Ondernemers beleggen het liefst in ondernemers

Klanten van Quaestor Vermogensbeheer werden in een vroege fase indirect aandeelhouder van de Britse maaltijdbezorger Deliveroo. ©Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

Private bankiers bieden hun cliënteel ook private equity aan, niet-genoteerde ondernemingen. ‘Ondernemers hebben vaak meer voeling met een private-equity-investering dan met de aandelenportefeuille’, klinkt het.

In tegenstelling tot public equity wijst private equity op niet-beursgenoteerde aandelen. Er is ook een niet-genoteerde obligatievariant, private debt. Beide beleggingen worden ter diversificatie soms aangeboden aan het privatebankingcliënteel, doorgaans via fondsen. Het beheer van private equity en private debt valt onder een ander reglementair kader dan beleggingen in gewone aandelen of obligaties. ‘Bij het klassieke discretionair vermogensbeheer beheert de bankier de portefeuille rekening houdend met de wensen en het risicoprofiel van de klant.

Deliveroo

Private equity valt echter onder ad-hocadvies. Dat betekent dat de klant bij elke investering zijn akkoord moet geven. Alle investeringen staan met andere woorden los van elkaar. Er is geen sprake van een portefeuillecontext’, legt Geert Vastiau van Quaestor Vermogensbeheer uit Roeselare uit. Quaestor Vermogensbeheer is als privaat bankier vroeg begonnen met private equity.

In 2002 stapten de klanten in Creafund, in 2003 volgde Vectis, later waren er Hummingbird, Down2Earth, Sofindev, Victus Participations, Ergon, Vesalius… Zo werden ze onrechtstreeks eigenaar van bijvoorbeeld het Gentse softwarebedrijf Showpad en de Britse maaltijdbezorger Deliveroo.

Screenen

Ook Quaestor Vermogensbeheer biedt private equity aan via fondsen. ‘Wij screenen voortdurend private-equityfondsen. Die kunnen heel divers zijn: klassieke buy-outfondsen, venturecapitalfondsen (zowel vroege als latere fase), fondsen die focussen op bepaalde sectoren zoals technologie, voeding, biotech... Het is belangrijk een goede mix in de portefeuille te hebben. De kwaliteit van de beheerders is van cruciaal belang’, vervolgt Vastiau.

Wie in private equity investeert, moet beseffen dat hij doorgaans tien jaar niet aan zijn geld kan.

Als Quaestor een bepaald fonds heeft geselecteerd, worden geïnteresseerde klanten uitgenodigd op een voorstelling van het fonds dat kapitaal zoekt. ‘Zo hebben de klanten voeling met dat waarin ze investeren en kunnen ze hun beslissing op de beste manier nemen’, zegt Vastiau. ‘Vooral de ondernemers en de ex-ondernemers in ons klantenbestand hebben een voorkeur om te investeren in private equity. Ze hebben dikwijls meer voeling met die investering dan met een beursgenoteerde aandelenportefeuille’, zegt Vastiau.

De geselecteerde private-equity-fondsen moeten op kwartaalbasis rapporteren. Bovendien komt elke beheerder jaarlijks een toelichting geven. ‘Voor onze klanten zijn die ontmoetingen leerrijk en ze kunnen er contacten leggen.’

Verwend

Beleggers in private-equityfondsen hebben de voorbije jaren in de meeste gevallen mooie rendementen behaald. ‘We zijn de voorbije 15 jaar verwend geweest. De dalende rente heeft de waarderingen de hoogte in gejaagd (vooral van buy-outfondsen). Daardoor kunnen de fondsen die enkele jaren geleden gestart zijn bedrijven verkopen aan hogere ‘multiples’ (waarderingsratio’s, red.) dan die waartegen ze destijds zijn ingestapt. Tot hiertoe lag het gemiddelde jaarrendement van de fondsen waarin we investeerden op 25 à 30 procent’, zegt Geert Vastiau.

Het risico van investeringen in private equity is niet hoger of lager dan dat van de beurs. Het is vooral een ander risico.
Geert Vastiau
Quaestor Vermogensbeheer

Dat rendement mag niet doorgetrokken worden, waarschuwt Quaestor Vermogensbeheer. ‘De winstverwachting voor de toekomst zal wellicht lager zijn door de hogere aankoopwaardering en de concurrentiële markt. Een goede selectie van fondsen zal nog belangrijker worden.’ JPMorgan Asset Management zegt dat een goede private-equityportfolio op lange termijn een rendement kan behalen dat 4 à 5 procentpunten hoger ligt dan het rendement op de beurs.

Nadeel

De geringe verhandelbaarheid van de belegging is het voornaamste nadeel van private equity. De liquiditeit is zeer beperkt of quasi onbestaande. Wie in private equity stapt, kan niet zomaar uitstappen. Een private-equityfonds werkt met ‘committed capital’ en ‘capital calls’. Committed capital wil zeggen dat je als investeerder aangeeft wat je maximaal wil investeren. Een capital call is het letterlijk ‘afroepen’ van kapitaal door een fonds naarmate het participaties neemt.

Als belegger bepaal je dus wel hoeveel je maximaal investeert, maar niet wanneer je geld moet storten of terugkrijgt. Een belegger ziet zijn geld terug als het fonds participaties verkoopt. De verkoopopbrengst vloeit naar de investeerders. ‘Klassiek heeft een private-equityfonds een looptijd van tien jaar. In de eerste helft van zijn levensduur zal het fonds geld opvragen om het in de desinvesteringsperiode terug te storten’, zegt Vastiau.

Net als beursbeleggers lopen beleggers in private equity een bedrijfsrisico, eigen aan het aandeelhouderschap. ‘Ik vind het risico niet noodzakelijk hoger of lager dan dat van de beurs, het is vooral een ander risico. Public equity heeft het nadeel van een soms manisch-depressieve marktomgeving. En private equity heeft het nadeel van de beperkte verhandelbaarheid. We vinden een combinatie van beide de beste keuze’, besluit Vastiau.

Lees verder

Advertentie
Advertentie