Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Koopkracht gezinnen stijgt licht in 2015

Veel gezinnen - waarvan beide partners werknemers zijn - verliezen door de regeringsmaatregelen in 2015 amper koopkracht. Ze zullen netto zelfs meer overhouden.
Advertentie
©BELGA

De winst is vooral een gevolg van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten, waardoor werknemers hun nettoloon zien stijgen. Voor een gezin waar beide partners werknemer zijn kan de winst in 2015 op 250 euro netto uitkomen.

Bovendien zullen de gezinnen de aangekondigde indexsprong door de erg lage inflatie volgend jaar nauwelijks voelen. Voor ruim 400.000 bedienden verschuift de indexsprong mogelijk zelfs naar 2016, waardoor ze hun loon in januari toch met een geschatte 0,03 procent zien stijgen. Komt de indexsprong er wel, dan verliezen die bedienden in 2015 maximaal enkele euro’s door de maatregel.

Nu zaterdag 13/12, gratis bij De Tijd: de 'Michel I-gids' van Netto. Uw geld in 2015. Welke impact heeft de regering-Michel op uw portemonnee? Alle maatregelen voor u becijferd. ©mediafin

Het voordeel van het hogere kostenforfait is voor veel gezinnen voldoende om de andere regeringsmaatregelen in 2015 te compenseren. Het gaat onder meer om de hogere zorgverzekering, de niet-indexering van de kinderbijslag en de verhoging van de maximumrekening voor schoolgaande kinderen.

Zelfstandigen

Ook het hogere remgeld voor specialisten en de niet-indexering van belastingverminderingen zullen een negatieve impact hebben. Een belangrijke nuance is dat zelfstandigen geen voordeel halen uit het hogere kostenforfait.

En voor ambtenaren wordt verwacht dat de spilindex in juli 2015 overschreden wordt, zodat zij de indexsprong in 2015 wel zullen voelen. Nog in het nadeel zijn Vlamingen met studerende kinderen (hogere inschrijvingsgelden) of Vlamingen die in 2015 een gezinswoning wensen te kopen. Door de nieuwe woonbonus ligt het voordeel voor een koppel tot 1.300 euro lager dan als ze de woning in 2014 hadden gekocht.

Of de situatie ook de komende jaren ‘gunstig’ blijft, is een andere zaak. Positief voor werknemers is dat vanaf 2016 het voordeel van de hogere kostenforfait op kruissnelheid komt: in 2016 zal het voordeel dubbel zo groot zijn als in 2015.

Daar staat tegenover dat de indexsprong volop zal beginnen te spelen, waardoor de lonen niet langer automatisch de levensduurte volgen. Die ‘gemiste’ loonopslag sleept een werknemer zijn hele loopbaan mee.

Ook andere maatregelen laten zich vanaf 2016 voelen: de gratis stroom en water worden afgeschaft, de niet-indexering van de belastingverminderingen blijft doorwerken en de accijnzen op diesel stijgen.

Leest dit weekend in De Tijd de bijlage 'Uw geld in 2015'

 

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud