Kleine zonevreemde bossen winnaar van geschrapte boskaart

©Dieter Telemans

De Vlaamse regering maakt het moeilijker om te bouwen in zonevreemde bossen. Kleine bospercelen in woon- of industriegebied kunnen evenwel makkelijker worden bebouwd.

Het was een van de pijnlijkste momenten van deze Vlaamse regeerperiode. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gooide in mei vorig jaar de omstreden ‘boskaart’ van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zonder haar medeweten in de prullenbak. De kaart verduidelijkte welke 12.500 hectare zonevreemd kwetsbaar bos in Vlaanderen beschermd moest worden. Maar het document bevatte fouten en leidde tot groot protest van tienduizenden Vlamingen die voor de waarde van hun grond vreesden. ‘Ongezien en niet-collegiaal’, hekelde Schauvliege de move van Bourgeois.

Na een zware regeringscrisis kreeg de Oost-Vlaamse de opdracht een alternatief uit te werken. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag goedgekeurd. Van een kaart is niet langer sprake. Schauvliege wil het voortaan moeilijker maken om in kwetsbare zonevreemde bossen activiteiten te ontwikkelen.

Vandaag kunnen Vlamingen die zo’n bos willen ontbossen of verkavelen pas een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente als ze vooraf een ontheffing van het ontbossingsverbod krijgen van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos. Maar er geldt een belangrijke uitzondering in woon- en industriegebieden: daar hoeven eigenaars geen ontheffing aan te vragen voor een ontbossing.

Ter plaatse

De nieuwe regels schaffen die uitzondering grotendeels af. Voortaan moeten Vlamingen altijd een ontheffing aanvragen als ze iets willen bouwen in een zonevreemd bos. De ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos zullen ter plekke nagaan of er sprake is van een bos. De ontbossing kan worden geweigerd na advies van de lokale overheid, op basis van een reeks criteria: de grootte van het bos, de ecologische waardering en de eerder genomen beleidsbeslissingen over het gebied. Burgers kunnen een weigering aanvechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Bij een definitieve weigering van de ontheffingsaanvraag moet de Vlaamse overheid binnen vier jaar de bestemming van het bosperceel wijzigen via een ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat geval heeft de eigenaar ook recht op een vergoeding, zoals het nieuwe Instrumentendecreet bepaalt.

Kleiner dan 1 hectare

De strikte regels gelden niet voor erg kleine zonevreemde bossen in een woon- of industriegebied. Het gaat om percelen kleiner dan 1 hectare of die samen met andere bosgebieden kleiner zijn dan 3 hectare (5 voetbalvelden). Dergelijke kleine of versnipperde bospercelen tussen woningen of bedrijven wil de regering dus makkelijker laten bebouwen.

Over de kwetsbaarste waardevolle bossen zal voortaan de voltallige Vlaamse regering beslissen. Dat moet als het bos ‘biologisch zeer waardevol’ is, niet in een groene zone ligt en minstens 1 hectare groot is.

Hoeveel zonevreemde bossen uiteindelijk bescherming zullen krijgen, blijft onduidelijk. De aanvankelijke doelstelling van 12.500 hectare duikt nergens meer op.

De discussie over de bescherming van waardevolle bossen die vandaag niet als bos worden erkend, sleept al meer dan twintig jaar aan. Vlaanderen heeft 65.000 hectare zonevreemde bossen, die op ruimtelijke plannen als bouwgrond, kmo- en industriezone of recreatiegebied staan ingetekend. Samen zijn ze goed voor bijna een derde van alle Vlaamse bossen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud