column

Samenwerken zoals programmeurs

Digitaal nieuwsmanager

Deze week zag ik hoe technologie van de ene context naar een heel andere omgeving kan verhuizen. En dat sociale media ook vriendelijk kunnen zijn. Dat opent perspectieven.

Artificiële intelligentie, zo wordt gezegd, is momenteel sterk in welomschreven opdrachten. Zoals de beste schaakspeler worden. Maar mensen zijn nog altijd sterk in het overbrengen van een aanpak in een bepaald domein naar een heel andere context.

Neem nu de start-up Loc.tax, die deze week een geslaagde financieringsronde bekendmaakte. Het nam een samenwerkingstechnologie van programmeurs en paste die toe voor de fiscale departementen van multinationale ondernemingen.

De achterliggende technologie Git is een versiebeheersysteem. Dat laat toe dat verschillende ontwikkelaars aan een programma werken en hun bijdrages op een elegante manier integreren, waarbij ze eventuele tegenstrijdigheden detecteren en wegwerken. Het hoeft daarbij niet enkel over programmeercode te gaan. Het is ook perfect te gebruiken voor gewone teksten. Of, zo blijkt nu, voor het designen van complexe bedrijfsherstructureringen. Git is een van de geniale projecten van de Fins-Amerikaanse informaticus Linus Torvalds, die het gebruikte voor het ontwikkelen van het besturingssysteem Linux.

In het Engels zou het woord Git verwijzen naar een 'onaangenaam persoon'. Torvalds zou ooit hebben gezegd: 'Ik ben een egoïstische rotvent en ik noem al mijn projecten naar mezelf. Eerst 'Linux', nu 'Git'.'

Sociale media kunnen volop worden ingezet om de status quo uit te dagen. Om vervolgens een alternatief te formuleren is samenwerkingstechnologie nodig.

Het probleem is dat Git een eigen leerproces vergt om zich nieuwe begrippen en gewoontes eigen te maken. Niet gemakkelijk om dat ingang te doen vinden als het niet in de basisopleiding zit.

Datzelfde probleem is er bij die andere belangrijke samenwerkingssoftware, de wiki. Velen hebben al gehoord van Jimmy Wales, die Wikipedia mee oprichtte, maar de onderliggende technologie, de wiki, is ontwikkeld door de Amerikaan Ward Cunningham. Heel mooie technologie, maar ook hier moet weer een leercurve worden doorlopen.

Toch hebben we precies samenwerkingstechnologie nodig. Sociale media kunnen volop worden ingezet om de status quo uit te dagen. Om vervolgens een alternatief te formuleren is samenwerkingstechnologie nuttig om met velen samen te werken aan een nieuw design voor een organisatie, een stad of een land. Zo'n software moet gebruiksvriendelijk, zelfs leuk zijn. De populaire app Clubhouse toont dat sociale media ook vriendelijk en inclusief kunnen zijn. Combineer dat met manieren om efficiënt massaal samen te werken, en de mensheid staat een stap verder vooruit.

Lees verder