De weg naar een geslaagde overname

Een bedrijfsovername is een ingewikkeld proces en verloopt in een aantal concrete stappen. Hieronder lichten we de verschillende stadia toe voor koper en verkoper.

1. Voorbereiding: vooraleer u aan de concrete onderhandelingen begint, zijn een diepgaande SWOT-analyse van het bedrijf en een audit van aandeelhoudersstructuren en management noodzakelijk. In dit vroege stadium moet u ook op zoek gaan naar een professionele overnamebegeleider. De overdracht van een onderneming is een complexe zaak waarin heel wat aspecten aan bod komen.

“Als verkoper moet je nu een anoniem bedrijfsovernameprofiel met sterke punten en opportuniteiten opmaken”, zegt Luc Van Laere, coördinator van Overnamemarkt.be. “Evenals een gestructureerde overnameprospectus. In deze fase bepaal je eveneens de waarde van je bedrijf en leg je de vraagprijs vast. Een tweede opinie kan hier nooit kwaad. Het bedrijf moet ook verkoopklaar gemaakt worden. Houd er rekening mee dat deze voorbereidende fase een tot vijf jaar kan duren. Het is ook aangewezen om tijdens die voorbereiding te blijven investeren. Afbouwen is uit den boze.”

Als kandidaat-koper doet u in dit stadium een marktonderzoek en een analyse van de sector. U bepaalt hoeveel geld u wilt spenderen aan een eventuele overname. Op basis daarvan maakt u een longlist en vervolgens een shortlist van bedrijven die in aanmerking komen en die beantwoorden aan het gewenste bedrijfsprofiel. U stelt een businessplan op en onderzoekt de financieringsmogelijkheden.

2. Zoekproces: in deze fase gaat de verkoper actief op zoek naar potentiële overnemers. Daartoe geeft hij het anoniem bedrijfsovernameprofiel door. Via een longlist komt hij tot een shortlist van kandidaten die echt in aanmerking komen. In dit stadium heeft ook een eerste strategisch gesprek plaats met de kandidaat-overnemer. Die krijgt nu een niet-bindende offerte. Hijzelf toetst de financierbaarheid en gaat mogelijke structuren na voor het bekomen van de nodige kredieten.

3. Onderhandeling en transactie: zodra koper en verkoper elkaar gevonden hebben en het over de grote lijnen eens zijn, wordt een principeovereenkomst - de zogenaamde ‘letter of intent’ - ondertekend. Luc Van Laere: “In deze intentieverklaring legt men de hoofdlijnen vast van de gemaakte afspraken, de eventuele (ontbindende) voorwaarden en de te volgen procedures.” Bovendien wordt nu ook doorgaans de ‘due diligence’ uitgevoerd. Die moet een gefundeerd oordeel geven over de vraagprijs en de andere voorwaarden van de overname. Als dit onderzoek geen noemenswaardige feiten aan het licht brengt, volgt het afsluiten van het uiteindelijke contract.

4. Post-overname: in deze laatste fase worden de leiding en eigendom van het bedrijf overgedragen aan de nieuwe eigenaar, met bijzondere aandacht voor een goede integratie van de opvolger.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud