Op zoek naar het beste fonds voor uw vennootschap

©Pieter Van Eenoge

Beleggen via een managementvennootschap doet u voortaan misschien het best via een speciaal fondsenvehikel. Maar staar u niet blind op de fiscale voordelen.

In het Zomerakkoord van 2017 besliste de regering een meerwaardetaks op aandelen in de vennootschapsbelasting op te nemen. ‘Een rechtspersoon die zonder speciaal vehikel in aandelen stapt, kan moeilijk het risico/rendement van een investering in aandelen beheren. De return (meerwaarde) op risicokapitaal is belastbaar, het risico (minwaarde) op die aandelenbelegging kan fiscaal niet worden verreken. Zonder DBI-mogelijkheid is het voor vennootschappen vrijwel onmogelijk risicokapitaal te verschaffen’, zegt Marc Steven, zaakvoerder van de vermogensbeheerder Leo Stevens & Cie.

DBI-fondsen zijn fiscaal interessant voor management-, patrimonium- en commerciële vennootschappen, maar daarom zijn ze nog niet geschikt voor elke bedrijfsklant.
Peter Bossaer
Société Générale Private Banking

Het acroniem DBI staat voor definitief belaste inkomsten. De inkomsten die het DBI-fonds uitkeert, zijn volgens de fiscus al belast en dus niet meer onderhevig aan de vennootschapstaks. Een DBI-fonds moet zich wel aan enkele spelregels houden. Een DBI-fonds mag alleen in individuele aandelen beleggen en moet ‘goede inkomsten’ genieten. Goede inkomsten zijn inkomsten uit bedrijfswinsten die al een normaal belastingtarief hebben ondergaan. Beleggen in bedrijven die hun zetel in een belastingparadijs hebben, is uit den boze.

‘We hebben een ruling afgesloten die ervoor zorgt dat ons beleggingsuniversum, waarmee we werken bij onze DBI-fondsen, aan de zogenaamde taxatievereiste voldoet. De DBI-aftrek kán gaan tot 100 procent voor dividenden en meerwaarden, maar het is niet omdat je in een DBI-bevek belegt dat je ook 100 procent DBI-aftrek krijgt. Onze ruling biedt de investeerders daarom zekerheid’, zegt Pascal Cornelis, managing director van Value Square.

Fiscaliteit mag nooit de belangrijkste reden zijn om in het ene of het andere fonds te stappen.
Een privaatbankier zonder DBI-fonds

DBI-fondsen moeten jaarlijks minstens 90 procent van hun inkomsten, zowel dividenden als gerealiseerde meerwaarden, uitkeren. Daarom zijn DBI-fondsen voor particuliere beleggers weinig interessant vanuit fiscaal oogpunt. Jean-Michel Segers van Deutsche Bank: ‘Deze fondsen betalen grote dividenden uit waarop individuele investeerders 30 procent roerende voorheffing verschuldigd zijn. Voor individuele beleggers zijn kapitalisatiefondsen of gewone distributiefondsen beter.’ Deutsche Bank is een van de weinige banken zonder DBI-fonds. ‘Ons cliënteel bestaat bijna volledig uit particuliere beleggers, waardoor er geen nood is aan een DBI-fonds’, zegt Segers.

 

De grootbank die geen eigen DBI-fonds heeft

ING België is de enige grootbank en een van de weinige privaatbankiers met rechtspersonen als klant zonder een eigen DBI-fonds. Je kan bij ING wel DBI-fondsen van derden kopen. Hoofd private banking Thierry Van Alphen somt drie nadelen op van een DBI-fonds.

1.
‘Omdat bijna alle inkomsten - inclusief dividenden - jaarlijks worden uitgekeerd, moet een vennootschap die opbrengsten ook jaarlijks herbeleggen in het DBI-fonds. Daardoor lopen de instapkosten hoog op.’ Belangrijk: sommige DBI-fondsen rekenen geen instapkosten aan.

2.
‘Met een DBI-fonds beleg je beperkt gespreid. De meeste fondsen beleggen alleen in Europese en/of Amerikaanse aandelen om geen risico’s te lopen voor DBI-aftrek. Landen als Japan, Canada, groeilanden en niet-EU-landen vallen doorgaans uit de boot.’

3.
‘De fiscale besparing bedraagt 1,77 procent, met name 6 procent verwacht aandelenrendement vermenigvuldigd met 29,58 procent vennootschapstaks (tarief 2018 en 2019).’ Dat is in het beste geval, want meestal zijn niet alle dividenden van een DBI-bevek vrijgesteld. Vanaf 2020 zakt de vennootschapstaks naar 25 procent, waardoor de fiscale besparing zakt naar 1,5 procent. ‘Met het beperkte aanbod aan DBI-fondsen beleg je niet in de beste fondsen. Het nettorendement ligt bij andere fondsen vaak hoger, ondanks de minder gunstige fiscaliteit.’


Geschikt of niet?

'In feite zijn DBI-fondsen geschikt voor iedereen die in een vennootschap kapitaal kan opbouwen of ter beschikking heeft om te investeren. DBI-fondsen lenen zich uitermate voor mensen die een pensioenkapitaal mee wensen op te bouwen in hun vennootschap of gebruikmaken van fiscale regimes zoals de liquidatiereserves en daardoor enkele jaren met kapitaal ‘geparkeerd’ zitten in hun vennootschap’, zegt Pascal Cornelis van Value Square.

DBI-fondsen zijn zonder twijfel fiscaal interessant voor management-, patrimonium- of commerciële vennootschappen, maar daarom zijn ze nog niet geschikt voor elke bedrijfsklant, waarschuwt Peter Bossaer van Société Générale Private Banking. ‘Ons DBI-fonds richt zich tot bedrijven die aan de Belgische vennootschapsbelasting zijn onderworpen en die een aandelenrisico willen lopen. Elk bedrijf moet echter de afweging maken tussen verschillende factoren: diversificatie, risicoprofiel, enzovoort. Wij bieden hun alvast ook de mogelijkheid te beleggen in ons gemengd dakfonds. Dat belegt in de betere gemengde fondsen die op de Europese fondsenmarkt beschikbaar zijn’, zegt Bossaer.

Onder particuliere beleggers zijn gemengde fondsen populair, leren de statistieken van de fondsenvereniging Beama. Maar DBI-fondsen mogen dus niet gemengd zijn, het fonds mag alleen aandelen bevatten.

Trackrecord?

‘Ik maak me zorgen over het feit dat vennootschappen na een tien jaar lange beurshausse worden aangetrokken door een fiscaal interessant vehikel dat volledig uit aandelen bestaat. Beleggers moeten zich afvragen of het nu het juiste moment is om in aandelen te stappen’, klinkt het bij een privaatbankier die geen DBI-fonds in zijn aanbod heeft.

De specialist wijst op enkele bedenkelijke historische rendementen van sommige DBI-fondsen. ‘Ze genieten om fiscale redenen van netto-instromen, terwijl je niet vrolijk wordt van het trackrecord. Fiscaliteit mag nooit de belangrijkste reden zijn om in het ene of het andere fonds te stappen.’

Veel DBI-fondsen hebben nog geen trackrecord omdat ze pas na de aankondiging van het Zomerakkoord zijn opgericht. MC Equities DBI, een fonds van de beursvennootschap Merit Capital, werd in september boven het doopvont gehouden. ‘Wij hebben een ruling aangevraagd en verkregen op de grootste twintig marktkapitalisaties van België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, en op de grootste honderd marktkapitalisaties van de Verenigde Staten. Uit dat universum stellen we een portefeuille samen waarbij we in eerste instantie selecteren op fundamentele indicatoren zoals de groei van de winst, de omzet, de marges en de kasstromen. Dat resulteert in een portefeuille van marktleiders die bovengemiddeld presteren op de beurs’, zegt Rob Siegersma, lid van het investeringscomité van Merit Capital.

Sommige fondsen volgen wel een quasi identieke strategie als andere bestaande fondsen, zodat die laatste een idee kunnen geven. ‘De Crelan-Econopolis Global Equity DBI bevek is een bijna kopie van het al langer lopende Econopolis Global Equity fonds (lancering augustus 2015) en van Crelan Econostockx (december 2013)’, zegt Bob Leysen van Econopolis. ‘We stellen de portefeuille samen puur op basis van onze overtuigingen zonder naar een referentie-index te kijken.’

Strategie?

In de tabel hiernaast delen we de bestaande DBI-fondsen in volgens aandelenstrategie. Samengevat beleggen ze of in Europese of eurozoneaandelen, of in Amerikaanse aandelen, of in een combinatie van beide.

©Mediafin

Degroof Petercam AM heeft enkele originele fondsen. DPAM DBI-RTD B Equities US is het enige DBI-fonds dat zuiver in Amerikaanse aandelen investeert. Met DPAM DBI-RDT B Equities EMU biedt Degroof Petercam ook het enige indexfonds aan. Door louter de MSCI EMU-index te schaduwen kan de groep de beheerskosten beperken tot 0,81 procent.

Het nieuwe fonds van Value Square is ook apart door de focus op familiebedrijven. ‘We hebben niet zomaar een aandelenfonds opgericht dat ook aan de DBI-vereiste voldoet. Ons uitgangspunt is investeren in familiale bedrijven, volgens een waardeaanpak en dat wereldwijd’, zegt Pascal Cornelis van Value Square. Het fonds Value Square Fund Business Holdings DBI-RDT is ook te koop via de onlinebrokers Binck en Bolero, zij het via een telefonisch order.

Heel wat DBI-fondsen richten zich op Europese aandelen, zoals het fonds Dierickx Leys Fund II DBI. ‘Gezien de onduidelijkheid over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk hebben we die aandelen uitgesloten’, zegt beheerder Werner Wuyts. ‘In die groep Europese aandelen focussen we op bedrijven met een sterke en efficiënt georganiseerde portefeuille producten of diensten. Ze bieden stevige marges en genereren voldoende kasstromen. De winsten zijn bij voorkeur redelijk voorspelbaar en de balansstructuur is goed. Dit type van bedrijven beschikt over een stevige balans, wat ze minder afhankelijk maakt van de bank bij de financiering van hun activiteiten.’


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie