opinie

Elke CEO moet een 'goestingarchitect' zijn

Algemeen directeur Flanders Synergy

Het percentage werknemers dat altijd of vaak stress ervaart tijdens het werk is aanzienlijk gestegen. Organisaties werken nu in een turbulentere omgeving. De CEO's die de rol van 'goestingarchitect' op zich nemen en intern de juiste context weten te scheppen, zullen naam en faam verwerven.

Door Mieke Van Gramberen, algemeen directeur Flanders Synergy

‘Werk geeft één op drie continu stress’. De aanleiding voor deze kop in De Tijd gisteren is een recente studie van het HIVA waaruit blijkt dat 33% van de werknemers altijd of vaak stress ervaart tijdens het werk. Dit is een forse toename tegenover vijf jaar geleden.

Bedrijven werken nu in een VOCA-omgeving: een organisatieomgeving die Volatiel is, waarin Onzekerheid regeert en vragen Complex en Ambigu zijn.

Wat gaat er schuil achter deze cijfers? Waarom neemt de werkdruk toe? Om dit beter te begrijpen moeten we kijken naar de omgeving waarin bedrijven werken. Men noemt het de VOCA-omgeving, verwijzend naar een organisatieomgeving die Volatiel is, waarin Onzekerheid regeert en vragen Complex en Ambigu zijn. Organisaties werken vandaag in een omgeving waarin een grotere onrust en onvoorspelbaarheid heerst, heel wat zaken zijn moeilijk vooraf in te schatten.

Die VOCA-omgeving is herkenbaar voor heel wat sectoren. In de maakindustrie gaat de massa-standaardproductie er volledig uit. Er wordt geproduceerd op maat van klanten in kleine en alsmaar wisselende volumes. De levertermijnen worden ingekort en de innovatiesnelheid verhoogt.

Ook in de zorg wordt men geconfronteerd met een steeds complexere zorg die een multidisciplinaire benadering vergt. De zorgorganisaties worden uitgedaagd om samen te werken over de grenzen van hun organisatie heen.

Turbulenter

De diensten kennen een scherpe golf van digitalisering en internationale concurrentie. Kortom, het gaat van de maakindustrie, de diensten, de zorg, de overheid tot en met het onderwijs. Elke sector en bedrijf ervaart dat de omgeving turbulenter wordt.

Er beweegt wel wat, alleen bestaat het vandaag op een veel te kleine schaal.

Tegen de achtergrond van deze onvoorspelbare en soms wat chaotische omgeving mag het niet verbazen dat de aard van jobs verandert. Eén van de opvallendste vaststellingen uit het HIVA-onderzoek is dat de complexiteit van jobs sterk toeneemt (met 12% tussen 1995 en 2015). Steeds meer mensen zeggen verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van het eigen werk, ze moeten onvoorziene problemen oplossen en voeren ingewikkelde taken uit waarin ze nieuwe dingen moeten leren. Men kan zich afvragen: is dat nu goed of slecht?

De toenemende complexiteit van een job kan mensen de adem afsnijden. Het kan leiden tot een sterk verhoogde werkdruk en in sommige gevallen zelfs tot burn-out. Mensen gooien de handdoek in de ring omdat het allemaal te veel wordt. Uit de data van het HIVA blijkt dat een toenemend aantal mensen een verhoogde werkdruk ervaart.

Investeren

Zo hoeft het nochtans niet te zijn. Als de juiste organisatiecontext wordt geschapen halen mensen die regelmatig moeten inspelen op onvoorziene situaties en complexere vraagstukken juist energie uit het werk. Als ze de hefbomen in handen krijgen - waaronder voldoende autonomie en collega’s die hen ondersteunen - dan vormen complexe situaties een bron van leren. En krijgen mensen ook goesting om het beste van zichzelf te geven.

Als de juiste organisatiecontext wordt geschapen halen mensen die regelmatig moeten inspelen op onvoorziene situaties en complexere vraagstukken juist energie uit het werk.

Het zoeken naar de juiste bedrijfsorganisatie om in deze turbulente tijden de juiste koers te kunnen varen is een uitdaging. Gelukkig zijn er veel bedrijven die erin investeren. Ze investeren in een sterke inspirerende visie en ze stellen de afbakening tussen afdelingen in vraag en komen tot een meer klantgericht organisatieontwerp.

Ze zoeken naar een meer horizontale en minder hiërarchische manier van coördineren, ze geven teams een complete en complexe opdracht samen met alle hefbomen om die naar eigen inzichten te realiseren. En ze herschikken de takenpakketten zodanig dat iedereen een goede balans vindt tussen regelmogelijkheden en taakeisen, waardoor het risico op werkdruk afneemt en de leermogelijkheden stijgen.

Beleidsaandacht

Er beweegt dus wel wat. Alleen bestaat het vandaag op een veel te kleine schaal. Er is beleidsaandacht nodig en een duidelijke visie op hoe je deze voorbeelden op grotere schaal brengt. Daarvoor is draagvlak nodig, zowel bij de overheid als bij de sociale partners.

En laat ons omwille van het maatschappelijke en economische belang ook hopen dat elke CEO zich aangesproken voelt om ‘goestingarchitect’ te zijn van zijn/haar eigen organisatie. Zij die de juiste context weten te creëren gaan naam en faam verwerven. Want ze dragen zorg voor het kloppend hart van elke organisatie: de mens met zijn/haar talenten, voorkeuren en verlangens.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud