Verstaat u uw bankier wel?

U hoort het woord MiFID vallen als u met uw bankier praat? Haal adem en verwacht u aan een waslijst met vragen. ©Photo News

Nu de coronacrisis uw portefeuille door elkaar schudt, luidt het devies meer dan ooit: praat met uw bankier. Maar zelfs met de beste Skype- of Zoom-verbinding kunt u niet altijd vatten waar uw private bankier het eigenlijk over heeft. Een wegwijs in het privatebankingjargon.

Discretionair beheer

De meeste klanten van private banken en vermogensbeheerders kiezen voor discretionair beheer van hun tegoeden. Een duur woord om te zeggen dat u uw bank de toelating hebt gegeven om alle beleggingsbeslissingen te nemen. Uiteraard wordt vooraf alles eerst goed doorgepraat met de klant, die ook voortdurend op de hoogte moet worden gehouden. 

Instapdrempel

Praat u wel met de juiste bankier? België telt dan wel talloze private banken, niet elke instelling mikt op hetzelfde type klant. Heel veel private banken en vermogensbeheerders bieden hun klanten pas een meer gepersonaliseerde service aan als hun minimumvermogen tussen 500.000 en 1 miljoen euro bedraagt. Private bankiers bieden een uitgebreider gamma financiële producten aan en staan hun klanten bij voor onder andere successieplanning. 
Al ligt de instapdrempel soms lager. Bij BNP Paribas Fortis kunt u al vanaf 250.000 euro een beroep doen op privatebankingdiensten, bij ING België krijgt u al een enigszins gepersonaliseerde service vanaf 100.000 euro. Al kan het ook in de andere richting gaan: veel banken hebben ook een wealthmanagementafdeling, die zich toespitst op klanten met meer dan 5 miljoen euro.

ESG

ESG is het hipste drieletterwoord van het moment in de privatebankingwereld. De afkorting staat voor Environment, Social en Governance: klimaat, sociale gelijkheid en deugdelijk bestuur.
Beleggers hechten niet langer alleen belang aan hogere rendementen. Ze willen dat hun beleggingen ook zo duurzaam mogelijk zijn en voldoen aan alle ESG-criteria. Banken en vermogensbeheerders staan onder druk om zich zo verantwoord mogelijk te tonen in hun beleggingsbeleid.
Om ervoor te zorgen dat klanten iets minder huiswerk moeten maken om de juiste beleggingsbeslissing te nemen, heeft de bankenkoepel Febelfin een kwaliteitslabel gelanceerd voor duurzame financiële diensten. Intussen kleeft dat Towards Sustainability-label op 410 producten die samen 175 miljard euro onder beheer hebben.

Adviserend beheer

In tegenstelling tot bij discretionair beheer zit u als klant nog zelf aan de knoppen en neemt u de beleggingsbeslissingen. Dat gebeurt wel op advies van uw private bankier of vermogensbeheerder.

KYC

Staat voor Know Your Customer of ken uw klant. Het is al enige tijd een evergreen in elk onderhoud met uw bankier. Sinds twee jaar geleden schandalen losbarstten bij ING en Danske Bank staat de strijd tegen witwassen hoog op de prioriteitenlijst bij Europese banken en vermogensbeheerders. Die zijn wettelijk verplicht om klanten en transacties te controleren op twijfelachtig gedrag dat kan wijzen op witwaspraktijken of andere frauduleuze constructies. 

Daarom moeten ze ook de identiteit van hun klanten en de oorsprong van hun vermogen achterhalen.
Net omdat de strijd tegen witwassen belangrijker is geworden - zeker bij de toezichthouders - vragen banken nu veel harder door bij hun klanten en moeten die soms documenten van jaren terug kunnen voorleggen om een transactie te kunnen laten plaatsvinden. 

MiFID

U hoort het woord MiFID vallen tijdens uw gesprek met uw private bankier? Haal even diep adem, want de kans is groot dat u niet veel later een waslijst aan (online-) vragenlijsten moet invullen of enkele ingewikkelde kostentabellen voorgeschoteld krijgt.
MiFID - we besparen u de volledige naam - is de Europese consumentenrichtlijn die banken en vermogensbeheerders al sinds 2008 verplicht om het beleggingsprofiel van hun klanten in te schatten.
Als u bij een nieuwe financiële instelling aanklopt, zal die eerst en vooral proberen te achterhalen of u een conservatieve belegger bent, dan wel een wat meer agressieve investeerder. MiFID verplicht de banken er ook toe hun klanten ieder kwartaal een gedetailleerde stand van zaken van hun portefeuille te geven.
Sinds de MiFID-regels een tweetal jaar geleden werden aangescherpt, moeten klanten jaarlijks ook een gedetailleerd overzicht krijgen van alle kosten die hen werden aangerekend voor alle beleggingen. Die kosten moeten zowel in percentages als in absolute cijfers worden weergegeven, waardoor u een duidelijk beeld krijgt van wat uw bank u nu eigenlijk aanrekent. 

Strafrente

Moet u betalen om uw spaargeld bij uw bank te parkeren? Belgische banken zijn wettelijk wel verplicht om minimaal 0,11 procent rente te bieden op gereglementeerde spaarboekjes. Maar voor vermogende privatebankingklanten bestaat de kans dat ze een strafrente moeten betalen als ze veel spaargeld op hun rekening hebben staan. Banken moeten spaargeld dat ze niet omzetten in kredieten parkeren bij de Europese Centrale Bank, en die vraagt daar geld voor. De negatieve rente op dat ‘overtollig spaargeld’ bedraagt 0,5 procent.
In België rekent Puilaetco Dewaay een strafrente aan voor wie meer dan 5 miljoen euro cash op de rekening heeft staan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie