column

Winterslaap? Niet doen!

Managing Partner Growth Inc

Wie bij een naderend onweer in open terrein vertoeft, weet dat hij de risico’s moet beperken. Zo dicht mogelijk bij de grond blijven, niet onder bomen gaan staan én zo snel mogelijk veiliger beschutting opzoeken.

Door Peter De Keyzer, managing partner Growth Inc

Donkere geopolitieke, maatschappelijke en economische wolken trekken zich boven ons hoofd samen. Waar de financieel-economische bliksem zal inslaan, is vooralsnog onmogelijk te voorspellen. Met zijn hoge overheidsschuld, groot begrotingstekort en lage activiteitsgraad is het alsof België naar de donderwolken staat te zwaaien met een lange ijzeren staaf in de handen.

Laat België zich voor één keer voorbereiden op een crisis voor ze toeslaat, in plaats van puin te ruimen als het te laat is.

Twee grote risico’s doemen op boven België en zijn begroting. In de eerste plaats de toenemende politieke spanningen op internationaal vlak. Na de brexitstem en de verkiezing van Donald Trump heerst paniek in de Europese cenakels. Wat tot voor kort ondenkbaar was, wordt langzaam tastbaar. In Italië kostte het referendum over de grondwet premier Matteo Renzi de kop. Iedereen houdt zijn hart vast voor Frankrijk. Niemand durft een presidentschap van Marine Le Pen nog uit te sluiten.

Tijdens de vorige eurocrisis was het de Europese Centrale Bank die de rentes drukte, het vertrouwen herstelde en zo de muntunie redde. Een overwinning van Le Pen zou het definitieve einde van de muntunie betekenen en allicht ook van de Europese Unie zoals we ze vandaag kennen.

©Frank Toussaint

Het is best begrijpelijk dat politici daarover niet openlijk durven te spreken. De media en de bevolking zouden daar samen al snel een zichzelf vervullende profetie van maken. Dat betekent niet dat we ons niet moeten wapenen tegen mogelijk onheil.

Budgettair sérieux

Zeker vanuit de optiek van risicobeheersing zouden we veel ernstiger moeten omgaan met onze begroting. Het risico op een gelijktijdige rentestijging en economische verzwakking is zeer reëel. Hogere rentes zouden de overheid veel kosten aan hogere rentelasten, terwijl een groeivertraging zou wegen op de ontvangsten. Het gebrek aan budgettair sérieux is dan ook hemeltergend.

Naast tragere groei en hogere rentes is het toenemende protectionisme een grote bedreiging voor de Belgische welvaart. Samen met Nederland en Ierland is België een van de meest geglobaliseerde economieën van de Europese Unie. Voor niemand is buitenlandse handel een grotere bron van welvaart. Een toenemend protectionisme zal België veel geld kosten. Alleen al de brexit zou volgens De Tijd jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro kosten.

In een tijdperk van 'Buy American’ en ‘Achetez français’ is onze toekomstige welvaart niet meer verzekerd

In een tijdperk van ‘Buy American’ en ‘Achetez français’ is onze toekomstige welvaart niet meer verzekerd. Onze beste garantie op meer welvaart is een betere concurrentiepositie. Meer mensen aan de slag in plaats van meer overheidsuitgaven. Meer welvaart in plaats van nog meer lasten en herverdeling.

De speeltijd is gedaan. België moet dringend een plan ontwikkelen voor de naderende financieel-economische storm. Dat sommigen nog overwegen om de belastingen te verhogen, slaat alles. Bij dreigend onweer moeten we wendbaar, snel en voorbereid zijn, en zeker niet nog een extra rugzak aandoen.

Onze antistormstrategie moet bestaan uit lagere overheidsuitgaven én meer mensen aan de slag

Onze antistormstrategie moet bestaan uit twee samenhangende elementen: lagere overheidsuitgaven én meer mensen aan de slag. Vergeet de beweringen dat lagere overheidsuitgaven wegen op onze welvaart of economische groei. Nederland, Zwitserland, Canada en Australië hebben lagere overheidsuitgaven maar gaan ons voor in de meeste internationale lijstjes. Minder genereuze uitkeringen zullen de overheidsuitgaven drukken én tegelijk meer mensen aan het werk zetten. Dat is de garantie op meer toekomstige welvaart en meer jobs.

Laat België zich voor één keer voorbereiden op een crisis voor ze toeslaat, in plaats van puin te ruimen als het te laat is.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud