Een “must” voor een onderneming van morgen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt de tongen los. Er gaat geen dag voorbij of dagbladen, tv en radio wijden er pagina’s en programma’s aan. De trend is wereldwijd: niet alleen de geïndustrialiseerde landen trekken de kaart van de duurzaamheid, ook de landen in ontwikkeling springen op de trein. Als u die trein niet wilt missen, is er vandaag nog actie nodig.

Duurzaam ondernemen brengt een aantal nieuwe uitdagingen met zich mee:

 • Ecologische: vechten tegen de klimaatverandering, de duurzaamheid van de waterreserves verzekeren, het verlies aan biodiversiteit tegengaan, de vervuiling afbouwen.
 • Sociale en ethische: de gelijke behandeling van handelspartners nastreven, de toegang tot diensten voor iedereen verzekeren, solidariteit en sociale cohesie verzekeren en dat verzoenen met respect voor de regelgeving.
 • Economische: het energieverbruik terugschroeven, het verbruik van uitputbare grondstoffen beperken, recycleren zonder kwaliteitsverlies (of ‘upcycleren’), onderzoek naar nieuwe technologieën ondersteunen. Die uitdagingen worden niet in actie omgezet zonder een grondige strategische reflectie. Overal ter wereld bezinnen ondernemingen zich volop over hun plaats in het mondiale ecosysteem, de duurzaamheid van hun productiemethoden, hun afhankelijkheid van energie- en grondstofprijzen, hun respect voor de regelgeving en de ecologische kwaliteit van hun producten. Om die strategische beschouwing in concrete acties om te zetten moeten organisaties erover waken alle belanghebbenden of ‘stakeholders’ bij het proces te betrekken. Voorts moet de organisatie zich laten inspireren door de ‘best practices’ van andere organisaties die voor dezelfde uitdagingen staan. Een ander actiepunt is de rapportering van relevante niet financiële gegevens. Allemaal aandachtspunten om te overleven in een snel wijzigend economisch landschap.

Wat veranderd is:

 • Het gewicht van innovatie in de differentiatiestrategie van de onderneming neemt fors toe.
 • MVO creëert nu een concrete meerwaarde.
 • Kritische ngo’s oefenen vandaag een belangrijke invloed uit op de opinie van de consument. Bedrijven worden genoodzaakt om voluit voor humane waarden te gaan, en dat ook adequaat te communiceren.
 • Ook de regelgeving evolueert in de richting van MVO. Door daarop te anticiperen kunnen organisaties zich onderscheiden van de concurrentie.
 • Ook klanten worden veeleisender en verwachten een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid dan het louter nastreven van aandeelhouderswaarde.
 • Wat moet veranderen:
 • De missie van de organisatie dient meer rekening te houden met de visies van alle belanghebbenden of ‘stakeholders’.
 • De manier van ontwikkelen, produceren, transporteren en verkopen moet worden herbekeken om zoveel mogelijk positieve milieu- en sociale impact te creëren.
 • De publicatie van niet-financiële informatie wordt steeds meer een ‘must’.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud