Advertentie
netto

Gezinswoning kopen aan 7%? Verkoop uw vorige binnen het jaar

©BELGA

Wie een nieuwe gezinswoning koopt, moet de oude binnen het jaar verkopen om van de lagere registratie-rechten van 7 procent te profiteren.

De berekening van de registratierechten of koopbelasting wordt binnenkort grondig door elkaar geschud. Het standaardtarief van de belastingen die je betaalt op de aankoop van een woning. wordt van 10 naar 7 procent verlaagd. Het klein beschrijf van 5 procent voor woningen met een kadastraal inkomen dat lager is dan 745 euro verdwijnt. In ruil komt een korting van maximaal 5.600 euro voor woningen die maximaal 200.000 euro kosten (220.000 euro in enkele kernsteden en gemeenten in de Vlaamse rand).

Wat verandert vanaf juni?
  • Het standaardtarief van de registratierechten voor een gezinswoning zakt van 10 naar 7 procent.
  • Wie een gezinswoning grondig energetisch renoveert, betaalt slechts 6 procent in plaats van 7 procent registratierechten.
  • Wie al een gezinswoning heeft, moet die binnen het jaar verkopen om recht te hebben op 7 procent registratierechten op de aankoop van de nieuwe gezinswoning.
  • Het klein beschrijf van 5 procent op basis van het kadastraal inkomen wordt vervangen door een korting van maximaal 5.600 euro als de aankoopprijs maximaal 200.000 euro bedraagt.
  • Voor tweede verblijven en investeringsvastgoed blijft het tarief 10 procent, tenzij voor wie een huis of appartement binnen drie jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor minstens negen jaar. Dan heeft die ook recht op het tarief van 7 procent.
  • De 12.500 euro registratierechten die betaald werden op een vroegere aankoop en die van de nieuwe aankoop kunnen worden afgetrokken, worden voortaan geïndexeerd.

Het nieuwe tarief geldt enkel voor de gezinswoning. Binnen twee jaar na het ondertekenen van de authentieke akte moet de koper op dat adres gedomicilieerd zijn. Wie al een woning bezit en in een tweede verblijf investeert, voor eigen gebruik of om te verhuren, moet ook in de toekomst nog 10 procent registratierechten betalen, tenzij hij de woning of het appartement binnen drie jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

Maar hoe zit het als iemand een woning bezit en die wil inruilen voor een nieuwe woning? De kans is groot dat op het moment dat hij de nieuwe woning koopt de oude gezinswoning nog niet verkocht is. Geldt dan het lagere tarief van 7 procent of dat van 10 procent?

10%
Voor tweede verblijven en investeringsvastgoed blijft het tarief 10 procent.

‘Wie al een gezinswoning heeft en een nieuwe koopt, kan onmiddellijk gebruikmaken van het tarief van 7 procent, op voorwaarde dat de oude woning binnen het jaar wordt verkocht’, verduidelijkt het kabinet van Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD). Die twaalf maanden beginnen te lopen op de dag van de authentieke akte van de aankoop van de nieuwe woning.

Als iemand een gezinswoning voor een andere inruilt, kan hij ook in de toekomst profiteren van de meeneembaarheid van de registratierechten. Dat houdt in dat hij (een deel van) de registratierechten die hij betaalde op de vorige aankoop kan aftrekken van de registratierechten op de nieuwe aankoop. Het maximumbedrag van de mee te nemen registratierechten bedraagt 12.500 euro. Nieuw is dat dat plafond voortaan ook geïndexeerd wordt.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie