Opletten voor valkuilen

Een bedrijf overnemen heeft een aantal voordelen ten opzichte van het oprichten van een nieuwe onderneming. Maar u dient ook rekening te houden met enkele valkuilen.

Bij de overname van een bestaande onderneming moet u niet van nul beginnen. U kunt terugvallen op een beschikbaar gebouw, personeel, voorraden, klanten en leveranciers. Bij sommige leveranciers krijgt u zelfs betere voorwaarden dan als starter. En ook de financiële onzekerheden zijn vaak kleiner, want u kunt de winst- en omzetcijfers op voorhand inkijken. Bovendien verloopt het opstellen van een ondernemingsplan doorgaans vlotter bij een overname dan bij een opstart.

Maar een bedrijfsovername heeft natuurlijk ook een aantal nadelen. Misschien wordt u wel geconfronteerd met een slechte reputatie, ontevreden klanten en ongemotiveerde werknemers? Bovendien moet u zich hoeden voor een aantal valkuilen. Heel wat kandidaat-kopers en aanbieders trekken onvoorbereid naar de markt. Men onderschat de complexiteit van een overname en laat zich te weinig begeleiden door experts. Door het gebrek aan ervaring worden in de praktijk al wel eens verkeerde structuren opgezet.

Kennis is macht

“Ondernemers hebben dikwijls wel voldoende sectorkennis in huis, maar de aan- of verkoop van een bedrijf is niet te vergelijken met de dagelijkse bedrijfsvoering”, zegt Andreas van de Voort, managing partner van Euromerger Belgium. “Niet zelden ontbreekt een goede voorbereiding en laat de planning van het integratieproces te lang op zich wachten.” Bovendien blijkt uit een recente studie van PricewaterhouseCoopers dat vier op de tien bedrijven de kosten die gepaard gaan met deze integratie onderschatten. Ook het niet respecteren van de vooropgestelde timing blijkt in de praktijk een bekende valkuil te zijn. Dat komt vaak omdat de over te nemen onderneming uiteindelijk nog niet verkoopsklaar blijkt te zijn.

Als kandidaat-overnemer mag u sowieso niet goedgelovig zijn. Kennis is macht, en het inwinnen van zo veel mogelijk gegevens is een absolute must. Minstens zo belangrijk is het verifiëren van deze aangereikte informatie. Daarom doet u er goed aan om een zogenaamde due diligence te laten uitvoeren, die eventuele achtergehouden feiten aan het licht moet brengen.

Emotie versus ratio

Als verkoper dient u zich te hoeden voor emoties en een gebrek aan realiteitszin. “Overlaters hebben niet zelden te hoge verwachtingen”, zegt Andreas van de Voort. “Ze vinden hun bedrijf uniek en overschatten de waarde ervan. Marktpositie en knowhow kunnen dan wel een rol spelen, maar uiteindelijk zijn het vooral de financiële cijfers die de deal bepalen.” Bovendien moeten verkopers rekening houden met malafide kandidaat-kopers - zoals concurrenten en nieuwsgierigen - die de discretie in het gedrang brengen. En ook al heeft de koper goede bedoelingen, weet dan dat de kans bestaat dat hij de deal uiteindelijk niet gefinancierd krijgt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud