column

Deel 0 door 1.000

Redacteur Beleggen

De Rekenmeester brengt dagelijks het echte verhaal achter de cijfers.

Het zal even schrikken zijn als u deze ochtend het Brussels koersenbord checkt. Het aandeel Dexia zal dan plots tegen ongeveer 30 euro noteren, in plaats van tegen 0,03 euro gisteren.

De restbank voert vandaag de moeder aller omgekeerde aandelensplitsingen door. Voor 1.000 oude aandelen ontvangen aandeelhouders één nieuw. Er zullen dan slechts 30,9 miljoen aandelen Dexia meer uitstaan, in plaats van 30,9 miljard nu. Wie minder dan 1.000 stuks heeft, stopt de facto met aandeelhouder te zijn.

Heb je bijvoorbeeld 800 stuks dan worden die 800 ‘oneffen’ aandelen tussen vandaag en 11 april door BNP Paribas opgekocht en met 200 andere oude aandelen samengevoegd tot één nieuw aandeel dat vervolgens verkocht wordt. De - karige - opbrengst wordt aan de intussen ex-aandeelhouders gestort.

Eerlijk: die ex-aandeelhouder moet daar niet over neuten. Integendeel, hij wordt een dienst bewezen. Eindelijk verdwijnt dat waardeloze lijntje uit zijn effectenrekening.

30,9 miljoen
Het aantal aandelen Dexia zakt van 30,9 miljard naar 30,9 miljoen stuks.

Want, vergis u niet. De nieuwe aandelen Dexia zullen net als de oude naar boven afgerond waardeloos zijn. Waarom? Welnu: Dexia heeft de ondankbare taak de komende decennia een gigantische erfenis bankiershybris (de bank was in de jaren 2000 onder Pierre Richard en Axel Miller, dixit wijlen Jean-Luc Dehaene, uitgegroeid tot het grootste hefboomfonds ter wereld), af te wikkelen tegen zo gering mogelijke verliezen voor de aandeelhouders.

En die aandeelhouders zijn in de eerste plaats de Belgische en Franse belastingbetalers. Zij controleren na een kapitaalverhoging van 5,5 miljard eind 2012 94,4 procent van het kapitaal.

Ze kregen in ruil voor die injectie ‘bevoorrechte’ aandelen, een wel erg cynische benaming om aan te geven dat gebeurlijke winst in de eerste plaats naar hen vloeit, niet naar de beursgenoteerde ‘gewone’ aandelen.

De kans dat dat gebeurt, is nihil, laat staan dat er voor de gewone aandeelhouder nog iets te verdelen valt. Het zal een huzarenstukje zijn als de nog steeds 230 miljard euro grote balans afgewikkeld kan worden zonder dat een verse kapitaalinjectie nodig is. Want echt royaal kun je het huidige eigen vermogen - 4,1 miljard of 1,8 procent van de balans - niet noemen.

Daarom vinden het we het jammer dat Dexia de omgekeerde splitsing doorvoert. Het aandeel dreigt zo een ‘respectabele’ koers te krijgen die het allerminst verdient. Of toch tenminste even. Wat we wel snappen, is dat Dexia graag de speculanten uit het aandeel wil, ‘beleggers’ die tegen 3 cent in bulk kopen in de hoop even later tegen 4 cent in bulk uit te stappen.

Die meute zal nu - hopelijk - het aandeel links laten liggen. Maar dan heeft het beursgenoteerde aandeel sowieso geen enkele bestaansreden meer, want fundamentele beleggers hebben er al veel langer niks meer te zoeken. En dus ‘speculeren’ we er nu op dat het aandeel na de reverse split snel weer richting nul zal tenderen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud