column

Geen 'hot ladies' meer

Op de deur hangt een sticker van Amnesty International. Dan, in zwarte, ambtelijke cijfers het lokaalnummer 32-381. Ten slotte, handgeschreven: Richard Stallman: Knight For Justice (also: hot ladies).

Stallman is een computergenie en visiting professor bij het MIT, de vooraanstaande Amerikaanse techuniversiteit. De man ligt samen met Linus Torvalds aan de oorsprong van het besturingssysteem Linux. Alleen, hij is geen visiting professor meer. En ook is hij niet langer de topman van de door hem opgerichte Free Software Foundation. Nadat eerder de baas van het MIT Media Lab, Joi Ito, ten val was gekomen in de affaire rond Jeffrey Epstein, die beschuldigd werd van serieverkrachting en misbruik van minderjarigen, moest ook Stallman vertrekken. Niet omdat hij, zoals Ito, geld had aanvaard van Epstein. Wel wegens onkiese emails.

Stallman, in techkringen vooral ‘rms’ genoemd (soms ook met hoofdletters: RMS), is een flamboyant man. Met zijn weelderige baard en kleurrijke hemden lijkt hij een goeroe. In het online leven kan hij behoorlijk hard uit de hoek komen. In mailverkeer in het MIT Computer Science and Artificial Intelligence Lab (CSAIL) had hij het over verklaringen van een jonge vrouw die zei dat Epstein haar had opgedragen seks te hebben met wijlen Marvin Minsky, een AI-specialist van het MIT. Het slachtoffer was toen 17, Minsky 73.

‘Move fast and break things’ klopt niet meer.

Stallman trok in zijn mails in twijfel of het hier wel om verkrachting ging, omdat de jonge vrouw zich uit vrije wil leek te hebben aangeboden. Hij leek vooral Minsky te verdedigen en niet Epstein. Maar eerder had Stallman al betoogd dat 14-jarige meisjes over een vrije wil beschikken zodat seks met oudere mannen niet altijd een probleem moet zijn. Later kwam hij terug op dat laatste standpunt, maar zijn reputatie was gemaakt.

In een MIT dat nog nadavert van de affaire-Epstein, waren zijn uitspraken er te veel aan. De mails werden gelekt naar de pers. De foto van zijn deur met ‘hot ladies’ stond op een blog. Plots las ik dingen die een ander licht wierpen op zijn leven in zijn kantoor. Hij koketteerde er weleens mee dat daar een matras lag. Vrouwelijke onderzoekers en studenten vonden die situatie ongemakkelijk.

Meer columns 'Legrand Inconnu' vindt u hier. 

Stallman zei in een reactie dat hij Epstein helemaal niet wou verdedigen, maar het was te laat. Terwijl het drama rond Stallman zich voltrok, kreeg danah boyd (ja, de naam is zonder hoofdletters), een experte in sociale media, de Barlow/Pioneer Award van de Electronic Frontier Foundation (EFF), een organisatie die opkomt voor digitale privacy. In haar toespraak had boyd het over Minsky, die haar bij een eerste ontmoeting meteen vertelde dat liefde een illusie is, terwijl seks en lust echt zijn.

In haar jaren nadien bij het MIT Media Lab (1999-2002) zag ze zoveel intimidatie en ongepast gedrag ‘dat het normaal begon te voelen’. Maar vooral legde zij uit dat het techadagium ‘move fast and break things’ verkeerd is. Omzichtigheid en fijngevoeligheid zijn net nodig wil nieuwe technologie ook echt inclusief zijn. Ze vroeg en kreeg een moment van stilte voor slachtoffers van misbruik en seksisme. Een nieuwe tijd breekt aan in de techwereld.

Lees verder