Bruno Tobback | Voorzitter sp.a blijft voorzitter met dolk half in de rug

©Photo News

Redelijk onverzettelijk schoof Bruno Tobback na de verkiezingsnederlaag van de sp.a van 25 mei de roep om verandering aan de kant. Het deed terugdenken aan de dagen dat de kop van Karel De Gucht ten tijde van het migrantenstemrecht bij de Vlaamse liberalen op het kapblok lag. De manier waarop sp.a-voorzitter Tobback de voorbije dagen ‘cassant’, en met die genetische Tobbackarrogantie, de roep om verandering in zijn partij bleef afblokken, riep steeds meer weerstand op in de sp.a-gelederen. ‘Bruno is zijn eigen grootste vijand geworden’, zei een sp.a-topper eind vorige week. Vervroegde voorzittersverkiezingen leken onafwendbaar.

Maar gisteren, na afloop van het partijbureau van de sp.a, volgde de officiële mededeling vanop de Grasmarkt, waar het sp.a-hoofdkwartier is gevestigd. Ze meldde droogweg dat in juni 2015 sp.a-voorzittersverkiezingen worden georganiseerd, terwijl vorige week op de fractiedagen in Sint-Laureins min of meer was overeengekomen om na de zomervakantie, als de vernieuwingsoperatie moet worden afgerond, meteen ook te zien of vervroegde voorzittersverkiezingen zouden worden georganiseerd. Niets van. Tobback kan zijn mandaat, dat in principe loopt tot eind september 2015, bijna volledig uitdoen. In plaats van voorzittersverkiezingen na de zomer te organiseren, gebeurt dat nu voor de zomer.

Tobback wankelde dan wel, hij heeft de paleisrevolutie in de sp.a overleefd. De verrassende wending, gisteren op het sp.a-partijbureau, kwam er vooral omdat de partij dreigde ten onder te gaan aan intern geruzie. Er werd beslist de rangen te sluiten, ook al is het duidelijk dat niet iedereen gelukkig is dat het Tobback-regime wordt voortgezet. Het is niet meer dan een wapenstilstand.

Het is dan ook de vraag of de sp.a niet beter voor de korte pijn had gekozen, want nu dreigt de wonde te blijven etteren. De kans dat Tobback verandert, is klein. En nadat hij de paleisrevolutie eigenhandig heeft overwonnen, is die kans nog kleiner geworden. En was dat niet de inzet? ‘Ofwel verandert de voorzitter, ofwel veranderen we van voorzitter’, zette een sp.a-topper enige tijd geleden de paleisrevolutie nog in gang.

Het ziet er dus naar uit dat de sp.a nog tot juni 2015 geleid wordt door een voorzitter die niet meer gewild is. Het is ook niet geloofwaardig een vernieuwingsoperatie door te voeren - de blauwdruk daarvoor moet klaar zijn tegen de fractiedagen van 19 en 20 september - terwijl op de voorzittersstoel het ancien régime de plak blijft zwaaien.

Uiteindelijk is het onbegrijpelijk dat Tobback op de verkiezingsavond zelf niet de consequenties heeft willen trekken uit de historische verkiezingsnederlaag van de sp.a. Dan had Tobback zichzelf en zijn partij een dienst bewezen, terwijl het nu een verhaal van de nacht van de lange messen is geworden, die Tobback lijkt te hebben overleefd. Maar met de dolk wel al half in de rug gestoken.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud