Hoe 1 miljoen euro beleggen?

Tien banken en vermogensbeheerders stellen de ultieme portefeuille samen voor een defensieve en een dynamische klant

Voorzichtig zijn met obligaties en meer cash achter de hand houden dan normaal. Dat advies geven banken en vermogensbeheerders aan klanten die vragen hoe ze hun geld moeten beleggen. Over aandelen zijn de meningen verdeeld.

Het zijn moeilijke tijden voor beleggers en vermogensbeheerders. De stijging van de langetermijnrente in de Verenigde Staten heeft geleid tot turbulentie en koersdalingen op de aandelenmarkten, het rendement van de meeste kwaliteitsobligaties blijft laag en cash brengt weinig of niets op. Hoe speelt u daar als belegger best op in?

De minste rentestijging is voldoende om de rendementen van obligaties in het rood te duwen.
KBC

De Tijd vroeg tien banken en vermogensbeheerders welke beleggingsportefeuille zij zouden samenstellen als een klant vraagt hoe hij het best 1 miljoen euro belegt. We peilden naar een optimale portefeuille voor een klant met een dynamisch risicoprofiel en voor een klant met een defensief risicoprofiel. (zie grafiek)

‘Voor obligaties zijn we voorzichtig. De minste rentestijging is al voldoende om de rendementen in het rood te duwen’, zegt KBC. De verwachte stijging van de langetermijnrente zal de koers van obligaties doen dalen en die koersdaling kan groter zijn dan de opbrengst van de jaarlijkse coupon. Het valt op dat alle banken in hun modelportefeuilles minder dan normaal beleggen in obligaties. ING is extreem en investeert slechts 2,5 procent van dynamische beleggingsportefeuilles in obligaties.

Het omgekeerde geldt voor cash. Nagenoeg alle banken kiezen voor een groter dan normale cashpositie, omdat de onzekerheid groot is. Ze verwijzen onder meer naar de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, de bezorgdheid over de relaties tussen Italië en de Europese Commissie en de turbulentie op de groeimarkten. Daarom willen vermogensbeheerders genoeg munitie achter de hand houden om die te kunnen inzetten als de vooruitzichten voor de aandelen- of obligatiemarkten verbeteren.

Aandelen

Over beleggingen in aandelen bestaat minder eensgezindheid. Sommige banken investeren wat meer dan normaal op de beurs. ‘Ondanks de geopolitieke risico’s blijven we licht overwogen in aandelen’, zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. ‘De fundamenten blijven goed. De wereldeconomie groeit nog steeds in een stevig tempo en de groei van de bedrijfswinsten is sterk. We verwachten voor de komende maanden geen recessie.’

©Mediafin

Ook ABN AMRO, Deutsche Bank en KBC hebben een voorkeur voor aandelen. De koersen van de meeste aandelen en vooral die uit de groeilanden zijn de jongste weken en maanden gedaald. De forse stijging van de bedrijfswinsten in de VS, onder meer te danken aan de verlaging van de vennootschapsbelasting, maakt Amerikaanse aandelen aantrekkelijker.

Maar andere instellingen, zoals ING, Belfius, Puilaetco Dewaay en Nagelmackers, zijn voorzichtiger en hebben een ‘neutrale’ positie in aandelen.

Degroof Petercam investeert als enige minder dan normaal op de beurs. ‘Er zijn twee redenen waarom we in juni onze aandelenpositie hebben afgebouwd’, zegt Jérôme van der Bruggen, hoofdstrateeg van Degroof Petercam. ‘In de eerste plaats is de handelsoorlog tussen de VS en China meer geëscaleerd dan verwacht. De Amerikaanse regering zal misschien nog stappen zetten voor de verkiezingen van november. Bovendien blijft de Europese Unie hervormingen als de bankenunie en begrotingsunie uitstellen. Dat is een gevolg van de politieke toestand in Italië en de discussies over de brexit.’ In Italië hebben Lega en de Vijfsterrenbeweging, twee populistische en eurosceptische partijen, een regering gevormd.

De meeste vermogensbeheerders verkiezen Europese en/of Amerikaanse aandelen boven aandelen uit de groeilanden of Japan. ‘We hebben een voorkeur voor Amerikaanse aandelen, omdat de groei in de VS hoger is en de voorlopende indicatoren positief’, zegt Pieter De Bisschop, hoofd private banking van Deutsche Bank. ‘De onderliggende groei van de winst per aandeel bedraagt 10 procent in de VS en 4 procent in Europa’, voegt Erik Joly, hoofdeconoom van ABN AMRO België, toe.

Belfius vindt ook Europese aandelen aantrekkelijk. ‘De economische dynamiek is enigszins teruggekeerd en de Europese Centrale Bank zal niet snel de rente verhogen.’ Nagelmackers focust op kleine en middelgrote aandelen. ‘We gaan ervan uit dat zij minder gevoelig zijn voor de handelsperikelen dan hun grote tegenhangers.’ Kleine en middelgrote ondernemingen richten zich doorgaans meer op de binnenlandse markt en zijn ook minder kwetsbaar voor wisselkoersschommelingen.

Over aandelen van groeimarkten zijn de meningen verdeeld. ING en Degroof Petercam zijn terughoudend. ‘De groeimarkten zijn harder getroffen door de internationale handelsgeschillen en de verzwakte valuta’, zegt ING. Maar Bank Delen ziet kansen in aandelen van Aziatische groeilanden. ‘De waarderingen zijn redelijk en de economie groeit sterk.’ Ook Belfius heeft een boontje voor de groeimarkten. ‘Activa van groeilanden hebben de risico’s van de renteverhogingen in de VS, de sterkere dollar en de handelsoorlog al verrekend. Het gevaar dat de crisissen in Turkije en Argentinië andere groeilanden besmetten is beperkt.’

Obligaties

In het obligatieluik van de portefeuille hebben de meeste vermogensbeheerders een voorkeur voor relatief korte looptijden. Hoe korter de looptijd, hoe kleiner de minwaarden bij een rentestijging.

Voorts investeren de meeste vermogensbeheerders meer dan normaal in bedrijfsobligaties en minder dan normaal in staatsobligaties. De reden ligt voor de hand. Het rendement van overheidspapier van veel landen is erg laag. Toch blijven staatsobligaties een belangrijk onderdeel van een defensieve beleggingsportefeuille. Overheidspapier van ontwikkelde landen is in principe zeer veilig. Voorzichtige beleggers willen zeker zijn dat ze op de vervaldag van hun obligatie hun geld terugkrijgen.

Goud heeft dit jaar beleggers ontgoocheld. Velen vinden de dollar een beter toevluchtsoord.

KBC investeert de portefeuille staatsobligaties volledig in overheidspapier van landen van de eurozone. Het voordeel van die keuze is dat beleggers geen wisselkoersrisico lopen. Nagelmackers daarentegen heeft een voorkeur voor Amerikaans overheidspapier. Die obligaties hebben een duidelijk hoger rendement dan Europese staatsobligaties. Het rendement van tienjarig overheidspapier bedraagt zowat 3,2 procent in de VS, tegenover slechts 0,5 procent in Duitsland en 0,9 procent in België. De uiteindelijke opbrengst van dollarpapier voor Belgische beleggers wordt echter ook beïnvloed door de evolutie van de dollar tegenover de euro.

ING ziet nog een reden om een deel van de obligatieportefeuille in Treasuries te investeren. ‘We hebben onlangs Amerikaanse staatsobligaties toegevoegd aan onze portefeuilles als indekking tegen turbulentie op de aandelenmarkten.’ Als veilige haven zal Amerikaans overheidspapier normaal stijgen als de zenuwachtigheid op de markten toeneemt.

Ook obligaties van groeilanden zijn volgens sommige banken aantrekkelijk. Belfius: ‘Het renteverschil tussen obligaties van groeimarkten en ontwikkelde landen is hoog. Die obligaties vormen een aantrekkelijke diversificatie.’ De meeste beheerders geven de voorkeur aan groeimarktobligaties in lokale munt. Sommige van die munten, zoals de Argentijnse peso, de Turkse lira en de Braziliaanse real, zijn dit jaar fors gedaald en zijn nu relatief goedkoop.

De banken en vermogensbeheerders zijn het erover eens om het grootste deel van de cashpositie in euro aan te houden. Maar sommige adviseren ook een beperkt deel in dollar aan te houden om wat extra rendement te boeken, want de kortetermijnrente in dollar is veel hoger dan die in euro.

Ruime waaier

Sommige banken vinden het wenselijk niet alleen in aandelen, obligaties en cash te beleggen maar ook in andere producten. Er bestaat een ruime waaier aan mogelijkheden, zoals goud, andere grondstoffen en gemengde of alternatieve beleggingsfondsen. Enkele banken zien ook vastgoedaandelen als een aparte categorie.

Een klassieke veilige haven in onzekere tijden is goud. Puilaetco Dewaay en Deutsche Bank vinden het gepast 2 procent van de portefeuille in het edelmetaal te investeren. Ook Degroof Petercam vindt goud een goede diversificatie. Maar goud heeft dit jaar beleggers ontgoocheld: ondanks de geopolitieke onzekerheid is de goudprijs gedaald. Veel beleggers vinden de dollar een beter toevluchtsoord.

ABN AMRO zegt dat de vooruitzichten voor edelmetalen, basismetalen en landbouwgrondstoffen gunstig zijn. Het investeert via fondsen in grondstoffen.

Alternatieve beleggingsproducten vertonen doorgaans een lage correlatie met klassieke beleggingen als aandelen of obligaties, signaleert Belfius. Ze bieden kansen om extra rendement te boeken. Bij dalende markten kunnen ze helpen de verliezen van een beleggingsportefeuille te beperken.

Nagelmackers zit op dezelfde golflengte en investeert 8,5 procent van dynamische en defensieve portefeuilles in alternatieve producten. Die ‘multistrategie’ heeft volgens de beleggingsstrateeg Christofer Govaerts twee doelstellingen. ‘We willen de risico’s van een rentestijging en een daling van de aandelenmarkten afdekken. Voorts proberen we met beleggingen in absolutereturnfondsen en hefboomfondsen het rendement op te krikken.’ Absolutereturnfondsen streven naar een positief rendement, ook als de financiële markten dalen. Ze doen dat door afgeleide producten te gebruiken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie