‘Mensen willen nog altijd zelf beslissen'

©Sofie Van Hoof

De vrees dat beleggingsadvies door de Europese richtlijn MiFID II geen toekomst meer zou hebben, lijkt meer dan een jaar na de invoering ervan ongegrond. ‘Veel beleggers willen nog altijd iets in de pap te brokken hebben. Er is in de maatschappij al voldoende betutteling.’

Op 3 januari 2018 trad de Europese richtlijn MiFID II in voege. Een van de gevolgen is dat beleggingsadvies veel strikter is gereguleerd. Elk advies dat bankiers geven, moet gepaard gaan met een geschiktheidsrapport. Daarin moet staan wat de impact van het advies op de samenstelling en op het potentieel rendement van de portefeuille van de klant is. Ook moet een indicatie van de kosten van het order opgenomen worden.

Nadat de cliënt dat rapport ontvangen heeft, moet hij bevestigen dat hij akkoord gaat met het advies. Dat kan per e-mail of per telefoon, waarbij de private banker moet garanderen dat het antwoord van de klant op tape staat. Pas als het akkoord van de cliënt er is, mag het order doorgevoerd worden.

Meer administratie

De regels verzwaren niet alleen de administratieve molen bij de bankiers. Ze leiden ook tot extra tijd tussen het advies en het order, wat zeker in volatiele markten een belangrijk nadeel kan zijn.

Velen voorspelden dat private banken het beleggingsadvies zouden laten varen en volop zouden inzetten op discretionair beheer, de andere belangrijke component in private banking. Bij discretionair beheer geeft de cliënt een mandaat aan de bank om zijn centen te beheren. De bank bepaalt dan het risicoprofiel van de cliënt en neemt vervolgens alle beleggingsbeslissingen autonoom, uiteraard binnen het mandaat en het risicoprofiel van de klant. Bij beleggingsadvies geeft de private banker adviezen, maar de finale beleggingsbeslissingen liggen bij de klant.

Geen verschuiving

De voorspelde verschuiving blijft uit. Meer dan één jaar na de invoering van de MiFID-richtlijn lijkt beleggingsadvies bij vele private banken nog een belangrijk deel van de activa te vertegenwoordigen. Een rondvraag bij de grootste twaalf private banken in ons land leert dat enkel bij Delen Private Bank en CapitalatWork nauwelijks sprake van beleggingsadvies is. Discretionair beheer neemt daar al vele jaren de absolute hoofdmoot in.

60
videoconferentie
Bij BNP Paribas Fortis is voor advies over kredieten videoconferentie al opgelopen tot 60 procent van de contacten.

Bij de marktleiders BNP Paribas Fortis Private Banking en KBC Private Banking blijft advies meer dan de helft van de activa onder beheer uitmaken. Bij Belfius is er de voorbije maanden zelfs sprake van een verhoogde interesse in advies.

Volgens de grootbanken is schaalgrootte een belangrijke voorwaarde om advies bij de huidige strenge regelgeving leefbaar te houden. ‘Beleggingsadvies gaat gepaard met een streng reglementair kader en hoge IT-investeringen. Dat maakt een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk om die diensten op een efficiënte en betaalbare manier naar de cliënt te kunnen brengen’, verklaart BNP Paribas Fortis het nog grote belang van beleggingsadvies bij de bank. ‘Dankzij vernieuwde digitale apps maken we de orderverwerking en het voorbereidingsproces zo efficiënt mogelijk, waardoor we voor onze klanten de kosten kunnen beheersen’, luidt het ook bij KBC.

Ook ING verwijst naar de noodzakelijke investeringen in technologie. ‘Het is vooral een kwestie de processen voldoende te automatiseren. Dankzij IT-toepassingen kunnen we contractueel adviesbeheer nog steeds op een goede manier blijven aanbieden aan de klanten’, luidt het.

Op afstand

Een tweede reden waarom beleggingsadvies nog een toekomst heeft, is dat het advies zelf steeds meer een andere vorm begint aan te nemen. ‘Cliëntenontmoetingen op afstand kennen de jongste jaren een zeer sterke groei’, luidt het bij BNP Paribas Fortis. ‘Uiteraard kan dat telefonisch of via een conferencecall, maar meer en meer gebruiken we videoconferentie (Skype business, Webex…). Voor advies over kredieten is videoconferentie al opgelopen tot 60 procent van de contacten. Het grote voordeel is efficiëntie en tijdswinst en het is bovendien zeer eenvoudig om verschillende experts en de klant samen te brengen, zelfs al bevinden ze zich op verschillende locaties waar ook ter wereld’, luidt het bij BNP Paribas Fortis.

De manier waarop beleggingsadvies wordt ingevuld, verschilt van bank tot bank. De meeste banken stellen een persoonlijke beleggingsadviseur ter beschikking. ‘Cliënten die kiezen voor advies, zijn doorgaans mensen die de ontwikkelingen op de markten en het beheer van hun portefeuille van heel nabij opvolgen. Ze willen daarbij kunnen steunen op een expert die hen helpt de portefeuille op te bouwen en op te volgen volgens hun doelstellingen en risicoprofiel. Zo’n persoonlijke adviseur dient vaak als een sparringpartner’, luidt het bij Deutsche Bank.

Risicoprofiel

Sommige private bankers bieden verschillende soorten adviescontracten. Bij Puilaetco Dewaay bijvoorbeeld is er een onderscheid tussen Premium Advisory en Investment Care. In het eerste contract geven de experts proactief gepersonaliseerde adviezen en krijgt u toegang tot het ruimste aanbod (private equity, hedge funds…). In het tweede geval worden enkel reactief gepersonaliseerde beleggingsadviezen en algemene beleggingsaanbevelingen gegeven, luidt het.

De geschiktheid van iedere belegging hangt af van het investeringsprofiel van de cliënt, en meer bepaald van zijn kennis van en ervaring met de beleggingsklasse waartoe de belegging behoort.
Banque de Luxembourg

Private bankers onderscheiden zich binnen beleggingsadvies ook op het vlak van het beschikbare beleggingsuniversum. Bij Banque de Luxembourg bijvoorbeeld zijn er geen beperkingen, zolang het gaat om instrumenten die op een gereglementeerde markt noteren (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen). ‘De geschiktheid van iedere belegging hangt af van het investeringsprofiel van de cliënt, en meer bepaald van zijn kennis van en ervaring met de beleggingsklasse waartoe de belegging behoort. Afhankelijk van de kennis en het risicoprofiel van de cliënt kan hij voor complexere beleggingen kiezen, zoals niet-genoteerde aandelen.’

ABN AMRO Private Banking wil binnen advies volop inzetten op duurzaamheid. ‘We willen duurzaam advies mogelijk maken. Daarbij kan de cliënt, indien hij dat wil, enkel geadviseerd worden op basis van duurzame beleggingsoplossingen’, luidt het. Duurzaamheid is nu al een belangrijk thema binnen het discretionair beheer van de meeste private banken.

Kosten

De strengere regelgeving heeft een impact op de kosten van het beleggingsadvies. De verschillen tussen de private banken kunnen fors oplopen en ook in de private bank zelf kunnen de kosten afhangen van het belegde vermogen en de gekozen dienstverlening. ‘We passen onze diensten aan de noden en de wensen van onze cliënten aan. Omdat er zo veel ruimte is voor een persoonlijke aanpak, is het zeer moeilijk representatieve standaardtarieven te geven’, zegt Degroof Petercam.

We zijn ervan overtuigd dat veel mensen de vinger aan de pols willen houden, zelf willen beslissen en dat ook graag doen in samenspraak met een professionele sparringpartner.
Van Lanschot

Wie kosten wil vergelijken, kijkt het best uit of het all-intarieven zijn. De meeste bankiers hanteren zulke tarieven, maar niet altijd zijn de transactiekosten daarin inbegrepen. Duidelijk is wel dat de strengere regels voor beleggingsadvies tot hogere instapdrempels hebben geleid. Bij Van Lanschot Bankiers ligt de drempel voor advies nog op 500.000 euro.

‘We zijn ervan overtuigd dat veel mensen de vinger aan de pols willen houden, zelf willen beslissen en dat ook graag doen in samenspraak met een professionele sparringpartner. Er is in heel de maatschappij al genoeg betutteling. Mensen willen zelf beslissingen nemen’, is te horen bij Van Lanschot. ‘Beleggingsadvies is een stuk beleving en is daarnaast de beste manier om stapsgewijs en begeleid beleggingskennis op te doen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie