column

Dronken AI-assistent

Techverslaggever en columnist

Terwijl de wereld kreunde onder droefgeestige tijdingen over de pandemie had ik een surrealistische ontmoeting met een artificieel brein.

Het brein manifesteert zich als een 'AI creative writing assistant' en is te vinden op shortlyread.com. De artificiële assistent wordt aangedreven door GPT-3, volgens experts het beste taalmodel in de wereld van de artificiële intelligentie. Ik beschreef een tijdje geleden hoe Microsoft een exclusieve licentie bekwam op het model, dat werd ontwikkeld in de schoot van het Amerikaanse OpenAI.

GPT-3 is heel knap in het detecteren van statistische patronen. Op basis daarvan maakt het menselijk uitziende teksten. 'Maar het redeneert niet. Het begrijpt niet wat het schrijft', legde de Antwerpse professor Walter Daelemans mij uit toen ik hem interviewde voor mijn artikel.

Een paar weken geleden verscheen op YouTube een korte video, Solicitors. Het verhaal was grotendeels geschreven door Shortly Read. Een beetje raar, maar het werkte wel. Een man klopt aan, een vrouw opent de deur, en de man begint een verhaal te vertellen over zijn leven in de drugshandel. Het einde is wel verrassend.

Solicitors | A.I. Written Short Film

Zou Shortly Read ook deze column kunnen schrijven? Ik voerde een tekst in, zeggende dat GPT-3 niets begrijpt van de wereld, maar goed is in het vinden van statistische patronen. Mijn vraag: helpt GPT-3 ons op weg naar zoiets als een artificiële algemene intelligentie? Een intelligentie die wat ze leert in een bepaalde context kan toepassen en aanpassen in een heel andere context?

De assistent dacht even na en vervolgde mijn tekst met: 'En wat maakt het uiteindelijk uit?', gevolgd door een tamelijk arbitrair ogend stuk tekst. Teleurstellend. Ik schreef nog een alinea om uit te leggen dat een artificiële algemene intelligentie ons kan helpen dieper na te denken over de wereld. Dit keer kwam er een interessanter antwoord: 'Ik denk er niet over als het vervangen van de menselijke geest, maar als een soort tool om te helpen bij het redeneren.'

Goed zo, de assistent leek mijn redenering voort te zetten, ook al was dat zo niet. De volgende alinea van mijn artificiële assistent had een zekere schoonheid: 'Soms heb ik het gevoel dat GPT-3 een soort begrip heeft van de wereld en het verhaal dat het genereert, toont dat. Bijvoorbeeld, het weet dat de wereld is verdeeld in een groep goede kerels en een groep slechte kerels.'

In mijn volgende alinea provoceerde ik door te zeggen dat GPT-3 de betere soort statistische rekenmachine is. 'Als je alleen statistiek en een rekenmachine hebt om een model te maken voor zoiets complex als het schrijven van een verhaal, hoe kan het gegenereerde verhaal dan zinnig zijn?', verdedigde de assistent zich.

Welnu, mensen vinden in alles een betekenis, stelde ik. Zelfs in theeblaadjes in een kopje. GPT-3 is een soort surrealistisch experiment in knip- en plakwerk, riep ik uit. Die tussenkomst deed iets breken in mijn assistent. Hij/zij/het vergat grammatica en interpunctie. Het antwoord begon als volgt: 'It become. forgot about the worries of the day. little bit drunk and so were my three friends.'

Voor 14,99 dollar haalt u de drankzuchtige assistent een maand in huis. Ik converseerde in het Engels, maar hij/zij/het spreekt ook Nederlands en andere talen. Het helpt de assistent bij te sturen door alinea's te herschrijven en het programma zo een nieuwe richting uit te sturen.

Lees verder