Pierre Gramegna: 'Ons land biedt tal van voordelen'

©EPA

Jean-Claude Juncker, de voormalige premier van Luxemburg en sinds deze week voorzitter van de Europese Commissie, wilde op voorhand niet reageren op de gelekte belastingakkoorden. De Luxemburgse minister van Financiën, Pierre Gramegna, reageerde wel (schriftelijk).

'Verschillende grote internationale bedrijven hebben Luxemburg uitgekozen om er enkele of al hun Europese hoofdkantoren te vestigen. De keuze om zo'n hoofdkwartier in een bepaald land te vestigen is gebaseerd op verschillende factoren. En het belastingregime in Luxemburg is daarbij zeker niet de belangrijkste factor. Luxemburg biedt tal van voordelen, waaronder sociale, economische en politieke stabiliteit, hoogopgeleide en meertalige werkkrachten, een zakenvriendelijke overheid...'

'De financiële crisis heeft de focus gelegd op verschillende gevallen van grote multinationals die hun belastingen lijken te reduceren tot een bedrag dat niet in verhouding lijkt met hun winsten', beseft de Luxemburgse minister van Financiën. 'En verschillende landen, zoals Luxemburg, worden dan vermeld als diegene die de bedrijven hebben geholpen om tot dat resultaat te komen.'

'Maar Luxemburg, als één van de stichtende leden van de Europese Unie en de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), past dezelfde regels en standaarden toe als alle andere Europese landen en industrielanden. Ons belastingsysteem en onze dubbelbelastingverdragen volgen die standaarden volledig, zowel qua procedures als inhoudelijk.'

'De praktijk om voorafgaande belastingakkoorden te sluiten met bedrijven, zogeheten 'rulings', bestaat al langer in verschillende Europese lidstaten, zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en anderen. (ook België, nvdr.)', benadrukt Gramegna. 'De Europese Commissie heeft trouwens al bevestigd dat het systeem van voorafgaande 'rulings' niet in strijd is met het Europese recht, zolang alle belastingbetalers op gelijke voet worden behandeld. Luxemburg is er daarom gerust op dat de beschuldigingen tegen ons land van illegale staatssteun in deze context loos zijn. De Europese Commissie zal finaal besluiten dat we geen enkele speciale belastingbehandeling of voordeel hebben toegekend aan een bedrijf dat daarom gevraagd heeft.'

'In deze belastingakkoorden bepaalt onze belastingadministratie hoe ze de belastingwet zal toepassen op een specifiek geval. In hun verzoek zullen de bedrijven een gedetailleerde omschrijving geven van het project en de geplande transacties. Dat zorgt voor voorspelbaarheid voor beide partijen: zowel de belastingbetaler als de overheid. De hele procedure is ook in regels vastgelegd. En die worden lang niet alleen toegepast door één Luxemburgse administratiedienst, zoals Luxembourg leaks doet uitschijnen en zeker niet door één topambtenaar. Als er toch één belastingambtenaar opduikt in de gelekte belastingakkoorden, die met pensioen is gegaan vorig jaar, is dat omdat hij één van onze grote departementen leidde. En kleine ambtenarenkorpsen zijn nu eenmaal gebruikelijk in Luxemburg. Ze zorgen voor een efficiënte administratieve afhandeling.'

'Als regering komen we niet tussen in de dossiers die de belastingadministratie behandelt', benadrukt de Luxemburgse minister ook. 'Tegelijk mag de belastingadministratie ook geen informatie geven aan de regering over individuele belastingdossiers. Maar Luxemburg geeft individuele bedrijven geen specifieke voordelen die een bedrijf in dezelfde situatie niet zou krijgen.'

'En in gevallen waarin de belastingplannen van internationale bedrijven leiden tot significante verlagingen van hun belastingen, dan is dat zeker niet door het regulerend kader van Luxemburg of acties van de regering. Integendeel, bedrijven komen tot zulke resultaten door de belastingregimes van verschillende landen samen uit te spelen. En dat probleem kan niet alleen door Luxemburg opgelost worden. Dat vereist een gecoördineerde inspanning door de internationale gemeenschap. Daarover wordt momenteel gesproken binnen de Oeso en Luxemburg speelt een actieve rol in die discussie. En dat zal leiden tot een billijke oplossing voor alle regeringen en voor de internationale zakenwereld.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud