Vermogende klanten vinden weg naar fondsen van derden

©Pieter Van Eenoge

De toegang tot externe beleggingsfondsen is al goed ingeburgerd bij de klanten van private banking. Al verschilt de toegankelijkheid nog sterk van bank tot bank.

Geen enkele fondsbeheerder kan de beste zijn in alle activaklassen. Dat is het basisprincipe achter open architectuur, waarbij banken niet alleen de eigen huisfondsen in de etalage zetten, maar ook fondsen van externe fondsbeheerders.

Private banking

©Pieter Van Eenoge

  • Private bankers richting hun pijlen op millenials: wil je als bankier mee zijn, dan moet je de taal van jongeren spreken.
  • In kaart: Brussel is hotspot voor vermogende Belgen
  • Aan tafel bij de familie Rotschild

Bijlage Private banking, donderdag 22 oktober gratis bij De Tijd

Die open architectuur is in België nog niet wijd verspreid. De particuliere beleggers die hun weinige spaarcenten bij een grootbank in een fonds willen stoppen, krijgen doorgaans alleen toegang tot de huisfondsen van hun bank. Wie bij fondsensupermarkten als MeDirect, Binck, Keytrade of Deutsche Bank aanklopt, krijgt wel een uitgebreid aanbod van binnen- en buitenlandse beheerders. Idem voor wie via zijn verzekeraar in tak23-fondsen belegt.

Private banking ziet de toegang tot externe fondsen nog vaak als een geprivilegieerde dienst. KBC Private Banking volgt voor haar adviesklanten een 50-tal externe fondsen van 13 verschillende beheerders.

‘Als criterium om op onze advieslijst opgenomen te worden, hanteren we het complementariteitsprincipe. Bepaalde regio’s, activaklassen of beheerstijlen die we via onze eigen fondsen niet aanbieden, komen in aanmerking om deel uit te maken van ons aanbod van externe fondsen. Ook in discretionair beheer (waarbij de bank naar eigen goeddunken het vermogen van de klant belegt, red.) kunnen fondsen van andere partijen worden opgenomen. Ook hier hanteren we het complementariteitsprincipe. In het recente verleden hebben we bijvoorbeeld enkele alternatieve fondsen van externe partijen opgenomen’, zegt de bank.

Open architectuur is een van onze unieke verkoopargumenten.
ING Private Banking

Ook bij DPAM, dat een uitgebreid eigen fondsenaanbod heeft, is open architectuur complementair aan het eigen aanbod. ‘We gebruiken fondsen van derden vooral op domeinen waar we niet de middelen of expertise hebben om een actieve interne strategie te voeren. Dat aanbod van fondsen van derden is een aanvulling op ons eigen aanbod van voorgestelde strategieën.’ De lijst van DPAM bestaat uit 80 fondsen van derden. ‘We werken zowel met grote als met kleine spelers.’

Belfius Private Banking richt zich in de eerste plaats op zijn samenwerking met de vermogensbeheerder Candriam. Daarnaast staat de deur open voor fondsen van andere spelers. ‘Onze beheerders nemen soms externe fondsen op in hun discretionaire mandaten of in de fondsen van fondsen. Voorts bieden we in advies verschillende oplossingen aan die specifiek voor Belfius ontwikkeld werden door BlackRock en JPMorgan.’

Uitgesproken

ING Private Banking trekt de kaart van open architectuur zeer uitgesproken. ‘We durven het zelfs een van onze unieke verkoopargumenten te noemen. Zowel in discretionair beheer als in advies werken wij proactief met 150 fondsen van ongeveer 50 fondsenhuizen, van de zeer grote huizen tot kleinere fondsenboetieken. Daarnaast zijn we actief met een ruim aanbod van passieve oplossingen of trackers. Onze fondsenspecialisten werken daarvoor samen met een onafhankelijk onderzoeksteam.’

In private banking is ABN AMRO Private Banking al jaren een speler met een zeer uitgesproken toepassing van open architectuur. Van al het in fondsen belegd geld zit slechts 15 procent in interne fondsen. ‘Onze afdeling ABN AMRO Investment Solutions screent het wereldwijde fondsenaanbod om de beste strategie en beheerder te kunnen selecteren. Het team heeft bijna 25 jaar ervaring. Zijn selectie vormt de basis voor beleggingsadvies en discretionair vermogensbeheer. Momenteel volgen we 446 fondsen verspreid over 50 beheerders.’

Onze afdeling ABN AMRO Investment Solutions screent het wereldwijde fondsenaanbod om de beste strategie en beheerder te kunnen selecteren.
ABN AMRO Private Banking

In discretionair beheer maakt ABN AMRO ook gebruik van wat het ‘open architectuur 2.0’ noemt. ‘Daarbij stellen we het fondsenplatform open voor externe beheerders. Op die manier heeft onze cliënt exclusief toegang tot beheerders die in België niet aan bod zouden komen. Die manier van werken is kostenefficiënt en transparant. Zo brengen we multi- of singlemanagerfondsen uit, waarbij het beheer van de portefeuille in handen is van externe beheerders. De naam van de externe beheerder is vermeld in de naam van het fonds’, zegt fondsenspecialist Peter Bossaer.

Meer informatie

Open architectuur houdt stand in private banking, ook al heeft de Europese MiFID II-richtlijn belangrijke gevolgen gehad voor de aanbieders van externe fondsen. Door de richtlijn moeten banken veel duidelijker documenteren en moeten ze over meer informatie van de fondsen beschikken. ‘Toch heeft de richtlijn geen gevolgen gehad op ons aanbod’, zeggen de banken.

We voegen externe fondsen alleen toe als ze complementair zijn met ons eigen aanbod.
KBC Private Banking

‘Wel zijn we bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met een dataleverancier die ons alle wettelijke informatie zoals essentiële beleggersinformatie en kosteninformatie aanlevert om tot een fondsenverkoop over te gaan. Dankzij die samenwerking kunnen we onze klant een heel ruim aanbod blijven aanbieden van externe fondsen’, zegt KBC.

De coronacrisis heeft nauwelijks een impact gehad op de vraag naar externe fondsen. De meeste banken spreken van een al enkele jaren durende stagnering van de vraag. ‘Onze klanten zitten voor amper 3 à 5 procent van hun vermogen belegd in fondsen in externe fondsen. Dat percentage is door de jaren heen vrij stabiel gebleven. We merken geen toenemende vraag’, zegt Belfius.

Bij DPAM is er vooral vraag naar duurzame fondsen. ‘Omdat DPAM op dat domein een uitgebreid aanbod heeft, is het niet meer dan logisch dat we ons richten op onze eigen strategieën om aan deze toenemende vraag te voldoen’, zegt DPAM.

Lees verder

Advertentie
Advertentie