Bedrijfsovername? Kiest u maar!

De overname van een bedrijf kan op verschillende manieren gebeuren. Er is echter een fundamenteel verschil tussen onder meer de aankoop van aandelen en de aankoop van activa van de vennootschap.

Voor een bedrijfsovername kunt u terugvallen op verschillende formules. Ze hebben elk hun eigen voor- en nadelen en hebben specifieke gevolgen op het vlak van risico, fiscaliteit en financiering. We overlopen met u de mogelijkheden.

Overname van aandelen

Bij de overname van aandelen neemt u alles over: activa, liquide middelen, personeel, schulden, enzovoort. Kortom: alle rechten, plichten en risico’s. “Bij zo’n operatie behoudt het bedrijf zijn identiteit,” zegt Jan Verbrugge. Hij is managing director van SDM, een onafhankelijke dienstverlener voor bedrijfstransacties. “Alles loopt na de overname gewoon verder: bankzaken, betalingen van klanten, … Er komt ook weinig administratie aan te pas voor de koper. De overname van aandelen is weliswaar moeilijker financierbaar dan andere formules. Dat komt omdat de bank geen zekerheden mag nemen op de activa van het bedrijf.” Niet onbelangrijk: voor de verkoper is deze operatie meestal nog vrij van belastingen. Hij krijgt de overnameprijs volledig netto in de hand.

Overname van activa

Bij deze formule neemt de overnemer het handelsfonds of de tastbare activa en de goodwill (cliënteel) over. Hij kan zelf kiezen welke activa er moeten worden overgedragen. De oorspronkelijke eigenaar behoudt zijn vennootschap. Daardoor blijven de risico’s bij de overdrager. “Zo’n operatie is afschrijfbaar en is makkelijker te financieren dan een overname van aandelen”, zegt Verbrugge. “De voorraad en activa kunnen daarbij rechtstreeks in pand gegeven worden. Deze overnamevorm is overigens publiekelijk: er komt onder andere een nieuw btw-nummer aan te pas. Ook niet onbelangrijk is het feit dat de overnemer eerder verworven erkenningen en registraties verliest.”

“De administratie is evenmin te onderschatten: het wagenpark en de lopende contracten moeten overgezet worden op de nieuwe eigenaar. En niet zelden betalen klanten nog een tijdje aan de vroegere eigenaar: dat zorgt voor verwarring en bijkomend papierwerk.” Als verkoper wordt u bij deze formule belast op de gerealiseerde meerwaarde.

Leveraged buy-out

Bij een leveraged buy-out cashen de eigenaars de volledige overnamewaarde en stappen ze meestal terug in de onderneming met een fractie. Jan Verbrugge: “Op die manier kunnen ze in de kopende holding een vrij aanzienlijk aandelenpakket verwerven. De verkoper kan zelf invloed uitoefenen op de prijszetting. Doorgaans komt er een beperktere bankfinanciering aan te pas, zodat de onderneming minder belast wordt. Goed om weten: een leveraged buy-out is dankzij de eenvoudige structuur interessant om kinderen, opvolgers of management te laten participeren in het bedrijf.” De structuur van deze formule is overigens ook ideaal voor een groeistrategie door overnames waarbij de kopende holding meerdere aandeelhouders verenigt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud