Geef uw vermogen een muzikaal tintje

©Benoit De Freine/ID

Brussels Philharmonic is er via beleggers in geslaagd het instrumentarium van het orkest te verbeteren. Mogelijk gaan enkele privaatbanken die belegging aan hun klanten aanbieden. ‘Geen enkel instrument is tot nu toe in waarde gedaald.’

Vijf jaar geleden lanceerde Gunther Broucke, de intendant van Brussels Philharmonic, het idee om beleggers warm te maken om te investeren in betere instrumenten voor de orkestleden. Dat gebeurde omdat veel muzikanten - in het bijzonder de strijkers - op minder fraaie instrumenten speelden omdat ze zich niets beters konden veroorloven.

Tenzij ze uit een rijk milieu komen, hebben jonge musici niet het geld om een topinstrument aan te kopen.

‘Het wordt voor de gemiddelde muzikant steeds moeilijker een goed instrument te kopen’, legt Broucke de vinger op de wonde. De prijzen van goede oude violen of cello’s zijn de voorbije jaren sterk gestegen. En tenzij ze uit een rijk milieu komen, hebben jonge musici niet het geld om een topinstrument aan te kopen. Jammer, want een goed instrument stimuleert om nog beter te spelen en komt de klankkwaliteit van het orkest ten goede.

Het idee om voor de aankoop van goede strijkinstrumenten voor Brussels Philharmonic een beroep te doen op het beleggersinstinct sloeg snel aan. ‘Ik had op 500.000 euro gerekend, maar na vier maanden hadden we al 2,7 miljoen euro opgehaald.’ Dat geld kwam bijna volledig van particulieren. De enige institutionele belegger was de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, die voor 500.000 euro instapte.

Moderne Italianen

Met de hulp van een team van vier befaamde vioolbouwers/dealers kocht de Stichting Brussels Philharmonic vier jaar geleden de eerste instrumenten. Intussen werd 2,4 miljoen euro geïnvesteerd in 18 instrumenten: violen, altviolen, cello’s en ook twee contrabassen. Bij de aankopen zitten nogal wat ‘moderne Italianen’, instrumenten van grote Italiaanse bouwers van eind 19de, begin 20ste eeuw (zoals Scarampella of Capicchioni), al worden ook instrumenten uit andere landen en tijdperken bekeken. ‘We kopen alleen bouwers met een grote internationale reputatie.’

Na vier maanden hadden we al 2,7 miljoen euro opgehaald om instrumenten mee te kopen.
Gunther Broucke
Brussels Philharmonic

Bij elk instrument hoort een verhandelbaar certificaat met een looptijd van vijf jaar. Gedurende die periode blijft het instrument in het orkest en bij dezelfde muzikant. Het is verzekerd tegen alle risico’s en de muzikant(e) draagt er uitstekend zorg voor.

De stichting probeert de investering te personaliseren. ‘Het is de bedoeling om via het instrument een band op te bouwen tussen de investeerder, de muzikant en het orkest’, licht Broucke toe. Wie in een strijkinstrument van Brussels Philharmonic investeert, wordt uitgenodigd voor de concerten en wordt nauw betrokken bij de handel en de wandel van het orkest.

Na vijf jaar vervalt het certificaat en moet de belegger beslissen of hij het instrument opnieuw laat certificeren, het op de markt brengt of zelf houdt. Als hij niet hercertificeert, heeft de Stichting een voorkooprecht. Eind november werden alle instrumenten geherwaardeerd door een internationaal expertenteam. Die informatie gaat naar de individuele investeerders, die dan een jaar hebben om te beslissen. ‘Tot nu toe is geen enkel instrument in waarde gedaald. Sommige schieten er zelfs uit en zijn echte kampioenen’, glundert Broucke.

Mond-tot-mondreclame

Hij hoopt dat zo veel mogelijk instrumenten in het orkest blijven. Met PMV is de afspraak gemaakt minstens één instrument van de hand te doen om aan te tonen dat het tradingaspect werkt.

Beleggen in een oude viool of cello is niet alleen passion investment, het is ook een duurzame belegging met een symbolische meerwaarde.
Gunther Broucke
intendant Brussels Philharmonic

Het succes is opmerkelijk, zeker als je bedenkt dat de investeerders bijna zonder uitzondering nog nooit een orkest van dichtbij hadden gezien. Dat ze op de alternatieve belegging intekenden, schrijft Broucke toe aan de uitstraling van het orkest, de berichten in de media en de mond-tot-mondreclame. ‘We hebben geen roadshows gehouden, het is zeer organisch gegroeid.’

Het succes is de privébanken ter ore gekomen. Met drie banken lopen gesprekken om beleggingen in instrumenten op een meer gestructureerde manier aan hun klanten aan te bieden. ‘Beleggen in een oude viool of cello is niet alleen passion investment, het is ook een duurzame belegging met een symbolische meerwaarde’, zegt Broucke. De gesprekken zijn nog niet afgerond, maar volgens de intendant gaan ze de goede richting uit.

Droominstrument

Door de toenemende interesse zijn er plannen om op vier terreinen uit te breiden. De Stichting wil nog meer instrumenten aankopen voor Brussels Philharmonic, wellicht in een iets hogere prijsklasse, en daarbij ook de musicus responsabiliseren. Die mag op zoek gaan naar zijn droominstrument. Voorts wordt onderzocht om voor de concertmeester en de cello solo een topinstrument aan te kopen. Brussels Philharmonic is ook in gesprek met een Waals partnerorkest om een vergelijkbare stichting op te richten.

Een vierde piste betreft de creatie van een instrumentenfonds voor jonge musici. De aankoop van een eerste professioneel instrument is een zware investering. Die taak kan het fonds - dat in Nederland al bestaat en uitstekend werkt - overnemen. De overheid zou een basisfinanciering garanderen. De rest van het geld komt van de markt. ‘Zo willen we iets terugdoen voor de samenleving’, zegt Broucke.

Lees verder

Advertentie
Advertentie