Regelgeving bedreigt winst private banken

Het retrocessiedossier zit bij EU-commissaris Jonathan Hill. ©Photo News

Nakende Europese regelgeving zet private banken en andere spelers onder druk: ze riskeren een deel van hun inkomsten en winst te verliezen. Dat kunnen ook de klanten merken.

bert broens

Ruim vijf jaar. Zo lang al is sprake van het afschaffen van de zogenaamde retrocessies. Dat zijn de vergoedingen die spelers op de financiële markt krijgen voor klanten die ze aanbrengen bij een beleggingsfonds. Het systeem kwam onder vuur te liggen door de bankencrisis van 2008. Het heette niet transparant genoeg te zijn en de tussenpersonen kregen het verwijt dat ze vooral de beleggingen aanprijzen waaraan ze zelf het meest verdienen.

In enkele landen zoals Nederland en Groot-Brittannië zijn retrocessies al in de ban gedaan. Europa bereidt een algemeen verbod voor, maar dat is een werk van erg lange adem. Begin 2017 zou het zover moeten zijn. Dan wordt nieuwe Europese regelgeving (MiFID II/MiFIR) rond consumentenbescherming van kracht. Die verbiedt de vergoedingen bij vermogensbeheer en onafhankelijk beleggingsadvies. Bij andere beleggingsdiensten kunnen ze wel nog, maar alleen als bepaalde voorwaarden vervuld zijn, zoals voldoende transparantie.

Hoe de regels er precies zullen uitzien, is nog onduidelijk. Want de definitieve teksten van de Europese regels dateren dan wel van april 2014, over de uitvoeringsmaatregelen wordt nog gesproken. De Europese marktenwaakhond ESMA legde de Europese Commissie eind 2014 zijn voorstellen voor.

De Commissie - het dossier is er in handen van commissaris Jonathan Hill - moet zich nog uitspreken, waarna het Europees Parlement en de Raad nog hun zegje krijgen. De Belgische waakhond FSMA zal allicht de Europees lijn volgen.

Welke concrete gevolgen zal zo’n verbod hebben? Bij een ongewijzigd beleid zullen de verkopers flink wat inkomsten verliezen. Alleen al voor België worden die inkomsten geraamd op enkele honderden miljoenen euro’s.

De consultant McKinsey raamt in een recent rapport dat de retrocessies in 15 West-Europese landen in 2014 goed waren voor 13 procent van de inkomsten van de private banken. Het einde ervan kan de winst van de sector met ongeveer een vijfde doen dalen tegenover het huidige niveau van bijna 17 miljard euro. Met dat laatste cijfer lijkt een dergelijke daling niet zo’n groot probleem te zijn. Maar de consultant merkt op dat de winstmarge in de sector al vijf jaar gelijk blijft en nog steeds een eind onder het precrisisniveau zit. Dat is het gevolg van druk op de inkomsten en het beperkte succes van besparingen.

De klanten van de sector kunnen het ook voelen. Er zijn nu al signalen dat spelers hun tarieven (gaan) verhogen om het verlies goed te maken. En hun aanbod aanpassen door bijvoorbeeld meer huisfondsen te verkopen. Aanbieders zullen verplicht zijn hun klanten duidelijker aan te tonen dat ze hun geld waard zijn. En de grotere transparantie van tarieven en kosten, onder invloed van de nieuwe regelgeving, kan marktverschuivingen met zich meebrengen als ontevreden vermogenden andere oorden opzoeken.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud