Vermogende beleggers gaan op koopjesjacht

Een kunstwerk in het Gentse kantoor van Delen Private Bank. ©Katrijn Giel

Als gevolg van de coronacrash hebben privatebankingklanten de waarde van hun beleggingsportefeuilles fors zien dalen. Dat heeft hen niet weggejaagd van de beurzen, maar wel aangezet tot (bij)kopen. ‘De meeste klanten maken niet hun eerste crisis mee.’

Na het uitstekende beursjaar 2019 hebben de meeste beleggingsportefeuilles dit jaar een klap gekregen. De coronacrisis heeft een wereldwijde recessie veroorzaakt en de bedrijfswinsten en aandelenkoersen fors doen dalen. De beurzen hebben sinds het dieptepunt van midden maart weliswaar een deel van het zware verlies goedgemaakt, maar de meeste aandelen noteren nog altijd veel lager dan begin januari.

Het duurt wellicht nog even vooraleer de aandelenmarkten de recente piek van februari evenaren. Het ziet ernaar uit dat het herstel van de wereldeconomie moeizaam en heel geleidelijk zal gebeuren. Veel economen verwachten dat de economische activiteit pas over twee tot drie jaar weer even hoog is als eind vorig jaar.

Private banken zeggen dat weinig vermogende particuliere beleggers massaal aandelen hebben verkocht, blijkt uit een rondvraag van De Tijd. ‘We hebben de indruk dat er minder onrust is dan tijdens de financiële crisis van 2008’, zegt Johan Gallopyn, analist bij de beleggingsdesk van Degroof Petercam. ‘De meeste klanten vertrouwen erop dat de crisis tijdelijk is. Er zijn er amper die een groot deel van of zelfs de hele portefeuille willen verkopen.’

Elders is hetzelfde te horen. ‘De meeste klanten maken niet hun eerste crisis mee en blijven er rustig bij’, weet Rudy Vandorpe, hoofd portefeuillebeheer van ING België. ‘Sommigen gaan wel over tot de volledige verkoop van de portefeuille.’ Belfius zegt dat heel weinig klanten emotioneel hebben gereageerd.

Schip op koers

Delen Private Bank merkt op dat 90 procent van haar klanten kiezen voor discretionair vermogensbeheer. Dat wil zeggen dat de bank het vermogen van de klant beheert. ‘Die klanten hebben de intentie te beleggen op lange termijn. Ze rekenen erop dat de bank ook tijdens zwaar weer het schip op koers houdt. De ervaring leert dat in crisissen maximaal 1 procent van onze klanten uitstapt.’

In plaats van aandelen te verkopen hebben vermogende beleggers de jongste maanden veeleer aandelen gekocht, signaleren de meeste private banken. ‘Onze klanten hebben van de correctie gebruikgemaakt om netto significant bij te kopen’, zegt Puilaetco.

Deutsche Bank laat weten dat het aantal aandelentransacties in maart een recordhoogte bereikte. ‘De meeste van onze privatebankingklanten zagen de terugval als een opportuniteit om te kopen aan een verlaagde koers. Er waren in maart drie keer zoveel aankooptransacties als verkooptransacties. In april zijn de volumes gedaald, maar waren er nog altijd meer aan- dan verkopen.’

De banken zeggen dat de meeste klanten niet anders tegen risico’s aankijken dan voor de crisis. KBC ziet bijna geen wijzigingen van de risicoprofielen. ‘Sommige klanten zijn overgestapt naar defensievere fondsen, maar dat blijft een minderheid. Erik Joly, de hoofdeconoom van ABN AMRO België, sluit zich daar bij aan. ‘Klanten hebben hun risicoprofiel niet aangepast.’ Hij vindt dat dat getuigt van standvastigheid en gezond verstand.

Beleggingsstrategie

Verscheidene banken hebben de jongste maanden enkele keren de strategie van de portefeuilles die ze zelf beheren bijgestuurd. Ze hebben in februari, bij de start van de coronacrisis, het gewicht van aandelen afgebouwd. Na de forse koersdaling in de eerste helft van maart hebben de banken aandelen bijgekocht. Maar in april hebben ze weer aandelen verkocht, omdat de beurzen sterk waren opgeveerd.

De meeste banken zijn nu relatief voorzichtig over de beurs. ‘Na het forse herstel zijn we voor aandelen teruggekeerd naar een licht onderwogen positie. De onzekerheid over de macro-economische gevolgen van de crisis en een mogelijke tweede besmettingsgolf zetten er ons niet toe aan meer risico’s te nemen’, zegt Belfius. Ook KBC, ING, Degroof Petercam en ABN AMRO investeren wat minder dan normaal in aandelen.

BNP Paribas Fortis is iets optimistischer over de beurs. ‘Vandaag zijn we eerder neutraal over aandelen’, zegt hoofdstrateeg Philippe Gijsels. ‘We geloven dat er op langere termijn nog altijd waarde zit in de aandelenmarkt.’

Technologie en farma

Technologie, telecom en farma zijn bij veel banken de favoriete sectoren voor het aandelenluik van de portefeuilles. ‘De sector informatietechnologie heeft de productielijnen niet moeten stil leggen’, onderstreept Joly. ‘Die activiteit is een blijver. Denk aan videovergaderen en onlinebestellingen.’

Gallopyn verwacht dat de farmasector het goed blijft doen. ‘Het is onwaarschijnlijk dat de budgetten daar de komende jaren zullen krimpen.’ Gijsels voegt eraan toe dat ook biotech het goed zal blijven doen. ‘De pandemie heeft de aandacht voor gezondheid alleen maar doen toenemen.’

KBC, ING en Delen vinden ook bedrijven die niet-duurzame consumptiegoederen produceren aantrekkelijk. ‘We kiezen voor sectoren met een lage gevoeligheid voor een groeivertraging, stabiele winstgroei en kasstromen, stevige balansen en een duurzame omzetgroei’, zegt Philippe Delfosse, aandelenstrateeg van KBC Private Banking. Steven Vandepitte van ING merkt op dat de sector van courante consumptiegoederen aantrekkelijke dividenden uitkeert.

We zijn zeer voorzichtig met conjunctuurgevoelige aandelen.
Puilaetco

Over de aandelen van sommige andere sectoren zijn vermogensbeheerders veel minder enthousiast. ‘We zijn zeer voorzichtig met conjunctuurgevoelige aandelen, transport en luchtvaart’, zegt Puilaetco. Deutsche Bank voegt daar nog het toerisme en de horeca aan toe.

Dat zijn niet toevallig bedrijfstakken die zeer zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. De wereldeconomie worstelt met de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie van de jaren 30 en het luchtverkeer van passagiers ligt bijna plat. Hoewel de landen geleidelijk aan de grenzen heropenen, zal het aantal toeristen dit jaar veel lager liggen dan vorig jaar. Veel mensen zijn nog bang om te reizen en verkiezen een vakantie in eigen land.

Delfosse zegt dat hij energieaandelen en industriële en financiële aandelen mijdt. De recessie heeft de vraag naar olie en andere energiebronnen sterk doen dalen. De banken moeten grote provisies aanleggen voor kredietverliezen, omdat veel bedrijven en gezinnen hun schulden wellicht niet kunnen terugbetalen.

Vandepitte is terughoudend tegenover aandelen van bedrijven met een zwakke balans. Dergelijke ondernemingen zijn bij een daling van de omzet en rode cijfers veel kwetsbaarder dan bedrijven met een stevig eigen vermogen.
Gallopyn beklemtoont dat elke sector winnaars en verliezers telt. ‘We zien in bepaalde markten een winner takes it all. Denk aan Netflix tegenover zijn sectorgenoot Pro-Sieben of Amazon en Zalando tegenover H&M en Zara.’

Obligaties

In het obligatieluik van de portefeuille heeft het grotere renteverschil tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties in maart bij enkele banken de interesse voor bedrijfspapier doen toenemen. ‘We hebben winst genomen op staatsobligaties en onze positie in bedrijfsobligaties met een kwaliteitsrating opgetrokken’, zegt Vandepitte. Vermogensbeheerders stippen aan dat de Europese Centrale Bank met haar massale obligatieaankopen de markt ondersteunt.

Delen zegt dat het al voor de coronacrisis meer de nadruk legde op de kredietkwaliteit van obligaties. ‘Het extra rendement van dynamische obligaties, zoals eeuwigdurende en high-yieldobligaties, woog niet meer op tegen het extra risico. Die strategie heeft geloond tijdens de coronacrisis, toen we een duidelijke vlucht naar kwaliteit zagen.’

Vastgoed

De forse daling van de aandelenkoersen heeft volgens vermogensbeheerders niet geleid tot een stijgende interesse in vastgoedaandelen of fysiek vastgoed. ‘Onze klanten zijn in eerste instantie geschrokken van de val van de sector’, zegt Sandra Vandersmissen, vastgoedanaliste van BNP Paribas Fortis. ‘De impact van de coronacrisis op de beurskoersen van vastgoedbedrijven was zeer groot. Dat verrast voor een sector die in normale beurstijden eerder defensief is.’ Vooral commercieel vastgoed en kantoorvastgoed kregen klappen.

Fysiek vastgoed is minder aantrekkelijk dan tien jaar geleden.
Johan Gallopyn
Analist op de beleggingsdesk van Degroof Petercam

Gallopyn ziet ook een reden waarom er in tegenstelling tot in 2008 geen massale verschuiving is naar fysiek vastgoed. ‘Vermoedelijk omdat de prijzen minder aantrekkelijk zijn dan tien jaar geleden en omdat er toch wat meer fiscale onzekerheid speelt.’ Sommige politieke partijen willen vermogende Belgen meer doen bijdragen, onder meer via een belasting op reële huurinkomsten.

Filip De Smet van ING vindt de dip van de vastgoedaandelen wel een opportuniteit om enkele interessante aandelen weer op te pikken. Delen daarentegen laat weten dat er in zijn portefeuilles bijna geen vastgoed zit. ‘Dat is een bewuste keuze. In het globale vermogen van klanten zit vaak al fysiek vastgoed.’

Goud

Verscheidene spelers melden dat ze zelf meer investeren in goud, dat vaak als een veilige haven wordt beschouwd. Degroof Petercam heeft zijn goudpositie in de portefeuilles in februari opgetrokken. Gallopyn: ‘Het is een activaklasse die beschermt tegen de forse geldcreatie van de centrale banken en bescherming biedt tegen inflatie. De opportuniteitskosten van goud zijn dankzij de lage rentes zeer laag.’ Ook ING heeft het gewicht van goud in de portefeuilles verhoogd.

Voorts zijn er klanten die op eigen initiatief meer goud kopen. ‘Sommige klanten hebben gevraagd wat goud te kopen als bescherming voor de portefeuille’, signaleert Vandorpe. Bezorgdheid over de impact van de coronacrisis op de economie heeft de goudprijs in euro onlangs doen stijgen naar een recordhoogte.

Lees verder

Advertentie
Advertentie