch een extra opbrengst van 1 miljard euro, meent de Hoge Raad.

Een meerwaardebelasting

Het berekenen van de potentiële opbrengst van een meerwaardebelasting is een moeilijker oefening. Want hoeveel meerwaarden worden jaarlijks gerealiseerd? De Hoge Raad ging na hoe groot de gemiddelde waardestijging was van vastgoed en aandelen de voorbije decennia en distilleert daaruit dat de gerealiseerde meerwaarden op vastgoed (buiten het eigen woonhuis) gemiddeld 13,7 miljard euro per jaar bedragen en voor het financieel vermogen 11,5 miljard euro. Opvallend is dat de meerwaarden op het directe en indirecte aandelenbezit geraamd worden op 25 miljard euro per jaar, meer dan de meerwaarde van het hele financieel vermogen. Rekening houdend met een aantal vrijstelling kan de opbrengst van een belasting van 25 procent op de meerwaarden geraamd worden op 4 miljard euro per jaar.

25 procent op nominale vermogensinkomsten

Een heffing van 25 procent op de nominale vermogensinkomsten kan neerkomen op een belasting van 50 procent van de reële opbrengsten na correctie voor inflatie. ‘De effectieve belastingvoet zou dus dicht aanleunen bij het hoogste marginale tarief van de inkomstenbelastingen’, zegt de Hoge Raad.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud